ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Προϋπολογισμός 490.000 ευρώ για την κατασκευή τοιχίων λιθοδομής σε 29 οικισμούς

0

Με βάση τη μελέτη του έργου ¨Λιθοδομές στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ρεθύμνης», Προϋπολογισμού 490.000 € και χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου προβλέπεται να κατασκευαστούν τοιχία από λιθοδομή στα παρακάτω Δ.Δ. του Δήμου Ρεθύμνου,  με σκοπό την άρση επικινδυνότητας και την ασφάλεια κατοίκων και διερχομένων, στους  παρακάτω Οικισμούς:

 • Σαϊτούρες : Αντιστήριξη οδού σε δύο σημεία, απέναντι από την Εκκλησία και στην είσοδο του χωριού.
 • Καρωτή: Αντιστήριξη οδού βορειοανατολικά μετά την κεντρική πλατεία και αντιστήριξη πρανούς προς το Νεκροταφείο
 • Αργυρούπολη : περιοχή Δημοτικού Σχολείου.
 • Ατσιπόπουλο: Σε δύο σημεία, στην περιοχή Αγίας Ζώνης και στην περιοχή μετά το Γυμνάσιο
 • Πρινέ: Σε δύο σημεία.
 • Βεδέροι: Σε ένα σημείο τοιχίο.
 •  Άγιος Δημήτριος:  στο δρόμο προς Πηγή
 • Χαμαλεύρι: Σε δύο σημεία, περίφραξη Δημοτικής έκτασης πάνω στον κεντρικό δρόμο Αρκάδι-Ελεύθερνα, στα όρια του οικισμού Αστέρι
 • Δρόμος Σταυρωμένου – Χαμαλεύρι
 • Αστέρι
 • Μυριοκέφαλα: Σε τρία σημεία, στην είσοδο του χωριού , στην περιοχή Κατοχώρι και περιοχή γεώτρησης ύδρευσης.
 • Άνω Βαλσαμόνερο.
 • Καρέ, στην είσοδο του χωριού
 • Ρούστικα: Σε δύο σημεία, συνέχεια υφιστάμενου τοίχου στην Επαρχιακή Οδό Αγίου Κων/νου – Αγίου Ιωάννη και περίφραξη δημοτικού οικοπέδου στη θέση “Αγροκήπιο”
 • Παλαίλημνος : Περίφραξη αυλής του παλαιού Σχολείου.
 • Αρμένοι: 50μ. μετά το Ελαιοτριβείο, καθαίρεση υφιστάμενου & κατασκευή νέου διαστάσεων.
 • Σωματάς: Δίπλα στις θυρίδες Ε.Λ.Τ.Α. διαστάσεων
 • Κάτω Μαλάκι, στην είσοδο χωριού.
 • Χάρκια, στην περιοχή Μεσοχωριά.
 • Άγιος Κων/νος, στην τοποθεσία “Πρινομούρι” & επισκευή τοιχίου στη θέση “Κήπος Σχολείου”.
 • Πρίνος στην περιοχή Σχοινοκέφαλα.
 • Ρουσσοσπίτι, σε τρία σημεία, “Κρήνη”, στην περιοχή προς Νεκροταφείο και ολοκλήρωση περίφραξης δημοτικού οικοπέδου περιμετρικά αύλειου χώρου αίθουσας εκδηλώσεων Πολιτιστικού Συλλόγου διαστάσεων .
 • Λούτρα: περίφραξη Νεκροταφείου.
 • Αμνάτος, στο δρόμο προς Σχολικό Μουσείο.
 • Γεράνι, σε δύο σημεία: στην περιοχή Πολιτιστικού Κέντρου διαστάσεων & περίφραξη έναντι Νεκροταφείου.
 • Αγία Τριάδα, προς Άγιο Αντώνιο.
 • Αγία Παρασκευή .
 • Παγκαλοχώρι, σε δύο σημεία: Νεκροταφείο  και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου
 • Αμπελάκι

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες θέσεις κατασκευής των τοιχίων αποτελούν μέρος των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων όπως προέκυψαν βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων γραπτών και προφορικών αιτημάτων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων αλλά και κατοίκων, στην  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης.

Η σειρά καταγραφής τους στο παραπάνω κείμενο είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών. Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και άλλα αιτήματα ή ανάγκες για κατασκευές τοιχίων, αυτά θα αξιολογούνται και ιεραρχούνται από την Τ.Υ, οπότε και θα δίδονται σχετικές οδηγίες στον ανάδοχο εργολάβο.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ