ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΠΟΨΕΙΣ

Εβραιοποιούν - Θρησκεία και Πατρίδα

0

Πέραν   από τις παραπάνω μαρτυρίες   υπάρχουν κι άλλες, που τεκμηριώνουν τα γεγονότα ακόμη πιο πολύ, όπως αυτή, που αναφέρεται στο  Chronicon paschale, ad exemplar vaticanum», του «Φίλωνος του παρ’ Εβραίοις σοφού.,» σελ. 417  κ εξής,  που είναι ένα  από τα  ψηφιοποιημένα Βιβλία Google. Και γράφει: «Ότι δε τρεις ενιαυτούς εδίδαξε το Κήρυγμα δείκνυται και εξ ετέρων αναγκαίων λόγων, έκ τε των ιερών ευαγγελίων και εκ των Ιωσήπω τω παρ’ Εβραίοις σοφώ γραφέντων και εξ ών, ως πρόκειται, ο παρά τοις Έλλησι χρονογράφος ιστόρησε Φλέγων ο τας Ολυμπιάδας τεθεικώς, λέγων, «Τω δε τετάρτω έτει της σβ΄ (202) Ολυμπιάδος εγένετο έκλειψις ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρότερον, και νυξ ώρα έκτη της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρας εν ουρανώ φανήναι. σεισμός δε μέγας κατά Βιθυνίαν γενόμενος τα πολλά Νικαίας κατεστρέψατο. ταύτα ο δηλωθείς ανήρ. Τα μέντοι ιερά ευαγγέλια άρξασθαι τον Κύριόν φασι του σωτηρίου κηρύγματος επί Άννα αρχιερέως, σταυρωθήναι δε επί Καϊάφα λέγουσι. ο δε Ιώσηπος εν τω ιη΄(18) της Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας γράφει τρεις αρχιερείς μετά τον Άνναν γεγονέναι, Ισμαήλον τον του Βαφεί και Ελεάζαρον τον του Ανάνου υιόν και Σίμωνα τον του Καμαθεί, και τότε μετ’ εκείνους τον Καϊάφαν αρχιερέα γενέσθαι. ενιαύσιος δε ο της εκάστου αρχιερωσύνης ήν χρόνος. εξ ών δήλον ότι τρεις ενιαυτούς του Ισμαήλου και του Ελεαζάρου και του Σίμωνος ολόκληρους εκήρυξεν ο σωτήρ το ευαγγέλιον της βασιλείας. ημέρας δε τινάς εκ του τέλους της αρχιερωσύνης του Άννα και ημέρας τινάς εκ της αρχής της  του Καϊάφα αρχιερωσύνης. τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ούν, ως πρόκειται, του πρώτου μηνός της σελήνης εσταυρώθη ο κύριος και εν τη ημέρα έκτη της εβδομάδος… κατά μήνα Φαμενώθ, κθ΄ (29), ημέρα σελήνης ιδ΄ (14), Παρασκευής ούσης. Και αναστάθηκε: κατά μήνα  Φαρμουθί, α΄ (1),  σελήνης  ιστ΄ (16), και ώρα θ΄ (9), της νύχτας. Ανελήφθη δε κατά μήνα Παχών, την ι΄ (10) ημέρα και την θ΄(9) ώρα της ημέρας…»

Η δε 29η Φαμενώθ αντιστοιχεί στην 24η Μαρτίου του Ρωμαϊκού ημερολογίου και 1η Φαρμουθί στην 26η  Μαρτίου. Ή 1-3 του Εβραϊκού μήνα Νισάν. Κι αυτές οι ημερομηνίες αντιστοιχούν με τις 16-18 Μαρτίου του ημερολογίου, που ισχύει κατά το παρόν επίσημα. Κι αυτό, μ’  επιφύλαξη δικού μου αριθμητικού λάθους.

Αφού, λοιπόν, οι ημερομηνίες των Παθών, της Ανάστασης και της Ανάληψης του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι γνωστές, γιατί εξακολουθούμε να τηρούμε κινητές τις επετειακές ημερομηνίες  απόδοσης τιμής σ’ αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα;  Γεγονότα λατρευτικά καθ’ αγιασμού των πιστών, που τιμούν, ασπάζονται,  προσκυνούν, και δοξάζουν, τον Κύριο Ιησού Χριστό, μονογενή Υιό του Θεού και Θεό μας;  Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την εκτροπή, ποιους και τι υπηρετούν;  Γιατί τον πανηγυρισμό της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού εξακολουθούμε και  ονομάζομε Πάσχα. Λέξη, που προέρχεται από το «αραμαϊκό πασ' ά»  και το «εβραϊκό πέσαχ» και  σημαίνει διαφυγή από κάποιο κίνδυνο, και συγκεκριμένα τη διαφυγή των Εβραίων από τους Αιγυπτίους. Γιατί να χρησιμοποιούμε λέξη δάνειο κι όχι την Ελληνική λέξη   Ανάσταση που, εχτός του ότι είναι  Ελληνική, κυριολεχτεί και κατονομάζει το γεγονός με ακρίβεια; Ενώ η λέξη Πάσχα, ούτε είναι Ελληνική, ούτε σημαίνει το καθ’ αυτό Ιστορικό και Θρησκευτικό Γεγονός, που προσδιορίζομε μ’ αυτή. Γιατί, λοιπόν, να  μην ονομάζομε το Γεγονός Ανάσταση του Σωτήρα Χριστού. Ακόμη και χωρίς προσδιορισμό, αλλά σκέτη Ανάσταση;

Έτσι, λοιπόν, με τη συμπαράσταση του κορωνοϊού, των λοιμοξιολόγων, των πολιτικών της Ελλάδας, των Εβραιομασόνων,  της «συμμαχίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ», και της ανοχής του Χριστιανικού Ιερατείου Ελλάδας, Κρήτης, ίσως και Κύπρου, στήθηκε το φιάσκο να κάνομε Πάσχα ημέρα Σάββατο, όπως και οι Εβραίοι! Πάσχα κι αυτοί, Πάσχα κ εμείς την ίδια μέρα! Όπως γνωρίζετε το Σάββατο είναι ημέρα ανάμνησης κ εορτασμού του περάσματος των Εβραίων από τη δουλεία στην Αίγυπτο στην Ελευθερία. Η δε Κυριακή = Ημέρα του Κυρίου = Μία των Σαββάτων. Πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όπως την προσδιορίζουν  κ οι τέσσερις Ευαγγελιστές.  Έτσι έχομε σήμερα κ εορτάζομε την πρώτη διπλή Πασχαλιά! Την απαρχή της καταστροφής μας!! Του περάσματός μας από το Χριστιανισμό στην Εβραϊκή Θρησκεία!!! Γι’ αυτό και δεν επιτρέπουν για δεύτερη χρονιά την έξοδο και του Επιταφίου και της Ανάστασης!!!

Δεν εορτάσατε, λοιπόν, χθες  την Ταφή του Κυρίου Ιησού Χριστού και δεν εορτάζετε σήμερα την Ανάσταση του Σωτήρα του κόσμου από την αμαρτία Ιησού Χριστού, αλλά τη σωτηρία των Εβραίων από τη δουλεία στους Αιγυπτίους!

Ο Θεός να Σας λυπηθεί! Γιατί, όπως σήμερα Σάββατο του 2021 επαληθεύεται και πραγματοποιείται η «διπλή Πασχαλιά», που προφήτευσε ο Πατροκοσμάς, αν με τα λόγια του εννοούσε αυτό το γεγονός, που συντελέστηκε χθες και σήμερα, τότε θα επακολουθήσει η συνέχεια της εξέλιξης των γεγονότων, όπως αυτός τα προφήτεψε. Οπότε, συγχωράτε μου κι ο Θεός να Σας συγχωρέσει…

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ