ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ποιος Οικογενειακός Γιατρός;

0

Ας ξεκινήσουμε με τα ωραία: Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής σας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός σας σε αυτό. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δηλώσετε τον οικογενειακό ιατρό της επιλογής σας.

Και μετά διαβάζουμε μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της αριθμ. ΠΝΠ 157/Α/10.8.2020, οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες έληξαν μετά από την 30 Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, παρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020, με τους ίδιους όρους

Και μετά τις 30νΣεπτεμβρίου, τι; Δεν θέλουμε να φανούμε αγενείς, αλλά η παρατήρηση μας έχει βάση καθώς είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου… Εντάξει, κατανοώ ότι όλοι τα έχουμε χάσει λίγο, λόγω των όσων ζούμε με την πανδημία αλλά μέχρι του σημείου να έχουν περάσει σχεδόν δυο μήνες από την παράταση και να μην υπάρχει καμιά εξέλιξη με τους Οικογενειακούς Γιατρούς, το πράγμα πάει πολύ…

Στο μεταξύ ο Νόμος είναι σαφής:

NOMOΣ 4486/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 115/07.08.2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 6

Οικογενειακός ιατρός

1. Ο οικογενειακός ιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο οικογενειακός ιατρός μπορεί να είναι:

α) ιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ.,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017,

γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ως οικογενειακοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.»

4. Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς είναι:

α) ιατροί ειδικότητας γενικής ή παθολογίας, με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού, σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες,

β) παιδίατροι, με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού, σε αναλογία ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.

5. Εκτός αν στον παρόντα νόμο ορίζεται διαφορετικά, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο αναγκαίος αριθμός των οικογενειακών ιατρών ανά Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ. της οικείας Δ.Υ.Πε., ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους, η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων οικογενειακού ιατρού σε ιατρούς των Κέντρων Υγείας, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οικογενειακών ιατρών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ωραία τα νομικά. Αλλά ας είναι πιο προσεκτικοί κάθε φορά που, ζώντας στην πιο δύσκολη συγκυρία, λόγω κορονοϊού, μας κουνάνε το δάκτυλο και μας λένε» να έχετε επικοινωνία με τον γιατρό σας». Σε ποιον γιατρό, ακριβώς, αναφέρονται, όταν με δική τους ευθύνη απαξιώνουν τον Οικογενειακό Γιατρό, αρνούμενοι να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους;

Η απόσταση ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις, δεν είναι συνήθως μεγάλη. Γρήγορα αποκαλύπτονται. Και τότε δεν μπορεί να κρυφτεί το μέγεθος τη απάτης εκείνων που μας κυβερνούν.

Όμορφα είναι να… γαργαλάς αυτιά… Αλλά δεν κρατάει πολύ. Συνήθως γρή γορα προσγειώνεσαι στην πραγματικότητα. Κι αυτή είναι πολύ σκληρή!

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ