ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ξεμπλοκάρει η πληρωμή για υπόλοιπα ΕΦΚ πετρελαίου, αυξάνονται οι δικαιούχοι

0

Με νέα απόφαση που φέρει την υπογραφή Γεωργαντά και Βεσυρόπουλου, τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου σε αγρότες που εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 2022, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλλει αιτήσεις ΟΣΔΕ για τις χρονιές 2022 και 2021.

Στον απόηχο της πληρωμής που έγινε τον περασμένο Αύγουστο, είχε δοθεί μια παράταση στους εν δυνάμει δικαιούχους ώστε να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες αυτές, αφού, όπως θα θυμούνται αρκετοί, περίπου ένας στους τρεις δικαιούχους έμεινε απλήρωτος. Η αρχική απόφαση, όριζε πως δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 15η Ιουλίου 2022 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». Η νέα απόφαση τροποποιεί την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως τις 30 Οκτωβρίου του 2022. Όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις παραμένουν ίδιες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ξεμπλοκάρει την υπόθεση της πληρωμής για όσους εμπίπτουν στην κατηγορία αυτοί, αρκετοί εκ των οποίων σύμφωνα με την εικόνα που φτάνει στο Agronews, βρίσκονταν σε αναμένα κάρβουνα, αγωνιώντας πως τελικά έχασαν την επιστροφή.

Αναλυτικά η νέα ΚΥΑ (Τεύχος B’ 6016/28.11.2022) αναφέρει:

Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1115/22.8.2022 κοι- νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4485) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 2

    Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανά- λωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή- ρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2021 και 2022, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ- μεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30η Οκτωβρίου 2022 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελμα- τία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».
    Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριο- τήτων των Παραρτημάτων Ι και II.»

Άρθρο 2 Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

agronews.gr

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ