ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αφυδάτωση του όρου «ενεργός αγρότης» για επιδοτήσεις προς όλους

0

Ένα πρώτο δείγµα για το πώς σκέφτονται να κινηθούν οι ελληνικές αρχές ως προς το κριτήριο απόδειξης αγροτικού εισοδήµατος για την παραπάνω κατηγορία δικαιούχων, αποτελεί η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν λίγες ηµέρες και ορίζει αναλογία 10% αγροτικό προς συνολικό εισόδηµα στο περασµένο φορολογικό έτος. Φυσικά η παραπάνω απόφαση αφορά τον ορισµό του «ενεργού αγρότη» για το 2022 και µόνο για όσους δεν λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις (κυρίως µελισσοκόµους) ώστε να λυθούν ορισµένα ζητήµατα επιλεξιµότητας για το ΠΑΑ.

Πιο συγκεκριµένα, όπως έχει γίνε γνωστό το 2023 θα λάβουν άµεσες ενισχύσεις και το δικαίωµα συµµετοχής στο ΠΑΑ (εξισωτική, επενδυτικά µέτρα κ.λπ), µόνο όσοι είναι  εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. Στο Μητρώο αυτό θα γραφτούν αυτόµατα όσοι λάβουν φέτος µε βάση το ΟΣ∆Ε 2022 έως 5.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις από βασική, πρασίνισµα, συνδεδεµένες και ειδική βάµβακος. Για τους υπόλοιπους θα ζητηθούν στοιχεία άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (φορολογικά στοιχεία του 2022) µε βάση το εισόδηµα. Το 10% αποτελεί µία ρεαλιστική προσέγγιση, καθώς όπως αναφέρουν οι έχοντες γνώση των πραγµάτων στην Agrenda στην κατηγορία των δικαιούχων άνω των 5.000 ευρώ ανήκουν κυρίως οι επαγγελµατίες του χώρου µε υψηλή Τυπική Απόδοση και φροντισµένες εκµεταλλεύσεις, οι οποίοι ήδη θα δουν τη βασική τους ενίσχυση µειωµένη επιπλέον 10%,  ώστε να εξασφαλισθούν οι πόροι της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της οικονοµικής δραστηριότητας θα γίνει κυρίως για να «πιαστούν» όσοι δεν παράγουν καθόλου και όχι για να αποκλειστούν εκείνοι που δραστηριοποιούνται πραγµατικά- λίγο ή πολύ -µε τη γεωργία.

Σηµειώνεται εδώ πως στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αναφέρεται πως: Ως «ενεργοί γεωργοί» ορίζονται όσοι/όσες είναι κάτοχοι επιχείρησης µε αντικείµενο (και) την γεωργική δραστηριότητα και είναι εγγεγραµµένοι/ες στο Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων.

Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν το προηγούµενο οικονοµικό έτος άµεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ θεωρούνται «Ενεργοί Γεωργοί» και µπορούν να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. Ο ορισµός αυτός συµβάλλει στα εξής: Απλοποιείται η χορήγηση άµεσων ενισχύσεων µειώνοντας τον διοικητικό φόρτο. Ενισχύονται οι µικροκαλλιεργητές οι οποίοι συµβάλλουν στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και στη επωφελή για το περιβάλλον της γεωργικής γης. Ενδυναµώνεται ο κοινωνικοοικονοµικός ιστός των αγροτικών περιοχών χωρίς να αποκλείονται γεωργοί µε πολλαπλή δραστηριότητα ή µερική απασχόληση οι οποίοι εκτός από την γεωργία ασκούν και µη γεωργικές δραστηριότητες.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ