ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δεν πέρασε στο στρατηγικό της νέας ΚΑΠ το πριμ εξόδου αγροτών από το επάγγελμα παρά την πίεση των καθηγητών

0

Ενδέχεται ωστόσο να υπάρξουν βελτιώσεις και αναθεωρήσεις στο στρατηγικό σχέδιο της χώρας, αφού έτσι και αλλιώς εμφανίζονται κενά, αδυναμίες. Ανάμεσα στις βελτιώσεις που χρήζει το ελληνικό σχέδιο για τη νέα επταετία της ΚΑΠ, είναι πέρα από το πριμ εξόδου και η ανάγκη να βρεθεί μια ρύθμιση στο θέμα της επιδότησης των αγροτών για την αγορά γης.

Αναφορικά τώρα με το Μέτρο της διαδοχής, παρά το γεγονός πως στο κεφάλαιο με τις Ευκαιρίες (ανάλυση SWOT) αναφέρεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο Μέτρο Συνεργασία του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργού, το πρόγραμμα αυτό τελικά δεν πέρασε στο τελικό προσχέδιο του στρατηγικού σχεδίου. Παρ’ όλα αυτά ακόμα δεν έχει «κλειδώσει» τίποτα καθώς μέσα στο έτος αναμένονται παρατηρήσεις και διορθώσεις επί του στρατηγικού σχεδίου μέχρι αυτό να μπει σε εφαρμογή το 2023.

Υπενθυμίζεται πως το ευρωπαϊκό πλαίσιο της ΚΑΠ προβλέπει τη βοήθεια της διαδοχής μέσω του Μέτρου Συνεργασίας: «Άρθρο 77 Συνεργασία, παράγραφος 6) Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως για την ανανέωση μεταξύ των γενεών σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή τους γεωργούς που θα έχουν φθάσει έως το τέλος της πράξης την ηλικία αυτή όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.».

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ