ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την πληρωμή για τις αυτόχθονες φυλές

0

Μια πληρωμή, που θα έπρεπε να είχε ήδη εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες ολοκληρωθεί ακόμα βρίσκεται στη διαδικασία των ελέγχων, με τον κοινοτικό κανονισμό να ορίζει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχει γίνει και η εξόφληση των δικαιούχων.

Ειδικότερα,  στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»  του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, Η υπ’ αριθμ.76600/30-11-2022 εγκύκλιος οδηγιών για τις διαδικασίες έγκρισης δαπάνης, που εξέδωσε ο Οργανισμός Πληρωμών Κοινοτικών Επιδοτήσεων-ΟΠΕΚΕΠΕ, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα, που αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 23 Απριλίου και περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες που διέπουν τις εν λόγω διαδικασίες πληρωμής των δικαιούχων αυτόχθονων φυλών.

Σημειωτέων, στις 19 Μαρτίου είχε δημοσιευθεί στη Διαύγεια η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», στο πλαίσιο της Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 του Υπομέτρου 10.1 Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την απόφαση το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 5.655.592,80 ευρώ.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ