ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Η Εύη Βρέντζου Γενική Γραμματέας του Δήμου Ανωγείων

0

 

Η Εύη Βρέντζου θα είναι η πρώτη Γενική Γραμματέας στο Δήμο Ανωγείων με αυξημένες αρμοδιότητες.

Γεννημένη το 1968, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών και στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Έκανε Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη Βιοηθική με θέμα εργασίας την “Περιβαλλοντική ηθική και Περιβαλλοντική πολιτική-Η περίπτωση του Ψηλορείτη”. Επίσης ήταν φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Κοινωνική Αλληλεγγύη Οικονομία” του ΕΑΠ.

Εργάζεται στην Αναπτυξιακή εταιρία ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης όπου μέχρι τον Αύγουστο ήταν στέλεχος της ΟΤΔ για την υλοποίηση του CLLD/LEADER (ΕΤΤΑΑ, ΕΤΘΑ και ΕΚΤ), ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης

Η Εύη Βρέντζου ήταν δημοτική σύμβουλος Ανωγείων από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Αυγούστου 2014. Ήταν πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σε δυο θητείες, η πρώτη από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και η δεύτερη από 1 Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Αυγούστου του 2014.

Από το 2009 έως το 2013 ήταν πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων.

Μέχρι και σήμερα είναι πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με τον τίτλο “Ν-Ιδαία Συνεργασία”.

Από 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι και επίσημα η πρώτη Γραμματέας του Δήμου Ανωγείων.

Οι  αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ανωγείων έχουν ως εξής:

-Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

-Να προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

-Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

-Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των ανωτέρω οργάνων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

-Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει  σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

-Να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

-Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

-Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Ολομέλειες Διευθύνσεων, Τμημάτων ή και Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών του Δήμου.

-Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

-Να υπογράφει τα πάσης φύσεως διαβιβαστικά έγγραφα της Διοικητικής Υπηρεσίας που απευθύνονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λπ.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ