ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ρεθύμνου Έτους 2023

0

    Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποδοτικότερης προβολής του Δήμου μας και κατ’ επέκταση και των τουριστικών επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή  μας  για  το  έτος 2023,  με απώτερο στόχο την αύξηση της εισροής τουριστών.
   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού marketing, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδιασμού. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις τουριστικής προβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης, υλοποιώντας συγκεκριμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένων των εκθεσιακών συμμετοχών στις κύριες αγορές του εξωτερικού, της οργάνωσης προωθητικών ενεργειών και γενικά της χρήσης όλων των απαραίτητων εργαλείων προσέγγισης των αγορών – στόχων.
   Στόχος της στρατηγικής προσέγγισης πρέπει να είναι η ανάδειξη με ολοκληρωμένο τρόπο όλου του τουριστικού πλούτου του Ρεθύμνου με μία γκάμα ελκυστικών, ανταγωνιστικών και ώριμων τουριστικών προϊόντων. Αυτό, εκτός από τις δράσεις προβολής, θα επιτευχθεί με προτάσεις διαμόρφωσης και βελτίωσης της ίδιας της τουριστικής εμπειρίας.

   Το πρόγραμμα πρέπει να στοχεύει επίσης στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, για την οποία ήδη υπάρχουν αρκετά θετικά δείγματα. Άλλοι στόχοι είναι επίσης η προσέλκυση τουριστών υψηλής ποιότητας, η ομαλότερη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης στο Δήμο μας, η αύξηση της μέσης παραμονής των επισκεπτών. Μία διεθνής τάση είναι η αυξανόμενη κυριαρχία ενός πιο νεανικού κοινού (millennials) στη διαμόρφωση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων και τάσεων, άρα καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση ενός πιο νεανικού και φιλικού ύφους στο περιεχόμενο προβολής και προώθησης του Ρεθύμνου ως τουριστικού προορισμού με έμφαση στη βιωματική διάσταση μιας επίσκεψης στο Ρέθυμνο.

  Με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας και της αβεβαιότητας που πηγάζει από την παγκόσμια οικονομική, πολιτική και πολεμική πραγματικότητα, η στρατηγική τουριστικής προβολής πρέπει να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα και να ανταποκριθεί ανάλογα και αποτελεσματικά.

  Ταυτόχρονα, η αλλαγή τουριστικού μοντέλου που συντελείται γύρω μας επιβάλει τον άμεσο και ουσιαστικό προγραμματισμό σε τομείς και δράσεις που θα καθορίσουν το τελικό τουριστικό προϊόν.

Κύριος στόχος του προγράμματος πρέπει να είναι το Ρέθυμνο:

 1. Να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που έχει διασφαλίσει μέχρι σήμερα ώστε να «περιχαρακώσει» την τουριστική περίοδο σε επίπεδο αφίξεων και πληρότητας.
 2. Να ενισχύσει την παρουσία του τόσο στις υπάρχουσες όσο και σε νέες αγορές εξειδικεύοντας το τουριστικό μας προϊόν σε ομάδες πληθυσμού που ταξιδεύουν εκτός αιχμής .
 3. Να αναζητήσει τρόπους μεγιστοποίησης τόσο των εσόδων όσο και της μέσης παραμονής στρεφόμενη σε ακόμα περισσότερα ποιοτικά στοιχεία των υποψήφιων επισκεπτών του νησιού.
 4. Να ακολουθήσει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης νέας στρατηγικής.
 5. Να σχεδιάσει το μέλλον με βάση τα στοιχεία τουριστικής βιωσιμότητας.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να τα επιτύχει το Ρέθυμνο εφόσον:

 1. Διατηρήσει την παρουσία του σε βασικές αγορές μέσω εκθεσιακών και διαδικτυακών συμμετοχών.
 2. Επεκτείνει την παρουσία του και σε νέες αγορές.
 3. Ξεκινήσει την οργάνωση επισκέψεων από σημαντικούς δημοσιογράφους και Bloggers, σχετικούς με το διαμορφωμένο τουριστικό προϊόν του νησιού.
 4. Προσεγγίσει διακινητές με εξειδίκευση στον ποιοτικό, καθώς και σε ειδικές μορφές τουρισμού.
 5. Αναδείξει την ιστορική και την πολιτιστική του κληρονομιά.
 6. Ενθαρρύνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες που θα διαμορφώσουν νέα και ποιοτικά τουριστικά προϊόντα.
 7. Βελτιώσει τις τοπικές υποδομές και διευκολύνει την διακίνηση και παραμονή των επισκεπτών.

  Πρέπει να προχωρήσουμε στην εκπόνηση μίας μελέτης βιώσιμου τουρισμού που θα περιλαμβάνει τον νέο Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη δημιουργία ταυτότητας προορισμού (DestinationBrand). Βλέποντας την ταχύτατη τουριστική ανάπτυξη ακόμα και την σημερινή ασταθή περίοδο, κρίνω αναγκαία την έγκαιρη εκπόνηση μελέτης που θα λαμβάνει υπόψη της την φέρουσα ικανότητα του Δήμου μας και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επικράτηση ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού με τον παράλληλο στρατηγικό σχεδιασμό.

  Η τουριστική προώθηση είναι μία προσπάθεια που αφορά όλους μας. Και σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς συντονισμένα. Η συνένωση δυνάμεων οδήγησε στα φετινά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

  Το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής κινείται στη σωστή κατεύθυνση και πέρα από τα ποσοτικά δεδομένα θα πρέπει να εστιάσει κανείς και στα ποιοτικά στοιχεία.

  Θα πρέπει όλοι μαζί οι φορείς να συναποφασίσουν ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάρει ο  τουρισμός του Ρεθύμνου και που θα πρέπει να φτάσει μέσα στην επόμενη δεκαετία.

  Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στη διάσταση της προσβασιμότητας.

  Ένας από τους βασικούς στόχους θα μπορούσε επίσης να είναι και η δημιουργία film  office στο Ρέθυμνο για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών.

  Όλες   οι  δράσεις  θα   πρέπει  να  γίνονται   από   ένα   ενιαίο  φορέα / οργανισμό    ώστε    να  μην  υπάρχει    «διαίρεση / διάσπαση»    δυνάμεων    που  οδηγεί  τελικά  στην  αποδυνάμωση της τουριστικής προώθησης του προορισμού.
  Ο  κόσμος  περιμένει  από εμάς ό, τι  καλύτερο γίνεται σε επίπεδο προβολής. Χρειάζεται πολλή περισσότερη διαφήμιση. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και πρέπει να ενισχυθούν οι συντονισμένες προσπάθειες προώθησης του προορισμού μας.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ