ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γράφουν τους όρους για το πριμ εξόδου οι διαχειριστικές αρχές και το δένουν με ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης

0

Στην εκδήλωση µε θέµα: «Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης: Προκλήσεις και προοπτικές Νέοι Αγρότες – Σχέδια Βελτίωσης – Γεωργικοί Σύµβουλοι» που πραγµατοποιήθηκε το περασµένο Σάββατο στο Αγρίνιο, ο κ. Παπαγιαννίδης επιχείρησε να συνδέσει το πρόγραµµα νέων αγροτών µε το σχέδιο κινήτρων αποχώρησης από το αγροτικό επάγγελµα.


Συγκεκριµένα, συµπληρωµατικά µε το πριµ πρώτης εγκατάστασης, όπως τόνισε, εξετάζεται «η πρόβλεψη ποσοστού πόρων των άµεσων ενισχύσεων που θα κατευθυνθούν για την εισοδηµατική στήριξη των νέων αγροτών από τον Πυλώνα Ι της νέας ΚΑΠ, ενώ διερευνούµε και δυνατότητες συνεργασίας µε κίνητρα σύµπραξης παλαιών µε νέους γεωργούς για την οµαλότερη ένταξη νέων στο γεωργικό επάγγελµα». Παράλληλα, ο κ. Παπαγιαννίδης, αναφερόµενος στις προκηρύξεις της µεταβατικής περιόδου 2021-2022, πέρα από τους Νέους Αγρότες, τα Σχέδια Βελτίωσης και τα Βιολογικά ανέφερε, ότι θα βγουν στον αέρα και προσκλήσεις για:

    Νέα ευέλικτα χρηµατοδοτικά εργαλεία µε 21 εκατ. ευρώ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παραγωγών σε ρευστότητα µε ευνοϊκούς όρους (εργαλείο µικροπιστώσεων σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα).
    Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή, µε 41 εκατ. ευρώ για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας στρατηγικής προτεραιότητας προϊόντων, όπως το βαµβάκι (πιστοποίηση κατά AGRO), και τη βελτίωση της εξωστρέφειάς τους.
    ∆άσωση γεωργικών γαιών µε 90 εκατ. ευρώ για την αύξηση της δέσµευσης άνθρακα και συµβολή στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
    Ευζωία των ζώων, µε 45 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών εκτροφής, την καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων και την αειφορική ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τοµέα.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ