ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Με προϋπολογισμό έως 130.000 ευρώ για τη φυτική παραγώγη και 200.000 για τη ζωική, νέα Σχέδια Βελτίωσης

0

Το ύψος του επιδοτούμενου προϋπολογισμού θα είναι λοιπόν αρκετά μειωμένος (ήταν έως 300.000 ευρώ), στη φιλοσοφία πως τα χρήματα που ζήτησαν οι δικαιούχοι στην περασμένη πρόσκληση ήταν κατά μέσω όρο στα 100.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον κ. Τσιατούρα τα βασικά σημεία στα νέα Σχέδια Βελτίωσης έχουν ως εξής:

Προϋπολογισμός: 180 εκατ. ευρώ.

Επιλεξιμότητα γεωργού: Πρέπει να διαθέτει εκμετάλλευση τυπικής απόδοσης άνω των 8.000 ευρώ και να έχει υποβάλει ΟΣΔΕ το 2021. Επίσης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Εφόσον έχει υπαχθεί σε σχέδιο βελτίωσης ή στον αναπτυξιακό νόμο, η επένδυσή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Επιλέξιμες επενδύσεις:

Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

Μηχανήματα –τρακτέρ, παρελκόμενα και νέος μηχανολογικός εξοπλισμός

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών

ΑΠΕ

Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων

Γενικές δαπάνες

Κριτήρια βαθμολογίας: Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιγοπροβατοτροφία, μελισσοκομία, οπωροκηπευτικά, βαμβάκι, ζωοοτροφές και ανθεκτικές καλλιέργειες στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον θα βαθμολογείται η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% της ιδιωτικής συμμετοχής στην επ’ενδυση. Όταν το κόστος της επένδυσης δεν υπερβαίνει το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης, ο αγρότης θα λαμβάνει έξτρα πόντους.

Ύψος ενίσχυσης: Από 40% έως 80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του αγρότη και της εκμετάλλευσης.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ