ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων σε άνοδο διαρκείας, ο δρόμος ανοιχτός και στα φαινόμενα απάτης

0

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στο πεδίο της αγοράς για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια, οι τιµές παραγωγού, έχοντας διανύσει µια εξαιρετικά ανοδική πορεία, ειδικά στα δηµητριακά, διαµορφώνουν νέες καταστάσεις. Η αγορά δίνει αυτό τον καιρό στοιχεία για έναν νέο προσανατολισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και διευκολύνει σε σηµαντικό βαθµό µια συστηµατική προσπάθεια για  περαιτέρω στήριξη της ποιοτικής παραγωγής. Έναν προσανατολισµό που χρειάζεται η ελληνική γεωργία.

Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε διευκολύνει αυτόν τον καιρό και ο γενικότερος ευρωπαϊκός προσανατολισµός, τόσο στο πλαίσιο της πολιτικής farm to fork όσο και µέσα από τα ειδικότερα προγράµµατα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Επιπροσθέτως, η έρευνα επί του θέµατος δείχνει ότι διάθεση στις τάξεις των παραγωγών για ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας από την πλευρά τους, υπάρχει. Αυτό το οποίο λείπει είναι η εµπιστοσύνη στις αρχές.

Κι αυτό γιατί, στις τάξεις των αγροτών και ειδικά των νεότερων που έχουν κάθε καλή διάθεση να προσαρµοσθούν στα νέα δεδοµένα, υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το κράτος οµφαλοσκοπεί. Οι πολιτικές δεν έχουν γνώµονα την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και τη βελτίωση της θέσης των αγροτών αλλά έρχονται πρώτα απ’ όλα να ικανοποιήσουν τους µεσολαβούντες στην διαµόρφωση αυτών των πολιτικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανάγκες του λεγόµενου πελατειακού συστήµατος και γύρω απ’ αυτό, διεκδικούν µερίδιο, στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, πανεπιστηµιακοί, αγροτικοί σύµβουλοι, µελετητές και κάθε είδους παρατρεχάµενοι των κοµµάτων και κρατικοδίαιτοι λειτουργοί.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι διαρροές στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων είναι µεγάλες και οι έλεγχοι στη λειτουργία της αγοράς πληµµελείς.

Αυτό που εισπράττει σήµερα ο αγρότης είναι ο παραγκωνισµός και η έλλειψη ενδιαφέροντος των αρχών για το πως θα µπορούσε να κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά τη δουλειά του. Βρισκόµαστε ήδη στην ενδιάµεση διετία πριν από την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και κανείς δεν αισθάνεται την ανάγκη να ενηµερώσει διεξοδικά και ολοκληρωµένα τον αγρότη για το που οδεύουν τα πράγµατα.

Περιφερειακές εκδηλώσεις µε έντονο το κοµµατικό στοιχείο, αποσπασµατικές και άνευρες ανακοινώσεις µετά από κάθε Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, αδιαφορία για το πως βιώνει ο κάθε αγρότης την αγωνία για την επόµενη µέρα και για τις αποφάσεις που ζυµώνονται και επηρεάζουν καταλυτικά τη δουλειά του και πολλές φορές τη ζωή του.

Την ίδια στιγµή, στο πεδίο της αγοράς οι αβεβαιότητες είναι ακόµα µεγαλύτερες και έχουν αφετηρία τις συστηµατικές παραβιάσεις των κανόνων από τους διακινητές των αγροτικών προϊόντων σε όλα τα στάδια. Κι εδώ, οι ανακοινώσεις σε ότι αφορά τον εντοπισµό κάποιων παραβάσεων είναι σταγόνα στον ωκεανό, γίνονται για λαϊκή κατανάλωση και για να υπάρχει το απαραίτητο άλλοθι. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες το αποτέλεσµα των ελέγχων έχει αλλάξει τη ροή των πραγµάτων και έχει διαµορφώσει ένα άλλο κλίµα µεταξύ των συντελεστών της αγοράς. Συχνά, τα όργανα διοίκησης και οι φορείς των ελέγχων, ακολουθούν τη δική τους αυτόνοµη πορεία, ανεξάρτητα από τις κατευθύνσεις της κορυφής. Όταν µάλιστα η αρµόδια πολιτική αρχή τους κλείνει µε κάποιο τρόπο το µάτι, τότε χάνεται ο έλεγχος και τα πράγµατα γίνονται επικίνδυνα.    

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ