ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Το χαμένο μήνυμα για τις ποσότητες γάλακτος έκοψε από τα ζωικά 6.000 κτηνοτρόφους, Σεπτέμβρη η εξόφληση

0

Ωστόσο, µε τον κοινοτικό έλεγχο που αναµένεται 3 µε 27 Ιουνίου, η συµπληρωµατική πληρωµή που προγραµµατίζεται για τους κοµµένους παραγωγούς µετατίθεται για Σεπτέµβριο ή και Οκτώβριο, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις, κατά τη συνήθη διαδικασία που ακολουθούνταν µέχρι και πέρυσι.

Πολιτικές διαστάσεις έλαβε -όπως αποδείχτηκε- η περίπτωση πλήθους κτηνοτρόφων που είδαν τις προηγούµενες ηµέρες στους λογαριασµούς τους είτε µικρότερα του αναµενόµενου ποσά, είτε καµία απολύτως πίστωση, έπειτα από τις περιβόητες συνδεδεµένες των ζωικών.

Από τη µία πλευρά αρκετοί ήταν οι βοοτρόφοι, που όχι µόνο δεν βρήκαν στους λογαριασµούς τους το µειωµένο από πέρυσι ποσό των 140,8 ευρώ ανά ζώο, αλλά διαπίστωσαν ότι πληρώθηκαν µε 115 ευρώ το κεφάλι. Από την άλλη πλευρά,  η αλλαγή πολιτικής του Οργανισµού Πληρωµών  και η απόφαση των ιθυνόντων του φορέα να µεταφερθεί στις πύλες ενεργοποίησης η διαδικασία αντιστοίχισης του παραγόµενου αιγοπρόβειου γάλακτος µε το ζωικό κεφάλαιο του παραγωγού για το έτος 2020 φαίνεται πως στοίχισε τη συνδεδεµένη σε 6.000 αιγοπροβατοτρόφους. Το όλο θέµα ξεκίνησε τον περασµένο ∆εκέµβριο, όταν ο  ΟΠΕΚΕΠΕ, µε ανακοίνωσή του, καλούσε τους αιγοπροβατοτρόφους να προχωρήσουν σε τροποποιητικές δηλώσεις στα ΚΥ∆ για τον αριθµό των ζώων και τις αναµενόµενες ποσότητες γάλακτος µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31η Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, εκ του αποτελέσµατος διαπιστώθηκε ότι πολλά ΚΥ∆ είτε δεν αξιολόγησαν σωστά την εγκύκλιο του υπουργείου, είτε ενηµέρωσαν λάθος ή δεν ενηµέρωσαν καθόλου τους κτηνοτρόφους για να προβούν στις διοικητικές πράξεις που χρειαζόταν για να πληρωθούν σωστά. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες και οι Πύλες που λόγω των γνωστών προβληµάτων µε το µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχασαν την πιστοποίηση και δεν µπορούσαν να µπουν στην πλατφόρµα για να κάνουν τις τροποποιήσεις.

Κατά συνέπεια, ο λάθος αυτός χειρισµός στέρησε από τους δικαιούχους 6,5-7 εκατ. ευρώ από τη συνδεδεµένη στα αιγοπρόβατα. Όσοι αιγοπροβατοτρόφοι είχαν απόκλιση σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% από τη δηλωθείσα ποσότητα γάλακτος, σε σχέση µε τον αριθµό των ζώων τους, κόπηκαν από την ενίσχυση, ενώ από το 2015 µέχρι πέρυσι, όταν υπήρχε τέτοιο θέµα απόκλισης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφάρµοζε τη λύση της µείωσης του αριθµού των επιλέξιµων ζώων και έτσι ο κτηνοτρόφος πληρωνόταν για λιγότερα µεν ζώα (όσα δηλαδή αντιστοιχούσαν στη δηλωθείσα ποσότητα γάλακτος), χωρίς ωστόσο να χάνει ολόκληρη τη συνδεδεµένη ενίσχυση.

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική απόφαση που πάρθηκε, µε εντολή πρωθυπουργού, δείχνει να φέρνει τη διαδικασία της αντιστοίχισης των 100 κιλών γάλακτος ανά αιγοπρόβατο πίσω στην αρµοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ κεντρικά. Απλά να σηµειωθεί ότι θα χρειαστεί οι κτηνοτρόφοι να κάνουν διοικητικές πράξεις, για να διορθωθεί το λάθος και να πληρωθούν µε ποσά από 300 µέχρι και 39.000 ευρώ για τον καθένα.

Εν τω µεταξύ και µέχρι το τέλος Ιουνίου οι αρµόδιοι των πληρωµών καλούνται βάσει του κοινοτικού κανονισµού, να έχουν ολοκληρώσει την εξόφληση των Βιολογικών, για τα οποία εγκρίθηκαν ήδη 52 εκατ. ευρώ, να κλείσουν την εκκρεµότητα µε τα ποσά που ξέµειναν από την πληρωµή του περασµένου ∆εκέµβρη για το 3% της βασικής, το 5% του πρασινίσµατος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, λόγω του «µπλεξίµατος» µε το Εθνικό Απόθεµα, µε ένα ποσό που υπολογίζεται περί τα 100 εκατ. ευρώ, αλλά και να γίνει επιτέλους η πίστωση των ειδικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, περί τα 50 εκατ. ευρώ, που δείχνουν κάπου να έχουν… ξεχαστεί.

Ως 19 Ιουλίου αιτήσεις για την εξισωτική

Στην προκήρυξη του Μέτρου 13 για την εξισωτική αποζημίωση προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τα ποσά ενίσχυσης να καθορίζονται στα 12,5 ευρώ το στρέμμα για τους κατόχους εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές, 8,1 ευρώ το στρέμμα για τις μειονεκτικές περιοχές και στα 2,5 ευρώ το στρέμμα για τις πρώην μειονεκτικές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, προσμετρώντας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, η οποία λήγει την 22 Ιουνίου (ή όπως αυτή ισχύει για το εν λόγω έτος), και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Συνολικά 260 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευθεί για το Μέτρο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα), 2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, 3) Για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), έγγραφο - βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση. Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ