ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Νέο Πρασίνισμα και ενεργός αγρότης στην παράταση για συμφωνία ΚΑΠ ως 28 Μαΐου

0

«Οι Βρυξέλλες δεν θα κοιμηθούν τις ερχόμενες μέρες» γράφουν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι, μιλώντας για έναν μαραθώνιο που περιλαμβάνει και τον λεγόμενο «Jumpo Τρίλογο» ο οποίος θα καθορίσει εν πολλοίς και την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Μία από τα ίδια ή μεταρρυθμίσεις;

Για τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Norbert Lins, η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι η «πιο ολοκληρωμένη γεωργική μεταρρύθμιση μετά τη μεταρρύθμιση του MacSharry το 1992». Εκείνη την εποχή, η ΕΕ αντικατέστησε το ευρωπαϊκό σύστημα τιμών στήριξης με τις εκτατικές άμεσες πληρωμές. Ο εκπρόσωπος της γεωργικής πολιτικής για τους Πράσινους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Martin Häusling, το βλέπει εντελώς διαφορετικά. Είναι απογοητευμένος με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μέχρι στιγμής. Αναρωτιέται: «Η μεταρρύθμιση θα καταλήξει να είναι μια μικρή μεταρρύθμιση όπου μόνο οι τίτλοι είναι νέοι;»

Τα σημειά τριβής πριν την τελική συμφωνία:

-Αναδιανεμητική ενίσχυση: Το Κοινοβούλιο ζητά τουλάχιστον το 12% των κονδυλίων των Εθνικών Φακέλων να δεσμευθεί για αυτό το καθεστώς. Η Προεδρία προτείνει 7,5% ως συμβιβασμό.

-Νέο πρασίνισμα: Το Κοινοβούλιο θέλει να καταστήσει τις νέες δράσεις πρασινίσματος (eco-schemes) ένα φιλόδοξο και υποχρεωτικό μέρος της ΚΑΠ από το 2023. Απαιτεί το 30% των πόρων από τον 1ο πυλώνα από το 2023. Τα κράτη μέλη της ΕΕ προτείνουν τώρα το 25% με διετή μεταβατική φάση ως συμβιβασμό.

-Ενεργός γεωργός: Για το Κοινοβούλιο, μόνο οι «ενεργοί αγρότες» είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξακολουθούν να είναι διχασμένα για τον συγκεκριμένο ορισμό.

-Κοινωνική διάσταση: Πόσο θα πρέπει η χρηματοδότηση της ΚΑΠ να εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των εργαζομένων στις εκμεταλλεύσεις;

-Τα οικονομικά δεδομένα των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

-Μέσα παρέμβασης σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων στην αγορά (π.χ. στην αγορά γάλακτος): Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή της ΕΕ να έχει περισσότερες επιλογές εδώ. Τα κράτη μέλη τις έχουν απορρίψει μέχρι τώρα.

Στο ενημερωτικό δελτίο για το Συμβούλιο Υπουργών, η γενική γραμματεία του Συμβουλίου αναφέρει σχετικά:

Ο κύριος στόχος του διήμερου Συμβουλίου είναι να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με σκοπό την υιοθέτηση μιας μεταρρυθμισμένης πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Οι υπουργοί θα συζητήσουν τα υπόλοιπα πολιτικά στοιχεία στους τρεις προτεινόμενους κανονισμούς (στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, οριζόντια ρύθμιση και κοινή οργάνωση αγοράς). Μια διοργανική σύνοδος και για τους τρεις κανονισμούς (ένας «υπερ τριλόλογος») θα πραγματοποιηθεί την ημέρα πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της οποίας θα τεθούν υπόψη των υπουργών. Ορισμένα από τα κύρια θέματα όπου οι θέσεις των συννομοθετών δεν είναι ευθυγραμμισμένες και στα οποία θα επικεντρωθούν οι υπουργοί κατά τη συζήτηση του Συμβουλίου μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

    Πράσινη αρχιτεκτονική: περιλαμβάνει τη φύση των οικολογικών προγραμμάτων και την πιθανή οριοθέτηση συγκεκριμένων ποσών για αυτά τα νέα εργαλεία.
    Στόχευση πληρωμών: αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τους ορισμούς του «ενεργού αγρότη» και του «νεοεισερχόμενου αγρότη», την εθελοντική ή υποχρεωτική μείωση των πληρωμών (ανώτατο όριο), τις εθελοντικές ή υποχρεωτικές πληρωμές για μικρούς αγρότες, προαιρετικές ή υποχρεωτικές αναδιανεμητικές πληρωμές και άλλες διατάξεις.
    Νέο μοντέλο παράδοσης: αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των δεικτών αποτελεσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκόπηση της απόδοσης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, τους ελέγχους υπό όρους και την απλοποίηση του μοντέλου.
    Διαχείριση της αγοράς και έκτακτα μέτρα: αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις και την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τους δασμούς για το εμπόριο με τρίτες χώρες, τους κανόνες ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
    Μέτρα διαχείρισης κρίσεων: αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του Αποθεματικού Κρίσης (που εισήχθη στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2013) και τον τρόπο χρηματοδότησής του.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ