ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΥΓΕΙΑ

Πόσο επικίνδυνα είναι τα διάφορα χημικά και γεωργικά μέσα στην υγεία του ανθρώπου

0

Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στην υγεία του ανθρώπου τα τελευταία τουλάχιστον πενήντα χρόνια , είναι η μόλυνση του από επικίνδυνες χημικές ουσίες που είτε αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, είτε έχουν εισχωρήσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, τριάντα χιλιάδες(30.000) διαφορετικές χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται ευρέως στους ελληνικούς χώρους από τα απλά καταστήματα, τα γραφεία, τις κατοικίες  έως τις βιομηχανίες. Από αυτές οι 20.000 δεν έχουν υποβληθεί σε πλήρεις και συστηματικές τοξικολογικές δοκιμές από την Ελληνική Πολιτεία και επομένως η επικινδυνότητα τους μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που συμπεραίνουν οι επιστήμονες.

Το 16% του εργατικού δυναμικού της χώρας περίπου 640.000 εργαζόμενοι, χρησιμοποιούν καθημερινά επικίνδυνες χημικές ουσίες, χωρίς να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Πολλοί από αυτούς εισπνέουν τις αιωρούμενες καρκινογόνες ουσίες, για τουλάχιστον δύο(2) από τις οκτώ(8) ώρες εργασίας.

Το εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου , προέβη σε εκτεταμένες έρευνες και δειγματοληψίες στο λεκανοπέδιο Αττικής και διαπίστωσε μεγάλες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων μολύβδου, καδμίου και ψευδαργύρου στο έδαφος και την ατμόσφαιρα. Πηγές αυτών είναι ο μεγάλος αριθμός των κακοσυντηρημένων καταλυτικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους

Η φυτοαποκατάσταση θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική λύση, επιλέγοντας συγκεκριμένα φυτικά είδη που έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες ρύπου στο πάνω τμήμα του εδάφους  

Οι επιπτώσεις των αυτών των ουσιών , άλλες επηρεάζουν την ικανότητα αναπαραγωγής, άλλες την σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, άλλες προκαλούν άσμα, δερματολογικές παθήσεις και άλλες διαταράσσουν το νευρικό σύστημα του ανθρώπου

Ακόμη από ιατρικά στοιχεία , η εισπνοή, κατάποση, απορρόφηση τοξικών μέσων, αποτελεί την 8η αιτία θανάτου στα εργατικά ατυχήματα

Γεωργικά φάρμακα

Ένας άλλος τομέας μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία του ανθρώπου, είναι ο γεωργικός

Η άσκοπη χρήση γεωργικών φαρμάκων , η μη κανονική χρονικά χρήση των και χωρίς να μετέρχονται τις σωστές ποσότητες, έχουν σαν αποτέλεσμα την διάχυση στο περιβάλλον τεράστιων ποσοτήτων χημικών ουσιών επικίνδυνων στην υγεία του ανθρώπου.

Τα τελευταία χρόνια τα χημικά λιπάσματα  έχουν μπει στο στόχαστρο πολλών φορέων και οργανώσεων. Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι,ότι αποτελούν ισχυρά ρυπαντικά μέσα και επομένως επιβάλλεται ο αποκλεισμός τους από την παραγωγική διαδικασία. Έτσι εγκαταλείπεται η ιδέα του αναντικατάστατου και μοναδικού ρόλου των, ότι τα χημικά λιπάσματα αποτελούν την <<την τροφή των τροφών>>.

Οικιακά χημικά μέσα

Σε παλαιότερη εργασία είχα αναφερθεί στην άσκοπη και κακή χρήση  των οικιακών χημικών μέσων καθαριότητας και των αποτελεσμάτων χρήσης των. Είναι και αυτά μια σοβαρή αιτία μόλυνσης της ατμόσφαιρας.  

Τι μέτρα πρέπει να τηρούνται:

1) Ο περιορισμός χρήσης του αυτοκινήτου και ο διαρκής  έλεγχος της καλής λειτουργίας του

2) Εφόσον είναι οικονομικά δυνατό η αντικατάσταση της παλιάς τεχνολογίας μέσου μετακίνησης, με νέας τεχνολογίας λιγότερο ρυπογόνων

3) Οι βιομηχανίες να περιορίσουν τις εκπομπές καυσαερίων στην ατμόσφαιρα και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον

4) Να περιορισθούν και να ελέγχονται οι πυρκαγιές δασών, κατοικιών και οποιονδήποτε κοινόχρηστων  χώρων

5) Η δυνατό λιγότερο χρήση χημικών καθαριστικών οικιακών μέσων

6) Η αντικατάσταση φθαρμένων οικιακών μαγειρικών συσκευών, κατασκευασμένων με αντικολλητική επικάλυψη τύπου TEFAL

7) Η προτίμηση καλλιέργειας  βιολογικών προϊόντων

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ