ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

0

Το 2023 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2022, ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.  Βασικός στόχος αποτελεί οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρομεσαίες, να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου ως υποψήφιο Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουδραστηριοποιήθηκε και τιμώντας το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων  υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του BritishCouncilκαι του Κοινωφελούς  Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση “SkillsClubs” | Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα”. Στόχος του προγράμματος υποστηρίξει μαθητές (ηλικίας 14–18 ετών) να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν την αντίληψή τους για την κοινωνική καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επιχειρηματικότητα, ενδυναμώνοντάς τους παράλληλα για τη μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα  υλοποιήθηκε στην τάξη από τις καθηγήτριες-εκπαιδεύτριες κ.κ. Μαρία Καλλέργη και Ειρήνη Σωπασή με τη μορφή τεσσάρων εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης διάρκειας μίας διδακτικής ώρας το καθένα.

Στα εργαστήρια αυτά, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν  τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο τριών βασικών πυλώνων: α)Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, β)Ψηφιακές Λύσεις και γ)Αντίκτυπος στην Κοινότητα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπόρεσαν να αναπτύξουν τις ακόλουθες βασικές δεξιότητες:

• Ενεργητική ακρόαση: Πώς προσλαμβάνουμε, συγκρατούμε και επεξεργαζόμαστε ιδέες και πληροφορίες.

• Ομιλία: Πώς μεταδίδουμε προφορικά πληροφορίες και ιδέες.

• Επίλυση προβλημάτων: Πώς βρίσκουμε λύσεις σε δυσκολίες και προκλήσεις.

 • Δημιουργικότητα: Πώς χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας για να παράγουμε νέες ιδέες.

 • Ηγεσία: Πώς υποστηρίζουμε, ενθαρρύνουμε και βοηθούμε την ανάπτυξη άλλων ατόμων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

• Ομαδοσυνεργατική εργασία: Πώς συνεργαζόμαστε με άλλα άτομα για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στην υλοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων και πραγματικά έδειξαν ξεχωριστό ενδιαφέρον για αυτή τη μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία ξεφεύγει από την κλασσική μαθησιακή διαδικασία και τη στείρα γνώση. Μέσω των εργαστηρίων αναδείχθηκαν δεξιότητες, καλλιεργήθηκε η φαντασία και υπογραμμίστηκε η ομαδοσυνεργατικοτητα. 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ