ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Με νέα υποθηκοφύλακα και νέες συνθήκες λειτουργίας το Κτηματολογικό Γραφείο Ρεθύμνου

0

Με νέα υποθηκοφύλακα λειτουργεί από τον περασμένο μήνα το Κτηματολογικό Γραφείο (πρώην Υποθηκοφυλακείο) στο Ρέθυμνο, στο οποίο έχουν ήδη συγχωνευθεί το πρώην Υποθηκοφυλακείο Ρεθύμνου και το πρώην Υποθηκοφυλακείο Μυλοποτάμου, ενώ αναμένεται να ενταχθούν και οι υπηρεσίες του Αγίου Βασιλείου και του Αμαρίου.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 210/03/15.12.2022(A΄5) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό  Κτηματολόγιο, που εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 7 ν.4512/2018, αποφασίστηκε η κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μυλοποτάμου και του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνου  (Ημερομηνία κατάργησης 26/01/2023) και συστήνεται το Υποκατάστημα Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο στο Κτηματολογικό γραφείο Κρήτης του Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο (ημερομηνία έναρξης 27η Ιανουαρίου 2023) με την υπ΄αρ.210/3/15.12.2022 απόφαση  του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό  Κτηματολόγιο ορίστηκε ότι, από την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ρεθύμνου Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, τα καθήκοντα της θέσης Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 6 του ν.4512/2018, θα ασκούνται από την Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακα, του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου του Υποθηκοφυλακείου Μυλοποτάμου Χρυσούλα Φραγκιαδάκη του Μιλτιάδη.

Η μέχρι σήμερα αναπληρώτρια Υποθηκοφύλακας Μαρία Ανδρουλάκη παρέδωσε τα καθήκοντα της, έχοντας καλύψει την θέση κατά την μεταβατική περίοδο. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/4/17-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με την υοπ΄αρ.172/07/10.02.2022 το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα ορίζεται ως εξής:

α) κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων (πράξεις – πιστοποιητικά): 08:30-13:00

β) παράδοση και παραλαβή πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων:  08:30-14:00

γ) έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρουμένων αρχείων: 10:00 – 14:00

Πέραν των ανωτέρω, ενημερώνεται το κοινό ότι, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.ktimatologio.gr οι πολίτες και οι επαγγελματίες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου, για τη διενέργεια έρευνας, έκδοση πιστοποιητικών και υποβολή εγγραπτέων πράξεων, όπως ορίζεται στο νόμο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr – έντυπα κτηματολογίου σε λειτουργία. Η καταβολή των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων, θα γίνεται πλέον μέσω τραπεζικών πληρωμών (κάρτα και κατάθεση με κωδικό πληρωμής ή επιταγή, κατά περίπτωση).

 

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ