ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Θ. Νίνος: "Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η Τ.Α"

0

Επιστολή προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Ρεθύμνης, απέστειλε ο επικεφαλής της παράταξης "Ρέθυμνο Αξίζεις" Θοδωρής Νίνος, με θέµα: «Κατάστρωση σχεδίου και τρόποι υλοποίησης στήριξης της κοινωνίας του Ρεθύµνου – anticovid19 »

Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε πρόεδρε, τα γεγονότα και ο τρόπος που εξελίσσονται τις τελευταίες εβδοµάδες µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι έχουν ληφθεί από την κεντρική διοίκηση µέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορονοϊού-covid 19 στην ελληνική επικράτεια αλλά και στο σκέλος της ενίσχυσης µε σκοπό την βιωσιµότητα των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων. Παρά ταύτα είναι δεδοµένο ότι τις επόµενες εβδοµάδες η κατάσταση (στο καλύτερο σενάριο) θα επιδεινώνεται γραµµικά και θα πρέπει να µας βρει έτοιµους να ανταποκριθούµε.

Είναι η στιγµή που η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποδείξει ότι η εγγύτητα της µε την τοπική κοινωνία δεν είναι θεωρητική, πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και την οµαλή επάνοδο στην κανονικότητα για όλους τους δηµότες. Στο πλαίσιο αυτό και καταγράφοντας τις ανάγκες του δηµοτικού µας συστήµατος από την αρχή αυτής της κρίσης και την θετική ανταπόκριση του στις περιστάσεις µέχρι σήµερα, σας δηλώνουµε και σας ζητάµε τα κάτωθι : Α. Σύσσωµη η δηµοτική µας παράταξη έχει τεθεί στη διάθεση της αρµόδιας συντονίστριας αντιδηµάρχου και της διευθύντριας διοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου µας ήδη από την προηγούµενη εβδοµάδα εθελοντικά ακόµα και µε χρήση ίδιων µέσων όπου κριθεί ότι απαιτείται. Β. Ζητάµε πέραν των ίδιων θεσµοθετηµένων από την κυβέρνηση (µε την Π.Ν.Π. 68/20.03.2020) απαλλαγών των επιχειρήσεων από την καταβολή τελών κοινόχρηστων χώρων και ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , τον σχεδιασµό και την υλοποίηση σχεδίου για την περαιτέρω και ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών του τόπου µας αλλά και του συνόλου των επιχειρήσεων που πλήττονται , µε στόχο την εξασφάλιση ζωτικού χώρου για την οικονοµική βιωσιµότητα όλων και κατ' επέκταση την επαναφορά του κοινωνικού µας ιστού στην κανονικότητα µε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Το µείγµα πολιτικής που προτείνουµε προφανώς εµπεριέχει την βιωσιµότητα του δηµοτικού µας συστήµατος (απαιτείται και η διεκδίκηση έκτατης χρηµατοδότησης) σε απόλυτη ισορροπία µε τον στόχο της χρησιµοποίησης όλων των διαθέσιµων πόρων στην στήριξη της κοινωνίας, που είναι σηµαντικό πάντα να θυµόµαστε ότι αποτελείται από την πόλη και τους οικισµούς µας. Κε πρόεδρε , για τους παραπάνω επείγοντες λόγους αιτούµαστε άµεσα και έκτακτα να συγκληθεί το δηµοτικό συµβούλιο (µε τη διαδικασία που επιβάλλουν τα δεδοµένα δηλ. µε τηλεδιάσκεψη) και µε θέµατα συζήτησης και λήψης αποφάσεων τα κάτωθι :

1. «Κατάστρωση σχεδίου και τρόποι υλοποίησης στήριξης της κοινωνίας του Ρεθύµνου»

2. «Λήψη απόφασης δηµοτικού συµβουλίου για τις προβλεπόµενες στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου 68/2020 απαλλαγές καταβολής τελών από τις επιχειρήσεις»

3. «Αίτηµα για έκτατη χρηµατοδότηση για κάλυψη κοινωνικών αναγκών λόγω covid-19»

Είµαστε πεπεισµένοι ότι ο ∆ήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Ρεθύµνης θα σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων των περιστάσεων και σας διαβεβαιώνουµε για την πρόθεσή µας να συµβάλουµε στις παραπάνω κατευθύνσεις µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ