ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ημερίδα μελισσοκομίας στο Ρέθυμνο

0

Με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα του Μελισσοκοµικού Συλλόγου Ρεθύµνης «ΜΕΛΙΤΤΕΥΣ» µε θέµα «Μέλισσες - Φυτοφάρµακα και ∆ιατροφική Αλυσίδα» την Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου 2019 από 16.00 έως 22.00 στο Ρέθυµνο, στην αίθουσα του Ωδείου Ρεθύµνου «Παντελή Πρεβελάκη».

Σκοπός της ηµερίδας:

Η ηµερίδα αποτελεί µία δράση για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση κάθε εµπλεκόµενου στην απειλή αφανισµού των µελισσών, την ορθή εφαρµογή καλών πρακτικών στην γεωργία και την κτηνοτροφία, την χρήση των φυτοφαρµάκων και των εναλλακτικών τρόπων αντιµετώπισης των ασθενειών.

Επισηµαίνουµε ότι το θέµα της ηµερίδας «Μέλισσες - Φυτοφάρµακα και ∆ιατροφική Αλυσίδα» αποτελεί παγκόσµιο προβληµατισµό µε δράσεις σε κάθε επίπεδο εµπλεκοµένων για την ενηµέρωση και την πρόληψη του αφανισµού των µελισσών η οποία επηρεάζει το ένα τρίτο όλης της παγκόσµιας αγροτικής παραγωγής, αφού αυτή εξαρτάται από τις υπηρεσίες των επικονιαστών.

Θεµατολογία*

Η βασικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν την παρακάτω θεµατολογία:

• Η προσφορά της µέλισσας στην γεωργία, το περιβάλλον και την διατροφική αλυσίδα.

• Ασθένειες µελισσών και Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που απειλούν την µέλισσα.

• Μέλισσες και φυτοφάρµακα, η συνύπαρξη µε τους αγρότες.

• Φυτοφάρµακα - Εναλλακτικοί τρόποι αντιµετώπισης ασθενειών καλλιεργειών.

• Κίνδυνοι για την ποιότητα και ασφάλεια των µελισσοκοµικών, γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από την χρήση φυτοφαρµάκων.

Η ηµερίδα θα έχει την στήριξη και την συµµετοχή εκπροσώπων και φορέων των Μελισσοκόµων, των Αγροτών, των Κτηνοτρόφων και των Γεωπόνων (επιχειρήσεις πώλησης αγροτικών εφοδίων – φυτοφαρµάκων) και άλλων εµπλεκοµένων στην θεµατολογία και την επιτυχία της ηµερίδας.

Συνδιοργανώνεται µε την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύµνης και Αυλοποτάµου, του ∆ήµου Ρεθύµνης και του Επιµελητηρίου Ρεθύµνης.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους τους Μελισσοκόµους, Αγρότες, Κτηνοτρόφους, Γεωπόνους του Νοµού αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόµενο.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ