ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΚΡΗΤΗ

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ενοικιάζω αυτοκίνητο, τα δικαιώματα μου ως καταναλωτής, τι ισχύει και τι πρέπει να προσέξω "

0
Αυγουστος ..οι διακοπές των περισσοτέρων είναι εδώ, πολλοί από εμάς χρησιμοποιώντας αεροπλάνο, λεωφορείο , τραίνο, για να εξερευνήσουμε τα εντός μιας περιοχής θα θελήσουμε να προβούμε στην ενοικίαση αυτοκινήτου., διότι το κόστος της ενοικίασης είναι ορισμένες φορές χαμηλότερο από το κόστος που έχει η μετακίνηση με το ιδιόκτητο αυτοκίνητο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα κινήσεως (βενζίνη)  διόδια και το κόστος μεταφοράς του αυτοκινήτου σε ένα απομακρυσμένο τόπο (στο εξωτερικό ή σε ένα νησί) με άλλα μέσα (π.χ. με πλοίο ή αεροπλάνο). Γι Αυτό, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,δίνει τις συμβουλές της
 
 Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτης
 
Ο καταναλωτής ,που επιθυμεί να μισθώσει ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει αρχικά, σε ένα πρώτο στάδιο, να προβεί στην κατάλληλη επιλογή αυτοκινήτου.
 Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να φροντίσει να ενημερωθεί σωστά για τις επιλογές που έχει στη διάθεση του και κυρίως:
 α) για την τελική τιμή του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ασφαλιστικών καλύψεων
και β) τους όρους ενοικίασης (βλ. παρακάτω) .
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τιμολόγια χρέωσης ακολουθούν ένα πολύπλοκο σύστημα και γι' αυτό θα πρέπει ο υποψήφιος ενοικιαστής, να ενημερώνεται από τους υπαλλήλους του καταστήματος, στο οποίο προσφεύγει, σχετικά με την τελική τιμή, για κάθε ημέρα ενοικίασης.
 Χρήσιμο είναι να γνωρίζει κανείς ότι όταν πρόκειται να πραγματοποιήσει πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο, συμφέρει να ενοικιάσει για μία συνολική περίοδο 3 ημερών ή μίας εβδομάδας, οπότε έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό χιλιομέτρων, χωρίς έξτρα χρέωση, όπως συμβαίνει, όταν μισθώνει το αυτοκίνητο με την ημέρα.
 
 Επίσης ο καταναλωτής ,,πρέπει να γνωρίζει ότι εάν επιλέξει μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, θα καταβάλει μεν μεγαλύτερο μίσθωμα, αλλά θα είναι καλυμμένος σε περίπτωση ατυχήματος, όσον αφορά τις ίδιες ζημίες του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.
 
 Οι τιμές ενοικίασης ενός αυτοκινήτου είναι ελεύθερες και σε αυτές δεν περιλαμβάνεται το κόστος της βενζίνης, το οποίο καταβάλλει ο ενοικιαστής.
 
 Τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, άλλως ο οδηγός ευθύνεται και προσωπικά, σε περίπτωση ατυχήματος. Κατά το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης ενοικίασης, ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέξει τους γενικούς και τυχόν ειδικούς όρους της, να μελετήσει δηλ. τα "ψιλά γράμματα" της σύμβασης, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να λαμβάνει από την εταιρία. Χρήσιμο είναι να γνωρίζει ο ενοικιαστής τις υποχρεώσεις του έναντι της εταιρίας που εκμισθώνει το αυτοκίνητο, ιδίως σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και γενικότερα, όταν παρουσιάζονται βλάβες σε αυτό
 
. Τέλος, στο στάδιο της παραλαβής του αυτοκινήτου, ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγξει το αυτοκίνητο και να διαπιστώσει την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται αυτό. Λεπτομέρειες, όπως είναι π.χ. η πίεση των ελαστικών, η στάθμη λαδιού, πρέπει να ελέγχονται, ώστε να διαπιστώνεται η αρτιότητα του αυτοκινήτου και η καταλληλότητα του. Άλλες βλάβες που δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά τη στιγμή της παραλαβής του αυτοκινήτου από τον ενοικιαστή, είναι απαραίτητο να αναφέρονται στην εταιρία ενοικίασης, άμεσα, μόλις προκύψουν. Επιπλέον, ο ενοικιαστής θα πρέπει να αξιώνει από τον εκμισθωτή να του παρέχει αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση και από άποψη καθαριότητας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καταναλωτή Τα δικαιώματα του καταναλωτή κατά τη μίσθωση αυτοκινήτου είναι τα ακόλουθα
: Ο εκμισθωτής (η εταιρία ενοικιάσεως) οφείλει να παραδώσει στον ενοικιαστή το αυτοκίνητο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 Πρέπει να παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή σχετικά με τη λειτουργία του αυτοκινήτου, σχετικά με τη χρήση των διαφόρων συστημάτων και των αξεσουάρ, όπως π.χ. του συστήματος κλιματισμού.
 
Οι υποχρεώσεις του καταναλωτή είναι οι ακόλουθες:
 
 Να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα
 Να κάνει κατάλληλη χρήση του αυτοκινήτου και να το επιστρέψει στην κατάσταση που το παρέλαβε Εάν εμφανισθούν ελαττώματα, να ειδοποιήσει την εταιρία ενοικιάσεως και αν συμβεί ατύχημα, να ειδοποιήσει την Τροχαία. Όπως στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, έτσι και όταν ο καταναλωτής δεν τηρήσει τις δικές του υποχρεώσεις, θα οφείλει αποζημίωση στον εκμισθωτή
 
Χρήσιμες συμβουλές
 
 Κάνουμε την κράτηση, νωρίτερα, αν είναι δυνατόν, πριν την άφιξή μας, στον τόπο προορισμού μας.
Μπορεί να επιτύχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Διαβάζουμε τη σύμβαση, προσεκτικά και ζητάμε επεξηγήσεις, για τα σημεία της σύμβασης, που δεν κατανοούμε. Κρατάμε αντίγραφο της σύμβασης.
 Ελέγχουμε, προσεκτικά, τις ημερήσιες τιμές ενοικίασης, τα είδη και τις τιμές της ασφάλειας, καθώς διαφέρουν, από εταιρία σε εταιρία. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, στο τμήμα της σύμβασης, που αφορά την κάλυψη της ασφάλειας. Ζητάμε λεπτομερείς εξηγήσεις, για να γνωρίζουμε τι καλύπτει η ασφάλεια του οχήματος, που θα συμφωνήσουμε, με την εταιρία (π.χ. καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος, φθορές). Ζητάμε πληροφορίες, για τις επιπλέον χρεώσεις, όπως φόροι, χρεώσεις, λόγω αλλαγής τόπου παράδοσης ή παραλαβής αυτοκινήτου, παιδικά καθίσματα, δεύτερος οδηγός, υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου χιλιομέτρων κ.λπ. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, ότι κάθε μεταβολή της σύμβασης συνεπάγεται την πληρωμή κάποιου συμπληρωματικού ποσού. Αν σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε, εκτός της χώρας, στην οποία νοικιάσαμε το όχημα, επιβεβαιώνουμε ότι η σύμβασή μας το επιτρέπει.
 Ελέγχουμε αν η πολιτική ασφάλισης περιλαμβάνει τη χώρα, την οποία θα επισκεφθούμε. Διαγράφουμε τυχόν κενά, στη σύμβαση, για να μη συμπληρωθούν, αργότερα. Ζητάμε πληροφορίες, για την πολιτική της εταιρίας, ως προς τα καύσιμα. Οι χρεώσεις διαφέρουν, ανάλογα με τη σύμβαση.
 Ενημερωνόμαστε, αν υποχρεούμαστε να επιτρέψουμε το αυτοκίνητο, με γεμάτο το ντεπόζιτο της βενζίνης και ρωτάμε την τιμή, ανά λίτρο, που θα χρεωθούμε, σε περίπτωση, που το όχημα δεν επιστραφεί, με γεμάτο ντεπόζιτο. Αν πληρώσουμε, τοις μετρητοίς, ζητάμε και κρατάμε την απόδειξη. Ρωτάμε τι καλύπτει η ονομαζόμενη "προκαταβολή" (πρόσθετη ασφάλεια) ή η εγγύηση. Η προκαταβολή είναι το μέγιστο ποσό, που θα πρέπει να πληρώσουμε, σε περίπτωση ατυχήματος, φθορών ή ζημιών, που υποστεί το όχημα, κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, το ποσό, δηλαδή, που κρατείται, από την εταιρία, για την κάλυψη των δαπανών, που μπορεί να προκύψουν. Αν το κόστος των επισκευών υπερβαίνει το ποσό αυτό, τότε η εταιρία έχει υποχρέωση να πληρώσει τη διαφορά.
 
Επιθεωρουμε το όχημα, με ένα υπάλληλο της εταιρίας, κατά την παραλαβή και προσδιορίζουμε, στη σύμβαση, τυχόν φθορές, που εντοπίσαμε.
 
Αν θέλουμε, μπορούμε να μαγνητοσκοπήσουμε ή να φωτογραφήσουμε τις φθορές.
 Ελέγχουμε, προσεκτικά, το ταμπλό οργάνων του αυτοκινήτου, τα φώτα και την ταπετσαρία. Δεν οδηγούμε, σε δρόμους, όπου υπάρχει κίνδυνος, για το όχημα, καθώς, σε περίπτωση ατυχήματος, το κόστος των επισκευών δε θα καλυφθεί, από την ασφάλεια, που έχουμε συμφωνήσει, με την εταιρία. Σε περίπτωση ατυχήματος, καλό είναι να επισκεφθούμε ένα συνεργείο, για να ζητήσουμε μια εκτίμηση, για το κόστος των επισκευών.
 Δεν επισκευάζουμε, όμως το όχημα. Ενημερωνόμαστε, για τα ωράριο λειτουργίας του γραφείου ενοικίασης και φροντίζουμε να επιστρέψουμε το όχημα, εντός των ωρών λειτουργίας, καθώς θα είμαστε υπεύθυνοι, για οποιεσδήποτε φθορές προκληθούν, στο όχημα, εάν το επιστρέψουμε, ενώ το γραφείο είναι κλειστό. Πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο, στη διάθεσή μας, ώστε να επιστρέψουμε το όχημα, εγκαίρως.
 Ζητούμε, από υπάλληλο της εταιρίας, να ελέγξει το όχημα και να επιβεβαιώσει, εγγράφως, ότι δεν υπάρχουν φθορές, ώστε να αποφύγουμε την πιθανότητα να θεωρηθούμε υπεύθυνοι, για οποιαδήποτε φθορά, την οποία δεν έχουμε προκαλέσει εμείς. Διερευνούμε τις προσφορές των εταιριών, πρίν την ενοικίαση, διαβάζουμε, προσεκτικά, όλους τους όρους της ενοικίασης, ελέγχουμε τιμές, πρόσθετες χρεώσεις και πολιτικές ασφάλισης και κρατάμε αντίγραφα των πληροφοριών.
 
 Αν κάνουμε κράτηση, μέσω του διαδικτύου, τυπώνουμε και κρατάμε αντίγραφο της κράτησης. Η κράτηση, μέσω διαδικτύου, δεν αποτελεί σύμβαση και η εταιρία μπορεί να παρουσιάσει άλλους όρους, κατά την υπογραφή της σύμβασης, την στιγμή παραλαβής του οχήματος.
 
 Προβλήματα, που έχουν καταγραφεί: Τιμή: Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει κάθε όχημα, σε προκαθορισμένη τιμή, η οποία περιλαμβάνει την τιμή ενοικίασης, σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών, την ασφάλιση και τους φόρους, καθώς και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις (π.χ. παιδικό κάθισμα, επιστροφή οχήματος, εκτός ωρών λειτουργίας της εταιρίας), κ.λπ. Γι' αυτό, πρέπει να διαβάσουμε, προσεκτικά, την προσφορά της εταιρίας και τη σύμβαση και να ενημερωθούμε, αναλυτικά, για το τι περιλαμβάνει η τιμή ενοικίασης και ποιες πρόσθετες χρεώσεις, που δεν περιλαμβάνονται, στην τιμή, μπορεί να μας επιβληθούν. Πληρωμή προκαταβολής, ως εγγύηση: Οι περισσότερες εταιρίες δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε την πληρωμή, είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με μετρητά. Στην περίπτωση πληρωμής, με πιστωτική κάρτα, που είναι και η πιο συχνή, η εταιρία δεσμεύει ένα ποσό, για να εξασφαλίσει την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων εξόδων, που μπορεί να προκύψουν, κατά τη διάρκεια της ενοικίασης (πρόστιμα λόγω παράβασης Κ.Ο.Κ., ζημιές, στο όχημα, λόγω ατυχήματος).
 Όταν πληρώνουμε, με πιστωτική κάρτα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εταιρία μπορεί να μας επιβάλλει πρόσθετες χρεώσεις και μετά την επιστροφή του αυτοκινήτου και την αποχώρησή μας, από το γραφείο ενοικίασης.
Οι χρεώσεις, όμως, αυτές πρέπει να είναι δικαιολογημένες, με βάση τη σύμβαση, που έχουμε υπογράψει. Στην περίπτωση της πληρωμής, με μετρητά, η εταιρία, συχνά, ζητά ένα ποσό, ως εγγύηση, το οποίο επιστρέφεται, με την προϋπόθεση παράδοσης του οχήματος, σε άριστη κατάσταση.
 Διαφορετικά, οι δαπάνες, για επισκευή ή οι πρόσθετες χρεώσεις αφαιρούνται, από την εγγύηση και η διαφορά επιστρέφεται, στον Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε αντίγραφο της πληρωμής προκαταβολής ή εγγύησης, ώστε, όταν επιστρέψουμε το όχημα, να επιβεβαιώσουμε ότι η εταιρία έχει κάνει τις σωστές και δικαιολογημένες χρεώσεις. Αν το όχημα επιστραφεί, σε άριστη κατάσταση και δεν υπάρχουν λόγοι να μας επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις, πρέπει να μας επιστραφεί η προκαταβολή/ εγγύηση, στο σύνολό της. Όροι ασφάλισης: Επιλέγουμε, προσεκτικά, το είδος ασφάλειας, που πιστεύουμε ότι μας καλύπτει, καλύτερα. Ζητάμε, από την εταιρία, να μας ενημερώσει, λεπτομερώς, για τα είδη ασφάλειας, που παρέχει και διαβάζουμε τους όρους, που αναγράφονται, στη σύμβαση. Οι συμβάσεις ενοικίασης αναφέρουν κάποια βασικά είδη ασφάλειας, όπως η απλή και η ολική. Ενημερωνόμαστε, για τις καλύψεις, που παρέχουν αυτά τα είδη ασφάλειας (π.χ. αποζημιώσεις προς τρίτους, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, σε περίπτωση ατυχήματος, ασφάλιση οδηγού και επιβατών, σε περίπτωση τραυματισμού ή/ και θανάτου λόγω ατυχήματος) καθώς και για τα μέγιστα ποσά, που καλύπτονται, από κάθε είδος ασφάλειας (π.χ. ποσό απαλλαγής, για ζημίες, όπου ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του, για συμμετοχή, στις δαπάνες επισκευής, λόγω ζημιών, στο αυτοκίνητο). Επιπλέον, πολλές εταιρίες παρέχουν προγράμματα πρόσθετης ασφάλισης, όπως ασφάλιση, έναντι κλοπής προσωπικών αντικειμένων, από το ενοικιαζόμενο όχημα, ιατρική περίθαλψη και μεταφορά οδηγού και επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος. Ζητάμε πληροφορίες, από την εταιρία, για όλα τα είδη βασικής και πρόσθετης ασφάλειας, συγκρίνουμε τιμές και καλύψεις και επιλέγουμε το είδος ασφάλειας, που ανταποκρίνεται, καλύτερα, στις ανάγκες μας.
 Δεύτερος οδηγός: Δηλώνουμε, εάν θα υπάρχουν ένας ή περισσότεροι οδηγοί, ώστε η ασφάλεια να καλύψει όλους τους εξουσιοδοτημένους, από την εταιρία, οδηγούς. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε, πως, ίσως χρεωθούμε επιπλέον, ανάλογα και με τις συνολικές ημέρες ενοικίασης. Ζητάμε διευκρινίσεις, για τις τιμές χρέωσης, για τους επιπλέον οδηγούς
 
Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου:
 
 Γενικά: Κατά την παραλαβή του οχήματος, πρέπει να γίνεται λεπτομερής έλεγχος, για να διαπιστωθεί πως το όχημα είναι, σε άριστη κατάσταση και δεν έχει φθορές. Διαφορετικά, οι φθορές, που υπάρχουν, πρέπει να σημειωθούν, στη σύμβαση, για δική μας εξασφάλιση, έναντι πρόσθετων χρεώσεων. Προβλήματα, που έχουν καταγραφεί: Μη διαθέσιμο συμφωνημένο όχημα
: Η εταιρία υποχρεούται να μας διαθέσει το όχημα, που έχει συμφωνηθεί, κατά την κράτηση, με τα τυχόν επιπλέον εξαρτήματα, που έχουμε ζητήσει και η εταιρία έχει αποδεχθεί να μας παρέχει.
 Σε περίπτωση, που η εταιρία δεν είναι, σε θέση να μας παρέχει το προσυμφωνημένο όχημα, διευκρινίζουμε τις δυνατότητες ακύρωσης της σύμβασης καθώς και τις πιθανές χρεώσεις, που μπορεί να προκύψουν.
 Αν η εταιρία μας προτείνει κάποιο άλλο όχημα, ερευνούμε, με λεπτομέρειες, την τιμή ενοικίασης και τις λοιπές χρεώσεις. Κατάσταση οχήματος, κατά την παραλαβή: Ελέγχουμε, πολύ προσεκτικά, την κατάσταση του οχήματος, κατά την παραλαβή του, παρουσία κάποιου υπαλλήλου της εταιρίας.
 Αν υπάρχει κάποια φθορά, μπορεί να ζητηθεί άμεσα αλλαγή του οχήματος.
 Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, η φθορά πρέπει να καταγραφεί, στην αναφορά κατάστασης του οχήματος.
 Σε καμία περίπτωση, δεν υπογράφουμε τη σύμβαση, πριν εξετάσουμε το όχημα. Προσέχουμε, διότι κάποιες συμβάσεις αναφέρουν ότι έχουμε αποδεχθεί ότι το όχημα είναι, σε άριστη κατάσταση. Αν δεν ελέγξουμε το όχημα και υπογράψουμε μια σύμβαση, με αυτόν τον όρο, η εταιρία μπορεί, κατά την επιστροφή του, να μας χρεώσει, για φθορές, οι οποίες, πιθανώς, προϋπήρχαν και δεν τις έχουμε προξενήσει εμείς. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου:
 Γενικά: Επιστρέφουμε το όχημα, στην προσυμφωνημένη ημερομηνία, ώρα και τόπο, ώστε να μην μας επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις. Ζητάμε να γίνει έλεγχος του οχήματος, για να διαπιστωθεί ότι είναι, στην κατάσταση, στην οποία το παραλάβαμε και δεν υπάρχουν επιπλέον φθορές.
 Προβλήματα, που έχουν καταγραφεί: Επιστροφή οχήματος, με άδειο ντεπόζιτο βενζίνης: Θα πρέπει να ενημερωθούμε, εάν, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε το όχημα, με γεμάτο ή άδειο το ντεπόζιτο της βενζίνης.
Στην πρώτη περίπτωση, αν δεν το επιστρέψουμε γεμάτο, η εταιρία έχει δικαίωμα να μας χρεώσει, για την αναπλήρωση της βενζίνης, ένα ποσό, για κάθε λίτρο καυσίμου, η τιμή, του οποίου είναι, συχνά, μεγαλύτερη, από την τιμή αγοράς.
 Στη δεύτερη περίπτωση, αν υπάρχει καύσιμο, στο ντεπόζιτο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό, για την υπολειπόμενη βενζίνη. Έλεγχος κατά την επιστροφή οχήματος:
 
 Όταν επιστρέφουμε το όχημα, ζητάμε, από υπάλληλο της εταιρίας ενοικίασης, να γίνει έλεγχος του οχήματος, στο εσωτερικό και εξωτερικό του μέρος.
 Ζητάμε, από την εταιρία να επιβεβαιώσει, γραπτώς, ότι επιστρέψαμε το όχημα, στην κατάσταση, που το παραλάβαμε (υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος του οχήματος, κατά την παραλαβή του και να επιβεβαιώνεται, γραπτώς, η κατάσταση του οχήματος) και δεν υπάρχουν επιπλέον φθορές και κρατάμε αντίγραφο του εγγράφου.
 Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγουμε να βρεθούμε, προ εκπλήξεως, επιστρέφοντας, στον τόπο μας και διαπιστώνοντας ότι η εταιρία μας έχει επιβάλλει πρόσθετες χρεώσεις, για ζημίες, τις οποίες, ίσως, δεν προκαλέσαμε εμείς, ιδιαίτερα, αν έχουμε πληρώσει, μέσω πιστωτικής κάρτας.
Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε πως δεν έχουμε προκαλέσει εμείς τις φθορές. Επιστροφή του οχήματος σε μετέπειτα ημερομηνία: Γενικά, πρέπει να επιστρέψουμε το όχημα την προσυμφωνημένη ημερομηνία και ώρα και στον προσυμφωνημένο τόπο. Αν επιθυμούμε να παρατείνουμε την ενοικίαση, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρέπει να ειδοποιήσουμε την εταιρία, το συντομότερο δυνατό, να επιβεβαιώσουμε ότι η εταιρία δέχεται την παράταση της περιόδου ενοικίασης καθώς και να πληροφορηθούμε τους όρους της παράτασης (π.χ. αν υπάρχει επιπλέον χρέωση). Αν δεν υπάρξει ειδοποίηση, από μέρους μας, η εταιρία μπορεί να μας χρεώσει επιπλέον, ως ποινή, μια τιμή υψηλότερη, από την κανονική χρέωση.
 
 Για κρατήσεις, μέσω διαδικτύου και σε περίπτωση, που η εταιρία δεχτεί την παράταση της περιόδου ενοικίασης, είναι απαραίτητο να κρατείται απόδειξη. Επιστροφή οχήματος, πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία: Αν επιστρέψουμε το όχημα, νωρίτερα, από την ημερομηνία και ώρα, που έχει συμφωνηθεί, στη σύμβαση, δε δικαιούστε μείωση της τιμής, ούτε πρέπει να επιβαρυνθούμε, με πρόσθετη χρέωση, από την εταιρία
Επιστροφή οχήματος, σε διαφορετικό γραφείο: Αν θέλουμε να παραδώσουμε το όχημα, σε άλλο τόπο, από εκείνο, από τον οποίο το παραλάβαμε, μπορεί να χρεωθούμε, με ένα επιπλέον ποσό.
 Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η εταιρία δέχεται την επιστροφή του οχήματος, σε διαφορετικό τόπο και να ενημερωθούμε, για το ωράριο λειτουργίας και την τοποθεσία του γραφείου, που θα παραδώσουμε το όχημα. Γραφείο κλειστό, κατά την επιστροφή του οχήματος: Οι εταιρίες ενοικίασης μπορεί να επιτρέψουν να επιστρέψουμε το όχημα, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή σε προσυμφωνημένο χώρο στάθμευσης (π.χ. ξενοδοχείο, όπου διαμένουμε).
 Παρόλα αυτά, συνιστάται να μη γίνεται αυτό, καθώς πολλά μπορεί να συμβούν, από τη στιγμή, που θα αφήσουμε το όχημα, μέχρι τη στιγμή, που θα παραληφθεί, από υπάλληλο της εταιρίας, π.χ. φθορές, αφού μπορεί ο χώρος να είναι ανοιχτός και χωρίς επιτήρηση.
 
Αν επιστρέψουμε το όχημα εκτός ωρών λειτουργίας, δε μπορεί να ελεγχθεί η κατάστασή του, μαζί με κάποιο υπάλληλο της εταιρίας και δεν μπορούμε να λάβουμε τη σχετική έκθεση, που πιστοποιεί την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου. Έτσι, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι μας έχουν γίνει πρόσθετες χρεώσεις, στην πιστωτική μας κάρτα, για επισκευές, λόγω φθορών, που εκτιμήθηκαν, από την εταιρία, κατόπιν της παράδοσης. Γι' αυτό το λόγο, θα πρέπει να απαιτούμε τη διενέργεια ελέγχων, παρουσία μας, τόσο πριν, όσο και μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης.
 
  Παρα τις συμβουλές μας, αν προκυψει προοβημα γενικότερο, με την Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτου, καλουμε το 152ο Γενικη Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή και γιια την Περιφερεια Κρητης στο 2821092306 Ενωση Προστασιας Καταναλωτων Κρητης
 
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ