ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι νησιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις: Δυνατότητες και προκλήσεις

0
 • Ως ΕΣΕΕ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την παρουσία μας στην γενική Συνέλευση της νησιωτικής επιμελητηριακής οικογένειας. Άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος των πλέον δυναμικών μελών της ΕΣΕΕ είναι νησιωτικοί εμπορικοί σύλλογοι οι οποίοι συμβάλλουν με τη δράση τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ελληνικού εμπορίου.
 • Όλοι συμφωνούμε ότι η νησιωτική χώρα αποτελεί ένα κρίσιμο σύμπλεγμα στο παραγωγικό οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας. Το σύμπλεγμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προσφορά του τουριστικού προϊόντος, το οποίο αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας.
 • Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η νησιωτική επιχειρηματικότητα έχει σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Οι νησιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν το 18.3% του συνόλου των επιχειρήσεων εισφέροντας το 10% του κύκλου εργασιών και το 14% του αριθμού των απασχολουμένων.
 • Προφανώς, εντός του νησιωτικού συμπλέγματος αναπτύσσονται μια σειρά από πολλαπλές ταχύτητες, οι οποίες και αντανακλούν διαφορετικούς βαθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Κάποια νησιά, όπως για παράδειγμα ηΡόδος, η Χίος, η Κέρκυρα ή η Κρήτη, παρουσιάζουν σημαντικούς ρυθμούς μεγέθυνσης ενώ άλλα, μικρότερα, παρουσιάζουν υστέρηση στην αναπτυξιακή τους δυναμική. Αναμφίβολα, αυτή η πολλαπλότητα επηρεάζει την επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
 • Στο πλαίσιο αυτό, ημικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να προετοιμάσει την στροφή της από την ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη. Θεωρώ, πως μετά από τις τρεις μεγάλες κρίσεις (χρέους, πανδημίας και ενέργειας), είναι απαραίτητη μια στέρεη σύνδεση τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Αυτή η σύνδεση είναι μια απαραίτητη συνθήκη για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας και τη στροφή της οικονομίας προς τη βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη.
 • Αναφορικά με το εμπόριο, οι νησιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο του εμπορίου. Αποτελούν το 15.2% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων, παράγουν γύρω στο 10% του κύκλου εργασιών, προσφέροντας το 12.4% των θέσεων απασχόλησης.
 • Οι εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικούς κρίκους του τουριστικού οικοσυστήματος της χώρας προβάλλοντας και διανέμοντας τοπικά προϊόντα στους ξένους επισκέπτες. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΣΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς αλλοδαπούς επισκέπτες, δηλώνουν πως είναι πιθανό/εξαιρετικά πιθανό να προβούν στην επαναγορά ενός ελληνικού προϊόντος όταν επιστρέψουν στην χώρα τους.
 • Έτσι, οι νησιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στις μικροεξαγωγές προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας.
 • Παράλληλα, με το τέλος της εκάστοτε τουριστικής περιόδου, οι εμπορικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εσωτερική αγορά, συνεισφέροντας ουσιαστικά στα κέντρα των πόλεων των νησιών. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη ηεπιτάχυνση της υλοποίησης της δράσης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (OpenMalls) που έχουν ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 • Θυμίζω ότι 10 από τις προτάσεις που έχουν εγκριθεί αφορούν σε ΑΚΕ στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Πιστεύω πως τα ΑΚΕ στα νησιά μας μπορούν να αναβαθμίσουν τις τουριστικές αγορές μας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξητων πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι σημαντικοί για την υποστήριξη και την αναβάθμιση των νησιωτικών ΜμΕ. Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα της «Ανταγωνιστικότητας 2021-2027» προβλέπει τη συγκρότηση Ταμείου Νησιωτικής και Παράκτιας Επιχειρηματικότητας το οποίο εκτιμάται να χρηματοδοτήσει με 50 εκ. ευρώ μέσα από εγγυοδοσίες και ενισχύσεις τις νησιωτικές ΜμΕ.Η ενίσχυση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) αναμένεται να αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους για τις νησιωτικές ΜμΕ προκειμένου να επιταχύνουν τον αναγκαίο διττό ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό τους.
 • Ειδικότερα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να συμβάλλουν στο βιώσιμο μέλλον του ελληνικού τουρισμού και ως εκ τούτου στην ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως η αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, οι επενδύσεις στον τουρισμό καταδύσεων και στον υποβρύχιο τουρισμόκαι στα λοιπά έργα υποδομής μπορούν να ενδυναμώσουν τις διακλαδικές διασυνδέσεις και να συμβάλλουν στο scaleupτων επιχειρήσεων.
 • Η επόμενη ημέρα της αγοράς προϋποθέτει την παρουσία ισχυρών επιχειρήσεων οι οποίες, μέσα από την δημιουργικότητα τους, μπορούν να συνεισφέρουν στην αναγκαία αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Η ΕΣΕΕ με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της παραμένει προσηλωμένη στην ενεργοποίηση αυτής της δημιουργικότητας.

Σας ευχαριστώ

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ