ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Προς διπλασιασμό το όριο δαπανών στον Αναπτυξιακό Νόμο για εξοπλισμό, χώρος μόνο για Νέους στα Σχέδια

0

Το ποσοστό αυτό θα επιτρέψει στους αγρότες-φυσικά πρόσωπα να µπορέσουν να φτάσουν τις δαπάνες τους για µηχανολογικό εξοπλισµό έως και 120.000 ευρώ (µε φάκελο 200.000 ευρώ), ποσό που πλησιάζει αυτό που δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτίωσης. Ο διπλασιασµός του ποσοστού- αν όχι η κατάργησή του- κρίνεται απόλυτα αναγκαίος καθώς όπως φαίνεται στα Σχέδια Βελτίωσης χώρος θα υπάρξει κυρίως για Νέους Γεωργούς λόγω της µοριοδότησης που θα λάβουν, µε την πλειοψηφία των επαγγελµατιών του κλάδου να πρέπει να περιµένουν... το 2025 για να ενταχθούν σε παρόµοιο επενδυτικό πρόγραµµα.

Ένα όριο 60-70% επί του προϋπολογισµού του φακέλου για επενδύσεις αγροτών σε δαπάνες µηχανολογικού εξοπλισµού µοιάζει παράλληλα λογικό, εξετάζοντας το προφίλ των δαπανών που αιτήθηκε ο αγροτικός κόσµος στα περασµένα Σχέδια Βελτίωσης που ήταν κοντά στο 64% επί των συνολικών δαπανών.

Όσον αφορά τώρα το πότε τοποθετείται η δεύτερη προκήρυξη της Αγροδιατροφής, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, είχε κάνει λόγο για µία δεύτερη πρόσκληση από τον Γενάρη του 2023 και µετά, οπότε το πιθανότερο είναι να ανοίξει ξανά προς τα τέλη της Άνοιξης. Σηµειώνεται εδώ πως µε µέσο όρο προϋπολογισµού φακέλων το 1,5 εκατ. ευρώ έκλεισε ο πρώτος κύκλος αιτήσεων του Αναπτυξιακού Νόµου «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Τοµέας», καθώς πραγµατοποιήθηκαν 330 αιτήσεων συνολικού προϋπολογισµού 483.575.704,17 ευρώ.

Κοινοβουλευτικές πιέσεις

Πέρα από τον αγροτικό κόσµο, πιέσεις για να αλλάξει το ποσοστό για τα µηχανήµατα ασκούνται και κοινοβουλευτικά, µε τον βουλευτή Νέας ∆ηµοκρατίας, Θεόδωρο Καραόγλου να επισηµαίνει σε σχετική του ερώτηση προς το υπουργείο Επενδύσεων πως «η τροποποίηση του άρθρου 6Α του νέου Αναπτυξιακού Νόµου κρίνεται επιβεβληµένη διότι όσον αφορά στις «επιλέξιµες δαπάνες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής» και τα επενδυτικά σχέδια του τοµέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόµενες δαπάνες των παρελκόµενων στους ελκυστήρες µηχανηµάτων κι εξοπλισµών δεν µπορούν να υπερβούν το 30% του συνολικού ενισχυόµενου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου».

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ