ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η λύση τούνελ για τη σύγκλιση από το 2023 ορίζει ελάχιστο τσεκ αροτραίων 16 ευρώ και 13 ευρώ στα βοσκοτόπια

0

Ετησίως το ποσοστό σύγκλισης θα αυξάνεται κατά 10% φτάνοντας τελικώς στην πλήρη εξίσωση το 2026. Με αυτόν τον τρόπο στις αροτραίες εκτάσεις κανένας δεν θα έχει δικαίωµα κάτω από 16 ευρώ µετά τη σύγκλιση. Στις δενδρώδεις εκτάσεις το ποσό ελάχιστου δικαιώµατος ανέρχεται στα 20 ευρώ και στα βοσκοτόπια στα 13 ευρώ. Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι αυτό που ακολουθείται και σήµερα µε τη διαφορά ότι  την τρέχουσα περίοδο υπάρχει ο «κόφτης» του 30% για τη µείωση των υψηλών δικαιωµάτων, και, φυσικά η σύγκλιση είναι στο 60%. Παράλληλα υπάρχει ακόµη ένα µοντέλο σύγκλισης, για το οποίο όµως δεν υπάρχει η απαραίτητη εµπειρία για να ακολουθηθεί. Αναλυτικότερα

Πρώτο µοντέλο-παράδειγµα

Στις αροτραίες εκτάσεις ο θεωρητικός µέσος όρος (πρακτικά θα είναι άλλος στο τέλος της περιόδου) 231,39 ευρώ ανά εκτάριο. Το 70% αυτού του ποσού είναι 161,97 ευρώ το εκτάριο. Άρα όποιος έχει δικαίωµα πάνω από αυτό το ποσό και έως τον µέσο όρο δεν επηρεάζεται. Όσοι έχουν χαµηλότερο δικαίωµα, θα πρέπει να φτάσουν τα 161 ευρώ.

Η χρηµατοδότηση για να φτάσουν τα µικρότερα δικαιώµατα αυτό το ποσό θα προέλθει από τα δικαιώµατα που είναι υψηλότερα από τον θεωρητικό µέσο όρο. Έτσι για παράδειγµα ένας αγρότης µε δικαίωµα αξίας 150 ευρώ το εκτάριο (αροτραία έκταση) θα αυξήσει το ποσό του το 2023 και ένας µε 170 ευρώ θα µείνει ανεπηρέαστος. Αυτό ισχύει για το 2023, καθώς το 2024 θα πρέπει να αυξηθούν τα δικαιώµατα στο 80% του θεωρητικού µέσου όρου κ.ο.κ..

∆εύτερο µοντέλο

Το δεύτερο µοντέλο είναι η αύξηση των δικαιωµάτων στο 25% της διαφοράς που έχουν µε τον µέσο όρο ετησίως. ∆ηλαδή ετησίως θα αυξάνονται όλα τα δικαιώµατα κάτω από τον µέσο όρο σε ποσοστό 25% της διαφοράς από αυτόν.

Παράδειγµα

Στις δενδρώδεις εκτάσεις ο θεωρητικός µέσος όρος είναι 291,75 ευρώ ανά εκτάριο. Ένας παραγωγός µε δικαίωµα 200 ευρώ το εκτάριο έχει διαφορά από τον µέσο όρο 91,75 ευρώ. Το 2023 θα αυξήσει τα δικαιώµατά του στο 25% αυτής της διαφοράς, δηλαδή κατά 22,9 ευρώ το εκτάριο. Έτσι, αυξάνεται η αξία σε όλα τα δικαιώµατα κάτω από τον µέσο όρο, σε αντίθεση µε το πρώτο παράδειγµα.

Μετά το 2026

Μετά την πλήρη σύγκλιση των δικαιωµάτων κατά πάσα πιθανότητα θα επέλθει η ολική τους κατάργηση. ∆ηλαδή θα πάψουν να ισχύουν και η ενίσχυση θα πηγαίνει στην επιλέξιµη γη ανά αγρονοµική περιφέρεια. Είναι το µοντέλο που ήδη ακολουθούν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ (που µάλιστα δεν χωρίζουν αγρονοµικές περιφέρειες). Αλλά κάτι τέτοιο «πιάνει» την µεθεπόµενη ΚΑΠ καθώς η χώρα µας δεν έχει πρόθεση στην ερχόµενη προγραµµατική περίοδο να καταργήσει τα δικαιώµατα.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ