ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αυξημένα κονδύλια στα Βιολογικά, αποστέλλονται τα αποτελέσματα ένταξης

0

Αύξηση κονδυλίων στο  μέτρο των Βιολογικών,  αποστέλλονται τα  αποτελέσματα ένταξης  στους υποψήφιους

Ωστόσο, προς το παρόν οι υποψήφιοι, δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν αν είναι δικαιούχοι ή επιλαχόντες του προγράμματος καθώς πρέπει πρώτα να καθοριστεί το τελικό ποσό που θα δεσμευθεί στο πρόγραμμα, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι μεγαλύτερο των 420 εκατ. ευρώ που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελικό ποσό θα καθοριστεί ύστερα από σύσκεψη των διαχειριστικών με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μετά τη δέσμευση του επιπλέον ποσού θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα, που θα είναι χωρισμένα ανά κλάδο: Αροτραία, Κηπευτικά-Δενδρώδεις, Κτηνοτροφία και Μελισσοκομία. Σημειώνεται εδώ πως θα ακολουθήσουν ακόμη 10 ημέρες για ενστάσεις μέχρι να εδοθεί ο τελικός πίνακας δικαιούχων. Συνολικά έχουν γίνει περί τις 65.000 αιτήσεις στο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1 που κατέχουν αγροτεμάχια/ βοσκοτόπους, είδος ζώων, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησης, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Υπενθυμίζεται ότι η κατανομή των ποσών έχει γίνει ως εξής:

Α. Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών:

    Δράση 11.1.1: 58.000.000 ευρώ
    Δράση 11.2.1: 58.000.000 ευρώ

Β.  Για στήριξη των επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικώνφαρμακευτικών φυτών:

    Δράση 11.1.1: 110.000.000 ευρώ
    Δράση 11.2.1: 100.000.000 ευρώ

Γ. Για στήριξη των επιλέξιμων εκτροφών (βοοειδών και αιγοπροβάτων):

    Δράση 11.1.2: 60.000.000 ευρώ
    Δράση 11.2.2: 70.000.000 ευρώ

Δ. Για στήριξη των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων:

    Δράση 11.1.2: 22.000.000 ευρώ
    Δράση 11.2.2: 12.000.000 ευρώ .

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ