ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Χάνουν την εξισωτική οι συνταξιούχοι, όπως και 4 ευρώ οι αγρότες που «πέφτουν» από ορεινά σε μειονεκτικά

0

Κάπως έτσι έγινε και µε την πίστωση της προκαταβολής των προγραµµάτων, συνολικού ποσού 103 εκατ. ευρώ, που καθυστέρησε κάποιες µέρες λόγω τεχνικών προβληµάτων του µηχανογραφικού συστήµατος και άφησε µε λιγότερα χρήµατα όσους είχαν ζητήµατα µε τον ΑΤΑΚ και τις επιλεξιµότητες και στην προκαταβολή του τσεκ. Κάτι, που αναµένεται να «γράψει» και στην εξόφληση της ενιαίας πριν τα Χριστούγεννα.

Μια νέα έκπληξη φαίνεται πως επιφυλάσσει και η εξισωτική, καθώς στις καρτέλες τους αρκετοί παραγωγοί διαπιστώνουν ότι έχουν µεταφερθεί από τα ορεινά στα µειονεκτικά µετά την τελευταία ΚΥΑ για την κατανοµή των βοσκοτόπων που καταργεί την τεχνική λύση. Αυτό σηµαίνει ότι αρκετοί παραγωγοί θα δουν λιγότερα χρήµατα στο λογαριασµό τους, δεδοµένου ότι για τα ορεινά η εξισωτική δίνει 12,5 ευρώ το στρέµµα και για τις µειονεκτικές περιοχές 8,1 ευρώ το στρέµµα.

Την ίδια ώρα να σηµειωθεί ότι από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε αύξηση των κονδυλίων της εξισωτικής κατά 12 εκατ. ευρώ, στα 272 εκατ. ευρώ, σε µια χρονιά που όπως όλα δείχνουν, όχι απλά δεν χρειαζόταν, αλλά θα περισσέψουν και από τα ποσά που πληρώθηκαν πέρυσι, µε τους γνωρίζοντες να µιλούν για µεταφορά του «πλεονάσµατος» αυτού µέσω υπερδέσµευσης σε άλλα µέτρα.

Τώρα όσον αφορά την πληρωµή της εξισωτικής, προς νέα απογοήτευση του αγροτικού κόσµου φαίνεται πως οι «δυνατότητες» του µηχανισµού διεκπεραίωσης των πληρωµών δεν θα επιτρέψουν για ακόµα µία φορά να γίνουν πράξη οι προ ολίγων ηµερών εξαγγελίες του γενικού γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών του υπουργείου ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη από το ∆ιεθνές Συνέδριο Κλιµατικής Αλλαγής: Το µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα που διοργάνωσε ο µη Κερδοσκοπικός Οργανισµός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά». Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν την πίστωση µια ή δύο µέρες µετά την εξόφληση της ενιαίας ενδεχοµένως ως την Παρασκευή 24 ∆εκεµβρίου ή το αργότερο την εβδοµάδα µετά τα Χριστούγεννα.

Μέχρι 10 ∆εκεµβρίου ενστάσεις για τους απορριπτόµενους της εξισωτικής

Εν τω µεταξύ περιθώριο µέχρι την Παρασκευή 10 ∆εκεµβρίου έχουν οι παραγωγοί που διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα των παραδεκτών αιτήσεων (εγκεκριµένων) και µη παραδεκτών αιτήσεων (απορριπτόµενων) της εξισωτικής για το έτος 2021. Να επισηµανθεί ότι:

-οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ» από τον ΕΦΚΑ απορρίφθηκαν. Οι παραγωγοί που διαφωνούν µε το αποτέλεσµα της κατάταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής,

-ο χαρακτηρισµός της ιδιότητας του «ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της ΑΑ∆Ε που χρησιµοποιήθηκε και για την πληρωµή προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης (για την τελική κατάταξη θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο αρχείο),

-οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «κάτοικοι εξωτερικού», «ηλικία εκτός ορίων επιλεξιµότητας (18-67)», «ο αιτών/σύζυγος είναι δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης», «ο αιτών είναι διάδοχος µε δεκαετή αποκλεισµό», «ο αιτών είναι διάδοχος µε ετήσιο αποκλεισµό» έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειµένου να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με καθυστέρηση η πίστωση για τα προγράµµατα, ένσταση από 13 ∆εκέµβρη

Επεισοδιακή και η πίστωση της προκαταβολής των προγραµµάτων, που καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήµατος µε τις καταστάσεις πληρωµής που για άλλη µία φορά δεν κατάφερε να επεξεργαστεί σωστά και έγκαιρα το απαρχαιωµένο µηχανογραφικό σύστηµα του Οργανισµού Πληρωµών. Κι ενώ οι δικαιούχοι δεν έβλεπαν χρήµατα στους λογαριασµούς τους µέχρι το µεσηµέρι της Πέµπτης 2 ∆εκεµβρίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε τη γνώριµη ανακοίνωση ότι η πίστωση ξεκίνησε την Τρίτη 30 Νοεµβρίου, υπό τον φόβο κοινοτικών καταλογισµών.

Αυτό που διαπιστώθηκε πάντως εξ αρχής από τα ποσά στις καρτέλες των παραγωγών είναι ότι όσοι αντιµετώπισαν προβλήµατα µε το ΑΤΑΚ και τις επιλεξιµότητες στην προκαταβολή του τσεκ, οι ίδιοι θα έπαιρναν λιγότερα χρήµατα ή και καθόλου και στα προγράµµατα. Πάντως οι παραγωγοί έχουν δικαίωµα ενστάσεων µέχρι τις 17 ∆εκεµβρίου για Βιολογικά, Κοµφούζιο και ορυζώνες και µέχρι της 24 ∆εκεµβρίου για Νιτρικά, ορνιθοπανίδα, ελαιώνα Άµφισσας και αµπελώνες Θήρας.

Να σηµειωθεί ότι όσον αφορά τα Βιολογικά πιστώθηκαν 60 εκατ. από τα 90 εκατ. ευρώ που έχουν δεσµευτεί και για τις δύο ∆ράσεις, που αντιστοιχούν στο 85% του συνόλου.

Τρίτη 7 ∆εκεµβρίου αποζηµιώσεις παγετού 46,2 εκατ. ευρώ

Με καθυστέρηση που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, αντί της 3ης ∆εκεµβρίου, καταβάλλει ο ΕΛΓΑ την Τρίτη 7 του µήνα 46,2 εκατ. ευρώ ως εξοφλήσεις αποζηµιώσεων τόσο για τον «παγετό της άνοιξης 2021», που έπληξε βαρύτατα δενδροκαλλιέργειες στο σύνολο σχεδόν της χώρας, όσο και για ζηµιές που προκλήθηκαν από άλλες αιτίες στις καλλιέργειες ζωικού και φυτικού κεφαλαίου εντός του έτους 2021.

Μέχρι τα Χριστούγεννα η ειδική ενίσχυση για χοιρομητέρες

Μέσα στον µήνα, και κατά πάσα πιθανότητα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων δροµολογείται η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού στον κλάδο της χοιροτροφίας, ποσού 15,5 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο των Χοιροτρόφων Ελλάδας Γιάννη Μπούρα, ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις των παραγωγών και η διαδικασία για ενίσχυση 253 ευρώ ανά χοιροµητέρα δείχνει να εξελίσσεται οµαλά. Μάλιστα οι πληροφορίες του ίδιου του κ. Μπούρα αναφέρουν ότι «υπάρχει πιθανότητα η ενίσχυση να τρέξει εντός του επόµενου δεκαηµέρου». Να σηµειωθεί ότι θα πληρωθούν όσοι παραγωγοί έχουν κάνει ΟΣ∆Ε. «∆εδοµένου ότι η δήλωση ΟΣ∆Ε δεν είναι υποχρεωτική για τους χοιροτρόφους, τη διαδικασία κάνει ένα 70% των παραγωγών στην Ελλάδα. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι δεν έκαναν ΟΣ∆Ε, ενδέχεται να πληρωθούν σε µεταγενέστερο χρόνο» σύµφωνα µε τον ίδιο.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ