ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Το δεύτερο μέρος της καταγγελίας των ΚΥΔ για άγονα βοσκοτόπια, εκπρόθεσμα μισθωτήρια και στήριξη εκ των έσω

0

Πήραµε την πρωτοβουλία καταγγελίας πνιγµένοι από αγανάκτηση για την αδικία παράνοµων ενεργειών για πέµπτη συνεχή χρονιά, που αν δεν γίνει κάτι άµεσα να σταµατήσουν, σε λίγο θα κλείσουµε και θα εξαφανιστούµε επαγγελµατικά.

Στη θέση µας θα µείνουν µόνο τα ΚΥ∆ που ασχολούνται µε τις παράνοµες πληρωµές επιδοτήσεων στους αγρότες και τα οποία παίρνουν από τους αγρότες ένα µεγάλο τµήµα των επιδοτήσεων. Καταγγέλλουµε πληρωµή παράνοµων επιδοτήσεων πάνω από 12 εκατ. ευρώ σε αιτούντες Εθνικό Απόθεµα από το Ρέθυµνο, το Ηράκλειο, τα Χανιά, µε καταπάτηση ιδιωτικών και δηµόσιων εκτάσεων στην Καστοριά, τη Φλώρινα, την Κοζάνη, την Άρτα, τη Ροδόπη, τη Φωκίδα, τα Ιωάννινα, τη Θεσπρωτία και τη Φθιώτιδα µε τη συνεργασία υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κανένας σωστός και τίµιος επαγγελµατίας, όπως εµείς, δεν µπορεί να µπλέξει µε µαύρο χρήµα, αφού για µέχρι 5.000 ευρώ δικαίωµα από το εθνικό απόθεµα και χωρίς ζώα, το κύκλωµα της συµµορίας απαιτεί την 1η χρονιά το 60% της πληρωµής, για 5.000 – 15.000 ευρώ, το 70% της πληρωµής και από 15.000 ευρώ και άνω το 80% της πληρωµής του αιτούντα.

Για την απόκτηση αποθέµατος µε ψεύτικη δήλωση ανύπαρκτων ζώων, ο κτηνίατρος ζητάει επιπλέον 5 ευρώ το κεφάλι για κάθε χρονιά δήλωσης και καταχώρησης των ζώων στην κτηνιατρική βάση. Έτσι έκαναν πελάτες όχι µεµονωµένους παραγωγούς, αλλά ολόκληρες οµάδες, κυρίως συγγενών ή γνωστών των ιδιοκτητών των ΚΥ∆, χρησιµοποιώντας ακόµα και αλλοδαπούς εργάτες, που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, στους οποίους τελικά αφήνουν ένα ξεροκόµµατο από τις επιδοτήσεις που τους καταβάλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εµπλεκόµενα ΚΥ∆, είναι (...ονόµατα). Κάποια από τα οποία αναλαµβάνουν τα τελευταία τρία χρόνια να κάνουν τις αιτήσεις online, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς TAXIS των αιτούντων, αλλάζοντας κατάλληλα και το Ε9 ή σίγουρα για την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ σκανάρουν λευκές σελίδες αντί ανύπαρκτων ενοικιαστηρίων. Σας καταγγέλλουµε στοιχεία που συγκεντρώσαµε για ΑΦΜ από το Ρέθυµνο, Ηράκλειο και Χανιά, µε καταπατηµένες εκτάσεις στη Βόρειο Ελλάδα, που µας έδωσαν και κτηνοτρόφοι, βλέποντας την αδικία ο διπλανός τους να λαµβάνει πολλές ενισχύσεις, χωρίς κόπο και χωρίς να έχει ζώα.

58.300 στρέµµατα καταπατηµένα βοσκοτόπια στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, µε πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών στο Ε9 των αιτούντων ή του εκµισθωτή από 128 αιτούντες µε έδρα διαµονής το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυµνο, µε ΑΦΜ (…αφέρονται ΑΦΜ).

Για τα 58.300 στρέµµατα που έχουν πλασµατικά στοιχεία νόµιµης χρήσης, εισέπραξαν το 2020 για κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1 ευρώ πρασίνισµα και από 3.000 ευρώ ο καθένας εξισωτική. Συνολικά, για το 2020, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 2.100.000 ευρώ και σε λίγες ηµέρες θα εισπράξουν πάλι παράνοµα 2.100.000 ευρώ για το 2021, µε πλασµατικό κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, που δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι. Το 2019, στην ίδια περιοχή Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς, οι 41 από τους 128 είχαν δηλώσει µε πλασµατικά στοιχεία 23.340 στρέµµατα βοσκοτόπια και είχαν λάβει µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ 810.000 ευρώ. Η ανοχή και συνεργασία των υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδήγησε από 41 παραγωγούς το 2019, να υποβάλει τριπλάσιος αριθµός αίτηση, µε καταπατηµένα βοσκοτόπια, δηλαδή 128. Συνολικά οι 128 έλαβαν και θα λάβουν 2019, 2020 και 2021 παράνοµες επιδοτήσεις 5.010.000 ευρώ.

35.000 στρέµµατα καταπατηµένα βοσκοτόπια στην Άρτα, Θεσπρωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Ροδόπη, Ξάνθη, Πέλλα, Γρεβενά, Σέρρες, Ιωάννινα, µε πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών στο Ε9 των αιτούντων ή του συµµέτοχου γνωστού τους εκµισθωτή από 58 αιτούντες, µε έδρα διαµονής το Ηράκλειο, το Ρέθυµνο και τα Χανιά, µε ΑΦΜ (...αναφέρονται ΑΦΜ).

Για τα 35.000 στρέµµατα που έχουν πλασµατικά στοιχεία χρήσης εισέπραξαν το 2020 για κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1 ευρώ πρασίνισµα και από 3.000 ευρώ ο καθένας εξισωτική. Συνολικά για το 2020, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 1.203. 000 ευρώ και σε λίγες µέρες θα εισπράξουν πάλι παράνοµα 1.203.000 ευρώ για το 2021, µε πλασµατικό κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, που δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι. Μερικοί είχαν εισπράξει το 2019 100.000 ευρώ. Οι 58 συνολικά έλαβαν και θα λάβουν 2019, 2020 και 2021 παράνοµες επιδοτήσεις 2.500.000 ευρώ.

32.200 στρέµµατα καταπατηµένα βοσκοτόπια στη Ροδόπη, Θεσπρωτία. Ιωάννινα, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, µε πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών στο Ε9 των αιτούντων ή του συµµέτοχου γνωστού τους εκµισθωτή. Από αιτούντες µε έδρα διαµονής το Ηράκλειο, το Ρέθυµνο και τα Χανιά, 55 δήλωσαν καλλιέργεια «ΑΓΡΙΕΛΙΑ» κωδικός ποικιλίας 1000232 ΑΓΡΙΕΛΙΑ στον Κωδικό 15 Ελιές. Η αλλαγή αυτή έγινε σε συνεννόηση µε γνωρίζοντες λεπτοµέρειες των ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να µην αποτελούν αντικείµενο ελέγχου αυτοί οι αιτούντες, γιατί από τις καταγγελίες είχε γίνει γνωστό ότι οι αιτούντες µε πλασµατικά στοιχεία χρησιµοποιούσαν στην πλειοψηφία τους τούς κωδικούς καλλιέργειας 9 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ µε τον κωδικό ποικιλίας 90002 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή κωδικό καλλιέργειας 8 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ µε κωδικό ποικιλίας 1000 ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Και οι δύο αυτοί κωδικοί είχαν πρόβληµα, όπως προέκυψε, µε την υποχρέωση κοπής και αποµάκρυνσης της βλάστησης, πράγµα που µπορούσε εύκολα να διαπιστωθεί και δεν έκαναν. Με την ψευδή αναγραφή του κωδικού 1000232 ΑΓΡΙΕΛΙΑ κανένας δεν µπορούσε θεωρητικά να τους πει ότι δεν αποµάκρυναν τη βλάστηση, ούτε εάν είχαν παραγωγή λαδιού, αφού οι αγριελιές δεν καρπίζουν. Η συµµορία όµως εδώ, υπέπεσε σε ένα βασικό λάθος. Η αγριελιά, όπως και η ελιά, δεν ευδοκιµεί στα βουνά της Ροδόπης και της ∆υτικής Μακεδονίας, ούτε από πλευράς υψοµέτρου, ούτε και θερµοκρασιών. Οι συνθήκες είναι απαγορευτικές. Όταν µοιράστηκε το εθνικό απόθεµα, διαπιστώθηκε τον Ιούλιο ότι είχε γίνει κατανοµή εθνικού αποθέµατος 2020 για αγριελιές σε µία παραγωγό µε 1.250 στρέµµατα στη Φλώρινα (!!!) που είχε λάβει επιδοτήσεις πάνω από 40.000 ευρώ. Στη συνέχεια δηµοσιεύθηκε στον Τύπο ότι στις 7.6.2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε απόφαση να εξυπηρετήσει αυτήν την ασύµβατη κατάσταση συνειδητά και οι επικεφαλής υπεύθυνοι των υπηρεσιών στο τέλος του Ιουνίου να δώσουν εθνικό απόθεµα και εξισωτική µε καλλιέργεια αγριελιάς στα 54 ΑΦΜ (...αναφέρονται τα ΑΦΜ).

Για τα 32.000 στρέµµατα που έχουν πλασµατικά στοιχεία νόµιµης χρήσης και κωδικού καλλιέργειας, εισέπραξαν το 2020 για κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1 ευρώ πρασίνισµα και από 2.500 ευρώ ο καθένας εξισωτική. Συνολικά για το 2020, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 1.080.000 ευρώ και σε λίγες ηµέρες θα εισπράξουν πάλι παράνοµα 1.080.000 ευρώ για το 2021, µε πλασµατικό κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, που δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι. Οι αγριελιές δηλώθηκαν από τους αιτούντες και τα ΚΥ∆, γιατί γνώριζαν ότι αυτοί που έλεγχαν το δείγµα και τους υπεύθυνους του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Κρήτη, Ήπειρο, ∆υτική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα και τίποτα δεν θα γινόταν γνωστό.

Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιστή σε αυτή την παρα-υπηρεσία, όπως αποκαλύφθηκε στον Τύπο, ενώ είχε εντολή από 6.10.2020 να κάνει επιτόπιους ελέγχους για καταπατηµένα βοσκοτόπια, τους έκανε, όσους λέει ότι έκανε, µε ψεύτικα έγγραφα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2021, υιοθετώντας τα πλασµατικά στοιχεία για να γλιτώσουν την επιστροφή χρηµάτων οι καταπατητές. Η µεγάλη καθυστέρηση έγινε σε συνεννόηση µε κάποιους ακόµα για να αλλάξει η εγκύκλιος των ελέγχων και να πληρωθούν παράνοµες επιδοτήσεις και να διασφαλισθεί ότι το µαύρο χρήµα θα φτάσει στους λίγους επιτήδειους. Μετά τη διαρροή στον Τύπο του εγγράφου της 7.6.2021 και του σκανδάλου που προκλήθηκε µε τις αγριελιές, επιχειρείται από τους εµπλεκόµενους του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτά τα ποσά να εισπραχθούν πίσω, αλλά βλέπουν ότι κάποια από τα δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα, µετά την πληρωµή στο τέλος Ιουνίου 2021, είχαν µεταβιβασθεί αµέσως σε συγγενείς ή τον ταµία της οµάδας και η επιστροφή του µαύρου χρήµατος µοιάζει πλέον χαµένη υπόθεση.

Προκλητικές περιπτώσεις που µας µετέφεραν οι κτηνοτρόφοι και αναπτύχθηκαν µε κάλυψη ή και καθοδήγηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Οι συγγενείς οικογένειας κτηνοτρόφων από το Ηράκλειο Ξ.Ε. του Ι. και Ξ. ∆. εκµισθώνουν µετά από πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 τους, 4.332 στρέµµατα βοσκοτόπια που βρίσκονται όλα εκτός Κρήτης, στην Κοζάνη, σε 7 γνωστούς τους αιτούντες, από το Ρέθυµνο και το Ηράκλειο, οι οποίοι έλαβαν το 2019 157.000 ευρώ και το 2020 επίσης 157.000 ευρώ και θα λάβουν σε λίγο άλλες 157.000 ευρώ. Το παράξενο είναι, ενώ ήταν σε έλεγχο µετά από καταγγελία, ο έλεγχος που διατάχθηκε στις 6.10.2020 γι’ αυτούς τους 7, δεν έγινε και πληρώθηκαν κανονικά, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε άλλους παραγωγούς που είναι σε έλεγχο. Το µαύρο χρήµα έδειξε την επιρροή του. Είναι τόση η στρέβλωση της επιρροής, που είναι ορατή διά γυµνού οφθαλµού. Όλα τα µισθωτήρια έχουν συνταχθεί εκπρόθεσµα εκ των υστέρων, δηλαδή µετά τις 31.5.2019, ηµεροµηνία την οποία θέτει ο Κανονισµός ως όριο για την απόδειξη νόµιµης κατοχής ενός αγροτεµαχίου. Συντάχθηκαν την 1.6.2019 και θεωρήθηκαν στις 28.6.2019, οπότε και γι’ αυτό µόνο το λόγο θα έπρεπε να έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις και να µην έχουν λάβει απόθεµα και επιδοτήσεις.

Οι συγγενείς οικογένειας κτηνοτρόφων από το Ηράκλειο Ξ. Β. και ο Ξ. Α. εκµισθώνουν µετά από πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 τους, 3.548 στρέµµατα ο πρώτος και 2.131 ο δεύτερος, στην Καστοριά, σε 18 γνωστούς τους αιτούντες και οι οποίοι έλαβαν 305.092 ευρώ το 2019, 305.092 ευρώ το 2020 και θα λάβουν σε λίγο άλλες 305.092 ευρώ το 2021, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα 18 αυτά ΑΦΜ περιλαµβανόταν στον έλεγχο της 6.10.2020, αλλά από σκόπιµη «αµέλεια» των υπευθύνων έλαβαν και εξισωτική τον Νοέµβριο του 2020 και εξόφληση όλης της επιδότησης τον ∆εκέµβριο του 2020, χωρίς να έχουν γίνει οι έλεγχοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διευθύντρια όχι µόνο έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια τις εντολές για έλεγχο και µετά από την ολοκλήρωση των ελέγχων, πληρωµή των 18, αλλά έβγαλε και δικό της έγγραφο και εν κρυπτώ από το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων της ∆ιεύθυνσής της και ενέκρινε εν αγνοία της την παράνοµη πληρωµή. Γιατί κάνοντας, µε πλήρη γνώση της για το τι συνέβαινε, τα στραβά µάτια και δίνοντας εντολή να πληρωθούν, πέτυχε το στόχο της να µην αποκαλυφθεί η απάτη και πολλοί άλλοι ψευτο-παραγωγοί που δεν ήταν στην εντολή ελέγχου να πάρουν παράνοµα εθνικό απόθεµα µε καταπατηµένα δηµόσια βοσκοτόπια. Γιατί εάν είχε γίνει επιτόπιος και σωστός διοικητικός έλεγχος, θα γινόταν φανερό ότι πολλά από τα µισθωτήρια συντάχθηκαν εκπρόθεσµα, µετά τις 31.5.2019, ηµεροµηνία την οποία θέτει ο κανονισµός ως όριο για την απόδειξη νόµιµης κατοχής, για να είναι επιλέξιµες οι εκτάσεις.

Οι συγγενείς της οικογένειας κτηνοτρόφων από το Ρέθυµνο Ν. Ε. του Γ. και Ν. Ε. εκµισθώνουν µετά από πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 τους, 14.100 στρέµµατα καταπατηµένων βοσκοτόπων στην Καστοριά, σε 21 συγγενείς και γνωστούς τους αιτούντες και οι οποίοι έλαβαν 305.092 ευρώ το 2019, 305.092 ευρώ το 2020 και θα λάβουν σε λίγο άλλες 305.092 ευρώ το 2021, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ υπήρξε σκόπιµη «αµέλεια» των υπεύθυνων έλαβαν και εξισωτική τον Νοέµβριο του 2020 και εξόφληση όλης της επιδότησης τον ∆εκέµβριο του 2020, χωρίς να έχουν γίνει οι έλεγχοι για τις τριγωνικές µισθώσεις που είχαν εντολή ελέγχου, 467.000 ευρώ, ενώ ήδη είχαν λάβει τα ίδια ποσά το 2019 και θα λάβουν επίσης σε λίγο άλλες 467.000 ευρώ, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εναλλαγή ρόλων µεταξύ ιδιοκτητών και µισθωτών συγγενών ή γνωστών µεταξύ τους, προκειµένου να υποβάλλουν µε καταπατηµένα δηµόσια βοσκοτόπια αιτήσεις για το ΕΑ 2019 και 2020, στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, µε την καθοδήγηση κάποιων ΚΥ∆, µεθόδευση άνευ προηγουµένου, για να βγάλουν µαύρο χρήµα και να µας ανταγωνίζονται. ∆ιά µέσου αυτών των ΚΥ∆ έκαναν ΟΣ∆Ε 2020:

Η Σ. Ε. µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών, αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 2.700 στρέµµατα στο Γράµµο Φλώρινας (2.000 στρέµµατα από τη Σ. Γ. και τον Σ. ∆.) και στη Σιάτιστα Κοζάνης (700 στρέµµατα από τον Ρ. Α.). Έλαβε ΑΕ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 54.941,25 ευρώ.

Ο Τ. Α.µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών (∆. Αγίας Παρασκευής), αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 3.000 στρέµµατα στην Αετοµηλίτσα Ιωαννίνων Ηπείρου (1.500 στρέµµατα από την Τ. Ν.Μ.) και επίσης στην Αετοµηλίτσα Ιωαννίνων (1.500 στρέµµατα από τη Μ. Χ.). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 62.384,68 ευρώ.

Η Τ. Ν.Μ. µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 3.050 στρέµµατα στην Παπαδιά Καστοριάς (1.000 στρέµµατα από τον Η. Κ. ιδιοκτήτη ΚΥ∆), στο Σηµείο Κοζάνης (750 στρέµµατα, πάλι από τον Η. Κ. ιδιοκτήτη ΚΥ∆) και στο Χωριό Καστοριάς (1.300 στρέµµατα από τον Τ.Α., µε αίτηση από ΚΥ∆. Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 62.997,40 ευρώ.

Ο Ρ. Α. µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 3.200 στρέµµατα στον Ασκιό Κοζάνης (2.200 στρέµµατα από τη Σ. Ε. (Νο 1) µε αίτηση στο ΚΥ∆) και στο Μέλιτα-Σκοπό Φλώρινας (1.000 στρέµµατα από τη Θ. Α.). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 53.468,94 ευρώ.

Η Μ. Χ., µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αιτήθηκε ΕΑ 2020, ενοικιάζοντας 2.700 στρέµµατα στο Γράµµο Καστοριάς (1.700 στρέµµατα από τον Ν. Τ.). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 61.336,24 ευρώ.

Η Κ. Π., κάτοικος Κέρκυρας, µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, αιτήθηκε ΕΑ 2020, ενοικιάζοντας 3.300 στρέµµατα στο Ασκιό Κοζάνης (3.300 στρέµµατα από τον Σ. Γ. κάτοικος Κέρκυρας, σε δύο περιοχές: Γαλατινή 2.700 στρέµµατα και Ερατύρα 600 στρέµµατα). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 54.377,98 ευρώ.

Η Τ. Σ. µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 1.600 στρέµµατα στο Τσοτίλιο Κοζάνης (1.600 στρέµµατα από τον Ι. Β.). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 50.836,38 ευρώ.

Όλοι, αν και είχαν σηµαντικές εκτάσεις ιδιόκτητες, µε τις πλασµατικές εγγραφές του στο Ε9, δεν προχώρησαν στην υποβολή αιτήσεων για το ΕΑ 2020 µε τις ιδιόκτητες εκτάσεις, αλλά µε εκµισθωµένα µόνο αγροτεµάχια, προφανώς γνωρίζοντας την αριθ. 78237/9.10.2019 οδηγία ειδικοί διοικητικού ελέγχου, µε ρητή και απαρέγκλιτη (πλην όµως απαράδεκτη για την Υπηρεσία Ελέγχου) οδηγία, για να µην ξεφύγει κανένας ελεγκτής: «Ο έλεγχος στα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια θα διενεργηθεί αποκλειστικά βάσει του επισυναπτόµενου ενοικιαστηρίου στην ΑΕΕ 2019». Έτσι, τα 7 ΑΦΜ έλαβαν για το 2020, 400.000 ευρώ επιδοτήσεις και θα λάβουν σε λίγο άλλες 400.000 ευρώ για το 2021, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2021 µέχρι τον ∆εκέµβριο, θα λάβει έκαστος πάνω από 110.000 ευρώ, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή κατά τον έλεγχο των ενοικιαστηρίων υπήρχε πιθανότητα κάποιος να το δει συνολικά το θέµα και τα πράγµατα να στραβώσουν κάπου, οι υπεύθυνοι του οργανισµού και για τους ελέγχους φρόντισαν συντονισµένα αυτό να µη συµβεί. Η εγκύκλιος που τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021 βοηθάει το µαύρο χρήµα επιδοτήσεων να µην συναντά προβλήµατα και εµείς σε λίγο θα ψάχνουµε για δουλειά.

Οι ιδιοκτήτες ΚΥ∆, Κ. Ι. και Φ. Σ., στη Φλώρινα, εφαρµόζουν την ίδια µεθοδολογία µε συγγενείς και γνωστούς στη Φλώρινα, την Καστοριά και την Κοζάνη, βρίσκοντας µε πλασµατικές ιδιοκτησίες και καταπατώντας ελεύθερες εκτάσεις βοσκοτόπων 5.100 στρεµµάτων, σε ΑΦΜ, τα οποία εισέπραξαν 170.000 ευρώ το 2020 και θα εισπράξουν σε λίγο 170.000 ευρώ για το 2021, τα οποία όλα θα τροφοδοτούν µε µαύρο χρήµα τα ΚΥ∆ των Κ. Ι. και Φ. Σ.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ