ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Εντείνονται οι πιέσεις αγροτών με πρόσφατες συμβάσεις και βλέψεις ένταξης στα Βιολογικά, έρχεται προδημοσίευση

0

Αυτός ήταν και ο όρος που είχε τεθεί στις περασµένες προσκλήσεις, µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει θέσει στο ερχόµενο Μέτρο ως προαπαιτούµενο, τα αγροτεµάχια να περιλαµβάνονται από την 31/12/2020 σε ενεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π.

Ωστόσο, ακόµα κι αν αλλάξει αυτό, θα είναι µόνο για το θεαθήναι. Τα κριτήρια µοριοδότησης πριµοδοτούν σαφώς την παλαιότητα του βιοκαλλιεργητή. Με λίγα λόγια ακόµα κι αν σήµερα κάποιος κάνει πιστοποίηση, θα είναι τελευταίος στη σειρά ένταξης και κατά πάσα πιθανότητα στους επιλαχόντες του Μέτρου. Το παραπάνω ζήτηµα λύνεται µόνο εάν βγει ξεχωριστό πρόγραµµα «µετατροπής στις βιολογικές πρακτικές» για τους νεοεισερχόµενους, κάτι για το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτός απροόπτου, δεν θα κάνει πίσω.

Ο λόγος δεν είναι άλλος παρά η «στρατιά» των επιλαχόντων που θα µετρήσει έτσι το Μέτρο. Οι αρχές δεν θέλουν να επαναληφθεί το φαινόµενο της 3ης πρόσκλησης του 2019 µε 6.500 δικαιούχους και 30.000 επιλαχόντες και απορριφθέντες. Και αυτοί οι 30.000 είναι σίγουρο πως θα ξαναπροσπαθήσουν. Τότε µάλιστα, είχε γίνει και θέµα η ιδιαίτερα ευνοϊκή µεταχείριση που έτυχαν κάποιες περιφέρειες. Πάντως για το ζήτηµα µε τα βιολογικά ξερικά τριφύλλια (µία κοπή παίρνει ο καλλιεργητής) που κατέκλυσαν τη χώρα αφού έπαιρναν 60 ευρώ το στρέµµα πριµ, δεν έγινε τίποτα, µε την καλλιέργεια αυτή να βρίσκεται κανονικά στη νέα πρόσκληση.

∆εύτερο θέµα είναι ο αποκλεισµός των Νέων Αγροτών της πρόσκλησης του 2021. Με δεδοµένο πως η πλειονότητα φέτος θα κάνει ΟΣ∆Ε, ζητείται να υπάρξει ειδική µεταχείριση για τους δικαιούχους. Και εδώ όµως, υπάρχουν αγκιλώσεις λένε οι πληροφορίες, εφόσον τα Βιολογικά θα βγουν για αιτήσεις τον Ιούλιο και οι Νέοι Αγρότες τον Σεπτέµβριο.

Παράλληλα, κατά τη διαβούλευση τέθηκε και το ζήτηµα της ένταξης του ελληνικού µαύρου χοίρου στο µέτρο που είναι διαχρονικά εκτός ενίσχυσης. Παρόµοιο αίτηµα υπήρξε και για τους ελαιούχους σπόρους (π.χ σουσάµι).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών ∆ΗΩ που προτείνει για τους µελισσοκόµους καθορισµένο ποσό ανά κυψέλη, της τάξης των 60 ευρώ στην τριετία είτε πρόκειται για παραγωγικό µελισσοσµήνος, είτε για παραφυάδα (µικρό µελισσοσµήνος). Παράλληλα, προτείνει ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ ανά βιολογικό µελισσοκόµο και για τον αριθµό των δηλωθέντων στην αρχική δήλωση κυψελών.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ