ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μεγαλύτερη βασική, μικρότερο ή και καθόλου πρασίνισμα με τη νέα ΚΑΠ

0

Στην τσέπη που έµπαινε η βασική ενίσχυση ίσως οι αγρότες βλέπουν περισσότερα, αλλά εκείνη που έµπαινε το πρασίνισµα θα είναι άδεια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, µε την οποία θα βρεθεί αντιµέτωπο σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων αγροτών µε τη νέα ΚΑΠ, µε το χρηµατοδοτικό σχήµα µε βάση το οποίο θα πληρώνονται τις άµεσες ενισχύσεις, να αποτελεί την πιο σηµαντική αιχµή του Στρατηγικού Σχεδίου. Η βασική ενίσχυση φυσικά θα παραµείνει λαµβάνοντας τη «µερίδα του λέοντος» από τον εθνικό φάκελο µε το ποσοστό της να αναµένεται να ανέβει από το 60% κοντά στο 70%. ∆ηλαδή για παράδειγµα ένας παραγωγός µε δικαιώµατα

των 1.000 ευρώ θα έχει πλέον δικαιώµατα των 1.200 ευρώ. Ωστόσο, το πρασίνισµα της τάξεως των 480 ευρώ το ∆εκέµβριο δεν θα µπαίνει.

Αντί αυτού θα πρέπει να ακολουθεί καλλιεργητικά πρωτόκολλα αυστηρά, αν θέλει να λάβει ένα ποσό που έχασε από το πρασίνισµα µέσω των νέων οικολογικών ενισχύσεων.

Ακόµη ένα συµπλήρωµα στη βασική, υπό προϋποθέσεις

θα έχει να περιµένει από την αναδιανεµητική ενίσχυση. Την Άνοιξη, τα πράγµατα ίσως είναι πιο καθαρά για το µέλλον του Εθνικού Φακέλου, καθώς τότε θα έχουν οριστικοποιηθεί τα κείµενα και για τη νέα ΚΑΠ.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ