ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δεσμεύσεις χωρίς δικαιώματα καθιστούν «παγίδα» το πριμ πρώτης εγκατάστασης των νέων αγροτών

0

Με λίγα δικαιώµατα και τις δόσεις του πριµ πρώτης εγκατάστασης να καθυστερούν, όταν την ίδια ώρα έχουν πληρώσει σε µελετητές, συµβολαιογράφους και αγροτική γη µία µικρή περιουσία, οι Νέοι Αγρότες στη χώρα µας αισθάνονται και δικαίως στο περιθώριο.
Μάλιστα, ακούγοντας για την καινούργια προκήρυξη που ετοιµάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως εύστοχα επισηµαίνουν ««καλό είναι να σου λέει κάποιος πόσα θα πάρεις αν γίνεις νέος αγρότης αλλά ακόµη καλύτερο θα ήταν αν σου έλεγε κιόλας το πόσα θα πρέπει να δώσεις». Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Νίκου, γεωπόνου και νέου αγρότη του 2014 που αναφέρει σε ανάρτησή του στο Agronews πως ενώ το υπουργείο προσφέρει ένα πριµ 15.000 ευρώ οι νέοι «πλήρωσαν 2.000 ευρώ στον µελετητή, πληρώνουν 1.500 ευρώ το έτος ΕΦΚΑ, 650 ευρώ το χρόνο ως τέλος επιτηδεύµατος εκτός της οποίας άλλης φορολογίας, 600 ευρώ το χρόνο στο λογιστή, λόγω βιβλίων, 80 ευρώ ετησίως για δήλωση ΟΣ∆Ε, 600 ευρώ το έτος περίπου ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε τις καλλιέργειες για να φτάσει ο υποψήφιος την τυπική απόδοση των 8.000 ευρώ, συµβολαιογραφικά έξοδα και µεταγραφές σε υποθηκοφυλακεία που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ ανάλογα µε την κάθε περίπτωση και φυσικά αν δεν υπάρχει διαθέσιµη γη τότε η αγορά ανάλογα πάντα µε την περιοχή κυµαίνεται από 800 - 2.000 ευρώ το στρέµµα».

Η δροµολογούµενη νέα προκήρυξη λοιπόν µε αύξηση του πριµ πρώτης εγκατάστασης στα 35.000 ευρώ ίσως είναι το ελάχιστο, για να δηµιουργηθούν πράγµατι οι κατάλληλες συνθήκες βιώσιµης απασχόλησης στην ύπαιθρο των νεαρών αγροτών. «Η γη αλλάζει χέρια και έχουν εισέλθει καινούργιοι επαγγελµατίες αγρότες στον κλάδο για να επενδύσουν ρίχνοντας µάλιστα πολύ µεγάλα κεφάλαια. Το αποτέλεσµα: Το σύστηµα να τους αναγνωρίζει ως εχθρούς και να τους πετάει έξω», αναφέρει ένας ακόµα νέος αγρότης, ο Βασίλης και προσθέτει: «∆εν γίνεται ένας επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος που έχει επενδύσει πάνω από 250.000 ευρώ σε εξοπλισµό, να καλλιεργεί πάνω από 200 στρέµµατα δυναµικές καλλιέργειες και δέκα χρόνια τώρα η βασική του ενίσχυση να µην ξεπερνάει τα 17 ευρώ το στρέµµα. Την ίδια ώρα, ένας 70 χρόνος αγρότης κάθεται στον καναπέ του, πιθανόν να καλλιεργεί άλλος για λογαριασµό του την γη και αυτός καρπώνεται δικαιώµατα που µπορεί να ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις και τα 80 ευρώ το στρέµµα µε τη µορφή βασικής ενίσχυσης».

Παρόλα αυτά, ακόµα και σήµερα είναι έκδηλος ο δισταγµός της πολιτείας να διαχειριστεί και να αλλάξει παγιωµένες καταστάσεις στον τοµέα των άµεσων ενισχύσεων και των διαρθρωτικών προγραµµάτων. Ταυτόχρονα, η ολοκληρωτική απουσία συµπληρωµατικών µέτρων εθνικής πολιτικής (φορολογικά, ασφαλιστικά κ.α.) και κινήτρων µεταβίβασης αγροτεµαχίων σε νέους, σαµποτάρουν ακόµα και βιώσιµες προσπάθειες, µε την πολιτεία να εµµένει ακόµα στο να µετρά το πολιτικό κόστος.

Το στρεβλό σύστηµα ενισχύσεων

Εφόσον δεν αποκατασταθεί η τάξη στο Εθνικό Απόθεµα και δεν δροµολογηθεί γρήγορα η εξίσωση των δικαιωµάτων ενίσχυσης που θα απαγκιστρώσει τη γη από τους ετεροεπαγγελµατίες µε µηδενικό αγροτικό εισόδηµα, η αγορά αγροτεµαχίων θα συνεχίσει να είναι απλησίαστη. Ενώ, όταν το 40% των νέων αγροτών στην Ελλάδα δανείζεται από γνωστούς και φίλους βάσει µελέτης, καθώς οι µισές περίπου αιτήσεις χρηµατοδότησής τους απορρίπτονται από τις Τράπεζες,

η δηµιουργία µίας σύγχρονης µονάδας µε νέας τεχνολογίας εξοπλισµό µοιάζει υπόθεση για λίγους. Γίνεται φανερό λοιπόν, γιατί η εγκατάλειψη της γεωργίας µετά την υποχρεωτική περίοδο παραµονής των δικαιούχων του Μέτρου της Πρώτης Εγκατάστασης είναι ένα από τα πορίσµατα στα οποία κατέληξε το Γεωπονικό Αθηνών στη µελέτη αναγκών για τη νέα ΚΑΠ. Προς το παρόν όµως, ακόµη ο σχεδιασµός του στρατηγικού σχεδίου, βρίσκεται στο στάδιο «ανάλυσης αναγκών».


agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ