ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κανονικά γίνονται οι αιτήσεις Εγγυήσεων αγροτών, αργεί η ενημέρωση των τραπεζών

0

 Ωστόσο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η σχετική ενηµέρωση στα υποκαταστήµατα των τραπεζών που συµµετέχουν στο Ταµείο δεν έχει ακόµα προχωρήσει και ως εκ τούτου, πολλά τµήµατα δανείων δηλώνουν άγνοια σε σχέση µε τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται. Όπως και να έχει είναι θέµα χρόνου έως ότου προχωρήσουν οι δανειοδοτήσεις, µε τους ενδιαφερόµενους να µπορούν κανονικά να προχωρήσουν στην αίτηση δανεισµού από το Ταµείο Εγγυήσεων, καθώς είναι απαραίτητη για την ενίσχυση.

Tα οφέλη στους τελικούς αποδέκτες µε βάση τα προϊόντα που προσφέρουν οι Τράπεζες που συµµετέχουν στο εν λόγω Ταµείο είναι:

   Απαιτούµενες εξασφαλίσεις: Τέσσερα στάδια: 50% µείωση, 60% µείωση και όχι περισσότερο από 40% του δανείου, 80% µείωση και 100% µείωση υπό προϋποθέσεις.

    Επιτόκιο δανεισµού: Τρία στάδια: 20% µείωση και το ύψος του επιτοκίου όχι υψηλότερο από 6,5%. Μείωση κατά τουλάχιστον 0,5 µονάδες του επιτοκίου. Μείωση από 0,5 έως 1,25 µονάδες του επιτοκίου ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη.

   Κόστη συναλλαγής: Μείωση 20%.

Για να µπορέσει ο ενδιαφερόµενος να ωφεληθεί από το Ταµείο πρέπει πρώτα, σε συνεννόηση µε την τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί, να κάνει ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο ependyseis.gr. Εκεί µπορεί να επιλέξει:

∆ράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»: Αφορά τις επενδύσεις σε αγροτικά µηχανήµατα, εξοπλισµό, αποθήκες κ.λπ και κεφάλαια κίνησης. Εκεί κάνουν αίτηση και όσοι θέλουν δανεισµό για υλοποίηση Σχεδίου Βελτίωσης. ∆ικαιούχοι είναι οι κατ’ επάγγελµα αγρότες, οι νέοι αγρότες και τα συλλογικά σχήµατα. Η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι άνω των 8.000 ευρώ.

Μέσω της ∆ράσης, χρηµατοδοτούνται όλες οι δαπάνες αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού (τρακτέρ, παρελκόµενα, συγκοµιστικές, γεωργία ακριβείας), αγροτικών κτιρίων (αποθήκες, αµελκτήρια), ειδικού εξοπλισµού (παγολεκάνες, ψυγεία, διαλογητήρια κ.λπ) και οι νέες πολυετείς φυτεύσεις (αγορά δενδρυλλίων, εκσκαφές κ.λπ). Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αγοράς µεταχειρισµένου εξοπλισµού και ζωικού κεφαλαίου. Αντίστοιχα, Όσοι αγρότες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να δηµιουργήσουν ή να εκσυγχρονίσουν µία µεταποιητική επιχείρηση, θα ενταχθούν στη ∆ράση 4.2.4  «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος I (γεωργικό προϊόν) µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)». Αυτή η ∆ράση του Ταµείου Αγροτικών Εγγυήσεων, αφορά µόνο τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν µε µεταποιητικές µονάδες µε τελικό προϊόν γεωργικό

Με ή χωρίς συνδυασµό επιχορήγησης

Το δάνειο µπορεί να αφορά επενδύσεις από 10.000 ευρώ, ή επενδύσεις από 10.000 ευρώ συν κεφάλαιο κίνησης ύψους µέχρι τα 200.000 ευρώ και οπωσδήποτε έως το 1/3 του προϋπολογισµού της επένδυσης. Το δάνειο καλύπτει την ίδια συµµετοχή του δικαιούχου. Επίσης µπορεί ο καθένας, να συµπληρώσει το Σχέδιό του µε αγορές και δαπάνες που δεν ήταν σε θέση να καλύψουν στον επενδυτικό τους φάκελο.

Μέγιστο ύψος χαρτοφυλακίου

Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις των τραπεζών είναι: Τράπεζα Πειραιώς: 200 εκατ. ευρώ, Eurobank: 150 εκατ. ευρώ, Εθνική Τράπεζα: 70 εκατ. ευρώ, Συνεταιριστική Θεσσαλίας: 20 εκατ. ευρώ, Συνεταιριστική Καρδίτσας: 10 εκατ. ευρώ.

agronews.gr

 

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ