ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι ενισχύσεις σε τρία επίπεδα που φέρνουν οι πράσινες δεσμεύσεις στα αροτραία και τις μεγάλες καλλιεργείς

0

Στην περίπτωση ενός αγρότη με 200 στρέμματα βαμβάκι, τα επίπεδα αυτά αποτελούνται από την βασική, τις πράσινες επιδοτήσεις και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Το παράδειγμα αυτό έχει ως εξής:

Πρώτο επίπεδο: Βασική ενίσχυση

Ένας αγρότης µε 200 στρέµµατα βαµβάκι υποχρεούται για να λάβει τη βασική ενίσχυση, να προχωρά σε αµειψισπορά σε ένα ποσοστό της εκµετάλλευσής του, ώστε να λάβει, για παράδειγµα, 30 ευρώ το στρέµµα.

∆εύτερο επίπεδο: Πράσινες επιδοτήσεις

Ο ίδιος αγρότης εντάσσεται προαιρετικά για ένα χρόνο σε πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από τον 1ο Πυλώνα (άµεσες ενισχύσεις), το οποίο αναφέρει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιεί στο χωράφι του λιγότερα κυβικά αρδευτικού νερού. Εδώ, το πριµ δεν θα έχει όριο όπως στα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα του Β' Πυλώνα, καθώς δεν θα συνδέεται µε τα χρήµατα που χάνει ο αγρότης λόγω λιγότερης παραγωγής. Αλλά θα πρέπει το κράτος να προσφέρει µία έξτρα επιβράβευση. ∆ηλαδή, για παράδειγµα, 60 ευρώ το στρέµµα ως αποζηµίωση και συν 20 ευρώ το στρέµµα έξτρα. Η δέσµευση θα είναι µονοετής ώστε να µην «βαραίνει» µακροχρόνια τη γεωργική εκµετάλλευση. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει καµία σύνδεση µε το ύψος της παραγωγής.

Τρίτο επίπεδο: Αγροπεριβαλλοντικά

Ο βαµβακοπαραγωγός αποφασίζει να ενταχθεί και στο Μέτρο της Απονιτροποίησης, το οποίο βρίσκεται στον ∆εύτερο Πυλώνα. Εδώ το πριµ έχει όριο τα 60 ευρώ το στρέµµα βάσει των ευρωπαϊκών κανονισµών, καθώς συνδέεται µόνο µε τα χρήµατα που χάνει ο αγρότης λόγω λιγότερης παραγωγής και αυξηµένων εξόδων.

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα ή περισσότερα οικολογικά καθεστώτα διαθέσιµα, αλλά οι αγρότες θα έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν αν θα συµµετέχουν ή όχι. Τα κράτη µέλη θα αποφασίσουν το περιεχόµενο των προγραµµάτων αυτών, καθώς και πόσα χρήµατα θα δαπανήσουν γι' αυτά.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ