ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τελευταίο τσεκάρισμα για την πρώτη δόση της απονιτροποίησης και πριμ σε βιολογικά και ντόπιες φυλές

0

Την ίδια ώρα, οι διοικητικοί της ∆οµοκού συνεχίζουν τις διαδικασίες, στις οποίες επιδίδονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, προκειµένου να προχωρήσουν στην προκαταβολή των Προγραµµάτων του έτους εφαρµογής 2020. Αυτό σηµαίνει ότι πάνω στη δισκέτα των δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης «δουλεύονται» οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, οι συµπληρώσεις ελλιπών στοιχείων και οι όποιες διορθώσεις ώστε να τρέξει η πληρωµή της πρώτης δόσης του 70% για Βιολογικά, Απονιτροποίηση, Αυτόχθονες φυλές ζώων και Κοµφούζιο µέχρι τις αρχές ∆εκεµβρίου. Ο κοινοτικός κανονισµός ορίζει ως τελική προθεσµία για την εν λόγω προκαταβολή στους δικαιούχους την 30η Νοεµβρίου, ωστόσο τις περισσότερες φορές επί τοις ουσίας τα χρήµατα µπαίνουν στα βιβλιάρια των παραγωγών τις πρώτες ηµέρες του ∆εκεµβρίου, αφού εγράφησαν, για το τυπικό της υπόθεσης και προς αποφυγήν καταλογισµών από τις Βρυξέλλες την οριζόµενη ηµεροµηνία.

Για φέτος, αν και ακόµα είναι νωρίς –όπως αναφέρεται από τους διοικητικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ- για προβλέψεις, πρώτος στόχος είναι να γίνει η πληρωµή µέχρι την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η πίστωση των λογαριασµών θα τρέξει 1 µε 4 ∆εκεµβρίου, µε την πληρωµή να ολοκληρώνεται ωστόσο σταδιακά εκείνες τις ηµέρες.

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου έως 16 Νοεµβρίου για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενδεικτική της έναρξης της διαδικασίας πληρωµής για τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία είναι η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε την οποία µέχρι και τη ∆ευτέρα  16 Νοεµβρίου καλούνται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, προκειµένου να τρέξει η πληρωµή των Προγραµµάτων για το έτος εφαρµογής 2020, της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και τον Αυτόχθονων Φυλών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται από τον Οργανισµό Πληρωµών, αυτό αφορά τους:

-ενταγµένους δικαιούχους 2ης και 4ης  πρόσκλησης της ∆ράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» και της ∆ράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» και

-ενταγµένους δικαιούχους 1ης και 2ης  πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών ζώων».

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο των απαιτούµενων διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισµό πληρωµής προκαταβολής µέχρι τις 30 Νοεµβρίου των Μέτρων 10 και 11, θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή προκαταβολής τα δεδοµένα της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισηµαίνεται επίσης ότι για τους δικαιούχους της ∆ράσης 10.1.09 που έχουν δύο (2) ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων, ή/και έχουν χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, πρέπει να προσκοµίσουν και το χειρόγραφο µητρώο µέχρι τις 18 Νοεµβρίου.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ