ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Έως 70.000 ευρώ οι ετήσιες αποζημιώσεις ΕΛΓΑ ανά δικαιούχο, με βάση το νέο νομοσχέδιο Βορίδη

0

Ειδικά για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε δύο περιόδους εντός του ιδίου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του οριζομένου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου των 70.000 ευρώ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και ως προς τις Δηλώσεις Καλλιέργειας – Εκτροφής (Δ.Κ.Ε.) του έτους 2020.

Πρόκειται ουσιαστικά για επαναφορά διάταξης που είχε ενταχθεί επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ το 2014 σε αντίστοιχο νομοσχέδιο που ρύθμιζε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη και είχε καταργηθεί στην συνέχεια από το ΣΥΡΙΖΑ αντικαθιστόμενη από άλλη, η οποία όπως υποστηρίζει η Αιτιολογική Εκθεση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «επέφερε  βαρύτατες  οικονομικές συνέπειες στον ΕΛ.Γ.Α. όπως εμφανίζουν τα οικονομικά στοιχεία κατά την τριετή περίοδο 2016 –2018.».

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση «ο συνδυασμός κατάργησης της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010, με την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 5433/72585/29.06.2016, προκάλεσε ζημία δεκάδων εκατομμυρίων  ευρώ  στον  ΕΛ.Γ.Α.,  στρέβλωση  στη  λειτουργία  της  αγοράς  και  άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων. Κατόπιν αυτού και χάριν του δημόσιου συμφέροντος, της οικονομικής ευστάθειας του Οργανισμού και προς τον σκοπό δίκαιης αποζημίωσης των ασφαλιζόμενων και δικαιούχων αποζημιώσεων αγροτών προτείνεται η διάταξη του άρθρο 10.».

Παράλληλα, καθορίζονται νέα ποσοστά εισφοράς γάλακτος, η υποχρεωτική σήμανση της προέλευσης στο γάλα, η απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κλπ.

 Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ