ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Με 10 μέτρα η Ισπανία αλλάζει την αγορά ελαιολάδου στην Ευρώπη

0

Άμεσες παρεμβάσεις στην αγορά που θα διαμορφώσουν άλλες ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης, αυστηροποίηση του πλαισίου της ιχνηλασιμότητας, προώθηση της τυποποίησης και ενίσχυση των προγραμμάτων προώθησης, αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες κινήσεις της ισπανικής ηγεσίας για την στήριξη του κλάδου του ελαιολάδου, ενώ μακροπρόθεσμα περιλαμβάνεται ειδική ενίσχυση των παραγωγών μέσω του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της νέας ΚΑΠ.

Τα 10 μέτρα

1. Εθελοντικό σύστημα μείωσης παραγωγής ως μέτρο αυτορρύθμισης για τους συνεταιρισμούς (που αντιπροσωπεύουν το 67% της παραγωγής ελαιολάδου) ώστε να περιορίσουν έως και 10% την παραγωγή τους όποτε η προσφορά σε μια εμπορική περίοδο είναι πολύ υψηλή, κάτι που θα εξασφάλιζε σταθερότητα των τιμών.

2. Πρότυπα ποιότητας για την εδραίωση της πρώιμης συγκομιδής ελιών. Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο της Ισπανίας υπολογίζει ότι από την μια θα μειωθούν οι όγκοι, από την άλλη το ελαιόλαδο θα αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

3. Ρύθμιση της παραγωγής ελαιολάδου στον τομέα της μεταποίησης. Με αυτόν τον τρόπο μέρος του ελαιολάδου που παράγεται και συσκευάζεται σε μια ορισμένη χρονική περίοδο θα μπορούσε να αποθεματοποιηθεί προσωρινά.

4. Νέα πρότυπα τυποποίησης και σήμανσης, που διαφοροποιούν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει παραχθεί από αλυσίδες παραγωγής υψηλού κόστους, όπως είναι οι παραδοσιακοί ελαιώνες. Αυτό θα εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία που συνδέεται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη του προϊόντος.

5. Νέο ποιοτικό πρότυπο για το ελαιόλαδο. Βασιλικό διάταγμα που βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία και σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου και η ενίσχυση του ελέγχου του.

6. Προγράμματα προώθησης. Αύξηση της κατανομής του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση περισσότερων εκστρατειών, ιδίως στην ΕΕ και σε αγορές Τρίτων χωρών, για τη διάδοση του ελαιολάδου, ένα πολύ υγιές προϊόν και έμβλημα της Μεσογειακής Διατροφής.

7. Στη νέα ΚΑΠ πρόβλεψη στήριξης του βασικού εισοδήματος των παραγωγών που διαχειρίζονται παραδοσιακούς ελαιώνες, μέσω συνδεδεμένων και άμεσων ενισχύσεων αλλά και eco-schemes δενδρωδών καλλιεργειών.

8. Διαμόρφωση συγκεκριμένων προγραμμάτων για τον ελαιοκομικό τομέα στη μελλοντική ΚΑΠ, τα οποία θα συνδυάζουν κονδύλια από τον πρώτο πυλώνα, μαζί με ειδικά μέτρα, αντίστοιχα εκείνων που εφαρμόζονται στον αμπελοοινικό τομέα. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούν να ρυθμίζουν την προσφορά αλλά και να επιδοτούν την ποιότητα.

9. Αύξηση των βιολογικών ελαιώνων μέχρι το 2030, μέσω κινήτρων που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει τον τριπλασιασμό των εκτάσεων βιολογικών αμπελώνων σε ορίζοντα δεκαετίας.

10. Μέσω της ΚΑΠ, αναδόμηση του παραδοσιακού ελαιώνα, μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης που θα επιτρέψουν την αγορά εξοπλισμού που θα μειώσει αισθητά το κόστος παραγωγής. Πρόκειται για έντονα εξατομικευμένες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες με τα κονδύλια του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης θα υποστούν ευνοϊκές δομικές αλλαγές που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και θα συμπιέσουν τα κόστη.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ