ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Αλλάζουν τα δεδομένα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Π.Ε. Ρεθύμνου

0

ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν τα δεδομένα στην διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό Ρεθύμνου καθώς την προσεχή Δευτέρα εγκαινιάζεται η λειτουργία της νέας σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στον μέχρι σήμερα γνωστό ως ΧΥΤΑ Αμαρίου. Θεωρείται, ότι  με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, επιλύεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Π.Ε. Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την έναρξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία στο Ρέθυμνο.

Η εκδήλωση των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΣΔΑΚ στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Εμμανουήλ Γραφάκου και του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργίου Ζερβού, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

Το έργο αποτελεί μια σύνθετη επένδυση που περιλαμβάνει την κατασκευή και πεντατετή λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και του Χ.Υ.Τ.Υ. Αμαρίου και εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Με την λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα έχει πραγματοποιηθεί ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία στην  Κρήτη.

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σύμφωνα με τους επαΐοντες «Το έργο ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις τόσο στην επεξεργασία των αποβλήτων όσο και στον έλεγχο της διαδικασίας».

Αυτό σημαίνει, ότι η ΜΕΑ θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται ετησίως εισερχόμενη ποσότητα 43.000 τόνων απορριμμάτων, που αποτελούνται από 35.600 τόνους σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα και 7.400 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά από διαλογή στην πηγή.

Επίσης έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά ανάκτησης ποιοτικών ανακυκλώσιμων υλικών με σύγχρονες μεθόδους, όπως η χρήση οπτικών διαχωριστών, σε μία μονάδα πλήρως αυτοματοποιημένη, η οποία θα επεξεργάζεται:

  • Χαρτί / Χαρτόνι σε ποσοστό τουλάχιστον 45,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
  • Φίλμ σε ποσοστό τουλάχιστον 65,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
  • PET σε ποσοστό τουλάχιστον 60,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
  • ΡΡ-ΡΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 50,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
  • Σιδηρούχα, σε ποσοστό τουλάχιστον 90,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
  • Αλουμίνιο, σε ποσοστό τουλάχιστον 70,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
  • Εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή ≥85%
  • Ποσοστό υπολειμμάτων <30%
  • Ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων >26% επί των συνολικών ΑΣΑ

Η Μονάδα, εκτός των ανακυκλώσιμων υλικών, θα παράγει και δύο κατηγορίες κόμποστ:

•           Κόμποστ τύπου Α, από το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ και

•           Κόμποστ υψηλής ποιότητας από το προδιαλεγµένο οργανικό

Η επεξεργασία του οργανικού υλικού θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρες συνεχούς ροής ενώ το παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιηθεί ενεργειακά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 999kW  που θα διοχετευτεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Το ώριμο υλικό προωθείται στη Μονάδα Εξευγενισμού (ραφιναρία) όπου παράγονται Compost και Compost τύπου Α τα οποία και παραδίδονται προς αξιοποίηση σε κατάλληλες εφαρμογές βάσει των αντίστοιχων προδιαγραφών.

Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος αναπτύσσονται σε ένα ορθολογικά διαμορφωμένο ενιαίο χώρο και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μονάδες:

•           Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ,

•           Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών,

•           Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας και οπτικών διαχωρισμών των ΑΣΑ με στόχο ανάκτηση ανακυκλώσιμων,

•           Μονάδα αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή βιοαερίου και αξιοποίηση αυτού σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής,

•           Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών,

•           Μονάδα ωρίμανσης του κομποστοποιημένου υλικού,

•           Μονάδα εξευγενισμού (ραφιναρία) του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί κόμποστ συγκεκριμένων προδιαγραφών,

•           Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας,

•           Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων.

•           Κτίριο διοίκησης.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ

Με το έργο αυτό, παράλληλα με την διαλογή στην πηγή, η περιοχή του Ρεθύμνου θα συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την διαχείριση αστικών αποβλήτων.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση παράγει σημαντικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα. Από τα απορρίμματα δημιουργούνται νέες αξίες μέσω των ανακυκλώσιμων και της παραγωγής ενέργειας και λιπάσματος. Το ενεργειακό αποτύπωμα της μονάδας που θα κατασκευαστεί θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας ΑΣΑ. Επιπλέον, τα έργα περιβαλλοντικής προστασίας αναβαθμίζουν την λειτουργία των μονάδων, προστατεύουν τους εργαζόμενους και το περιβάλλον της περιοχής. Τέλος, δημιουργούνται 44 νέες άμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής εξειδίκευσης.

Η Μονάδα είναι ανοικτή σε αναβαθμίσεις και επεκτάσεις ανάλογα με τις εξελίξεις στη τεχνολογία και τις απαιτήσεις ενός εξελισσόμενου σχεδιασμού.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των νέων μονάδων ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε στην εφημερίδα «Ρέθεμνος» τα εξής:  «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς, παρά τις όποιες μικρές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας και των καιρικών συνθηκών, τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Έτσι, την ερχόμενη Δευτέρα 29 Μαΐου αναμένουμε στο Αμάρι, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλη Γραφάκο, καθώς και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Γιώργο Ζερβό, προκειμένου παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. κ. Ζαχαρία Καλογεράκη και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρίαςThalis Environmental Servises S.A., να προχωρήσουμε στα εγκαίνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χ.Υ.Τ.Υ. Αμαρίου. Ως Αμαριώτες, η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς θεωρούμε πως διαχρονικά έχουμε επιδείξει μια υπεύθυνη στάση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίλυση ενός δύσκολου, από πολλές απόψεις, θέματος, «υποδεχόμενοι» στον τόπο μας τα απορρίμματά ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Για εμάς, παραμένει αυτονόητο, ότι η λειτουργία του έργου συνδέεται με μια σειρά αντισταθμιστικών έργων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση παραχώρησης των εκτάσεων του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. από το 2014. Θεωρούμε δεδομένο ότι, όπως ακριβώς συνεργαστήκαμε αρμονικά καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Δήμος, η εταιρία «ΑΜΑΡΙ Μ.Α.Ε. – Ο.Τ.Α.»,η  Περιφέρεια Κρήτης, ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και η ανάδοχος εταιρία, έτσι θα συνεχίσουμε και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας».

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ