ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Το Εργατικό Κέντρο αντιδρά για την απασχόληση στο μισό

0

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εργαζόμενους, ότι για τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ και της μείωσης του ενοικίου της α΄ κατοικίας, πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ :

Ο κάθε εργοδότης, που πλήττεται, πρέπει να υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση για την αναστολή της κύριας δραστηριότητα της επιχείρησης, στην οποία πρέπει να δηλώσει:

  • Όλους τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται (αυτοί δικαιούνται τη μείωση κατά 40% του ενοικίου της Α΄  κατοικίας), είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων από επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού και
  • Όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι, είτε απολύθηκαν από τον εργοδότη, είτε έφυγαν  με οικειοθελή αποχώρηση από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 εφ΄ όσον δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:

Αμέσως, μετά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους εργαζόμενους που δήλωσε στο ΕΡΓΑΝΗ, την υποβολή και τον αριθμό πρωτοκόλλου  της Δήλωσης.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ από 1/4/2020:

Μετά την ενημέρωση από τον εργοδότη τους, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι πρέπει, υποχρεωτικά, από την 1η Απριλίου 2020 και μέχρι 20 Απριλίου 2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS, υπεύθυνη δήλωση με τίτλο: «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε επειδή πλήττονται σημαντικά, με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   supportemployees.yeka.gr

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2831022332 και 2831053332 και ηλεκτρονικά στο  e-mail του Κέντρου:  [email protected]

ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ : «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ»

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ