ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, συζητήθηκε σε βάθος το πρόβλημα των σκουπιδιών στο δήμο Μυλοποτάμου

0

Στο δημοτικό συμβούλιο της 21 Οκτωβρίου, συζητήθηκε το μεγάλο θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών στο δήμο Μυλοποτάμου.  Το θέμα αυτό αναδείχθηκε σε μείζον κατά την προηγούμενη περίοδο έχοντας επισημανθεί κατά κόρον, από δημότες, από επισκέπτες και φίλους του δήμου, αλλά και από τη δημοτική μας ομάδα. Έτσι με πρωτοβουλία της ομάδας «Αλλαγή στον μυλοπόταμο», έγινε συζήτηση και τέθηκαν ερωτήματα για όλα τα θέματα καθαριότητας του δήμου.

Σημειώνεται ότι τόσο ο δήμαρχος όσο και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι αναγνώρισαν την υστέρηση του δήμου στο θέμα αυτό και προέβαλαν ως αιτιολογίες την ανεπάρκεια προσωπικού και μέσων αλλά και κυρίως, τη μη συμμόρφωσης των δημοτών στις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη διαχείρση των σκουπιδιών και γενικά των απορριμάτων κάθε είδους.

Από την πλευρά μας,  επισημάνθηκε η μέχρι σήμερα εμφανής έλειψη βούλησης για ουσιαστική επίλυση του προβλήματος, καθώς και η γενικότερη ανοργανωσια που υπάρχει, και κατατέθηκε η πρόταση να εξεταστεί το όλο θέμα από μηδενική βάση, με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες, να εκπαιδευτούν στις καλές πρακτικές, να ικανοποιούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίο κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες χάνοντας πολλές φορές και τα ρεπώ τους , προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τέθηκε επίσης το ζήτημα του κόστους καυσίμων και του κόστους επισκευών των αποριμματοφόρων. Τονίστηκε επ΄λισης η ανάγκη το θέμα αν αντιμετωπιστεί ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος, αφού παραδέχτηκε τις ανεπάρκειες, ανέφερε το πρόγραμμα που υπάρχει για κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης και 27 πράσινων γωνιών, που θα βοηθήσουν στην επίλυση σε μακροπρόθεσμη βάση, εφόσον προοχωρήσει η κατασκευή τους, χωρίς να προτείνει ή να παρουσιάσει κάποιο σχέδιο για την παρούς κατάσταση. Απλά έγινε παραδεκτό ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση. Προτάθηκε από την πλευρα της αντιπολίτευσης  η ανάθεση εκπόνησης μελέτης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, η οποία δεν έγιν δεκτή με την αιτιολογία ότι υπάρχουν ήδη μελέτες, ασχέτως ότι δεν εφαρμόζονται.

Υπήρξε πάντως αναμφισβήτητη αποδοχή της άποωρούμε ότι ψης ότι το σύστημα αποκομιδής, διέπεται από ανοργανωσιά και έλειψη μέσων και ο αρμίδιος αντιδήμαρχος, έχοντας δέιξει αρκετό ενδιαφέρον μέχρι τώρα, δεσμέυτηκε να εργαστεί προς την κατεύθυνση των προτάσεων και να ζητήσει τη συνεργασία και τις απόψεις της ομάδας μας.

Η παράταξή μας θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα αυτό, το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος που ζούμε, για το λόγο αυτό  θα συνεχίσουμε να δίνουμε πρώτη προτεραιότητα προς την κατεύθυνης αυτή παρέχοντας τη συνεργασία μας σε κάθε σωστή πρακτική που γίνεται αλλά και προβάλλομντας αντιρρήσεις στις λανθασμένες κινήσεις και στην αδιαφορία.

 

Δημοτική ομάδα Δήμου Μυλοποτάμου

«Αλλαγή στον Μυλοπόταμο»

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ