ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ψηφίζουν το Τεχνικό Πρόγραμμα στο Αμάρι

0

Την Τρίτη 22-10-2019 και ώρα 19:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.4555/2018, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 65.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς χώρους» με Κ.Α.2014ΕΠ00200007 Της ΣΑΕΠ002 6ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «Κατασκευή Κερκίδων και Στεγάστρου στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Κοινότητας Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», με αντίστοιχη τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Υφιστάμενου Νηπιαγωγείου Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Έργα Υποδομής Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Αμαρίου».
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Έργα -  Υποδομής -  Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης», ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «Ασφαλτόστρωση Δρόμου και Επέκταση Οδοφωτισμού στο ΧΥΤΑ Αμαρίου».
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμαρίου Δ.Ε. Κουρητών».
 6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αμαρίου».
 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου».
 1. Δέσμευση κάλυψης μη επιλέξιμων δαπανών (κινητός εξοπλισμός) του Δήμου Αμαρίου για το έργο: «Αποκατάσταση και Ανακατασκευή Συγκροτήματος Ανενεργών Δημοτικών Κτιρίων και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Αυτών, για την Επανάχρησή τους ως Ενιαίο Κοινωνικό και Πολιτιστικό Κέντρο, στον Οικισμό Νευς Αμάρι  Δήμου Αμαρίου».
 1. Έγκριση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ «Δήμου Ρεθύμνης» και «Δήμου Αμαρίου» για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση και Ανακατασκευή Συγκροτήματος Ανενεργών Δημοτικών Κτιρίων και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Αυτών, για την Επανάχρησή τους ως Ενιαίο Κοινωνικό και Πολιτιστικό Κέντρο, στον Οικισμό Νευς Αμάρι Δήμου Αμαρίου».

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 340,00 € για την αποζημίωση των υπαλλήλων που εργάσθηκαν στις Εθνικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού με αντίστοιχη τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για το έργο: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της Χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας ΥΠΟΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμαρίου 2020.
 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού:

α) Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

β) Ενίσχυση Κ.Α. για λογιστική τακτοποίηση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων ΟΑΕΔ.

γ) Ενίσχυση Κ.Α. Προμήθειας Ανελκυστήρα για το Υπαίθριο Θέατρο Αποστόλων.

δ) Ενίσχυση Κ.Α. μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για πρόσληψη προσωπικού (Γεν. Γραμματέα και Οικονομολόγου).

ε) Μειώσεις Κ.Α. και αντίστοιχες ενισχύσεις άλλων (Ανταποδοτικών Υπηρεσιών).

 1. Ορισμός εκπροσώπου στον ΕΣΔΑΚ.
 1. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης Μηχανήματος Έργου (Διαμορφωτής Γαιών) από την ΑΜΑΡΙ Α.Ε. ΟΤΑ.
 1. α) Χορήγηση εξουσιοδότησης κ. Δημάρχου για εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΑΡΙ Α.Ε. ΟΤΑ.

β) Ενημέρωση για τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2018.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ