ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Υποχρέωση καταχώρησης της αλιευτικής δραστηριότητας

0

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης,υπενθυμίζει στους επαγγελματίες αλιείς  ότι όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 10μ, υποχρεούνται να υποβάλλουν  μηνιαία δήλωση αλιευτικής παραγωγής, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ)ακόμη και αν δεν υπάρχει παραγωγή ή το σκάφος δεν εργάζεται για διάφορους λόγους .

Προκειμένου οι υπόχρεοι αλιείς να μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΣΠΑ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.alieia.minagric.gr, θα πρέπει προηγουμένως να πάρουν κωδικό από το αρμόδιο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της μηνιαίας δήλωσής παραγωγής θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 12η του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς.

Όσον αφορά στα σκάφη μήκους 10-12μ και εφόσον αυτά δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν έντυπα ημερολόγια αλιείας-δηλώσεις εκφόρτωσης για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού. Αντίγραφο αυτών των έντυπων ημερολογίων αλιείας, θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 48 ωρών από την ημερομηνία εκφόρτωσης, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ρεθύμνου προκειμένου να γίνει καταχώρηση των αλιευμάτων στο ΟΣΠΑ.  Εναλλακτικά οι αλιείς ιδιοκτήτες σκαφών 10-12μ μπορούν να επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4597/2019 (ΦΕΚ Α΄35), οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θα ανανεώνονται - θεωρούνται πριν τη λήξη τους, μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες τους έχουν ανταποκριθεί στην ανωτέρω υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για όλους τους μήνες της διετίας ισχύος της άδειας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης τηλ.2831343813-814

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ