ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2019-2020

0

Για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις (75 θέσεις) στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου, οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ:

https://www.iep.edu.gr/pps/

κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Η επιλογή των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στην οικεία σχολική μονάδα και ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να συμβουλευτούν την  ιστοσελίδα του σχολείου: http://gymaei-reth.weebly.com/

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ