ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενδιαφέρον για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Αμάρι

0

Το ενδιαφέρον έξι συνολικά μεγάλων τεχνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των απορριμμάτων, τράβηξε το πολύ σημαντικό έργο της νέας ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Αμαρίου.

Ειδικότερα, οι έξι μεγάλες τεχνικές εταιρίες σχημάτισαν τέσσερις κοινοπραξίες κι έλαβαν μέρος στη δημοπρασία του ΕΣΔΑΚ προϋπολογισμού 45,8 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), καταθέτοντας ισάριθμους φακέλους προσφορών. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό η αποσφράγιση των προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει, η οποία ωστόσο θα γίνει σε διαδοχικά στάδια, αφού υπάρχει το άνοιγμα και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά και η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που έχουν καταθέσει τα τέσσερα σχήματα.

Για το σημαντικό αυτό έργο που έρχεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίζει τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων του συνόλου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, το καλοκαίρι αναμένεται ότι θα προκύψει αρχικά προσωρινός και εν συνεχεία οριστικός ανάδοχος. Κατόπιν θα πρέπει να σταλεί η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την έγκριση της νομιμότητας, ώστε να ακολουθήσουν και οι υπογραφές της σύμβασης μεταξύ του ΕΣΔΑΚ και του ανάδοχου εργολάβου. Πάντως αν όλα πάνε καλά οι εργασίες θα προλάβουν να ξεκινήσουν στο τέλος αυτού του έτους ή στην αρχή του επόμενου.

 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» θα κατασκευαστεί στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Το έργο χωροθετείται στον χώρο που είναι εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου, ο οποίος αναβαθμίστηκε τον Ιούλιο του 2018 με τα έργα επέκτασης του ενεργού κυττάρου με 1,6 εκατ. ευρώ, και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος, ενώ περιλαμβάνει επίσης όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Το κόστος της νέας ολοκληρωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου ανέρχεται σε 36,98 εκατ. ευρώ, ποσό χωρίς ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε μέγιστο 84 μήνες από την ήμερα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων κατά μέγιστον 18 μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου, 6 μήνες αφορούν στη δοκιμαστική λειτουργία του έργου και 60 μήνες αφορούν στην κανονική λειτουργία του έργου χωρίς την προαίρεση των 60 μηνών. Η προθεσμία της περιόδου κατασκευής θα ορισθεί βάση της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου. Ο ΕΣΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία ή προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λ.π), θα κατασκευαστεί και μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

  • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων.
  • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.
  • Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.
  • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.
  • Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.
  • Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.
  • Μονάδα εξευγενισμού - ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και κομπόστ συγκεκριμένων προδιαγραφών.
  • Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
  • Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στόχος της εγκατάστασης είναι ή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, ή παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά καθώς και ή βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου αυτού. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα και χώνευμα τύπου Α από το οργανικό των σύμμεικτων.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ