ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη γήρατος με 10.500 ημέρες ασφάλισης

0

Για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτείται ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το όριο ηλικίας . Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, όσο και οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος έχει αναγνωρισθεί ή συνυπολογίζεται ως συντάξιμος. Εγγρ. ΙΚΑΕΤΆΜ Σ40-44/27-1-12.

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Ασφαλισμένων πριν το 1993

Ασφαλισμένοι πριν το 1993 μέχρι 18/8/2015

Από19/

8/2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ημέρες ασφάλισης θεμελίωσης

Έτος συμπλήρωσης για συνταξιοδότηση

ΒΑΡΕΑ Άνδρες - Γυναίκες

ΔΙΠΛΑ Ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση

ΔΙΠΛΑ Άνδρες - Γυναίκες

Α

Μ

Νέο όριο Ηλικίας

10500

31/12/2010

55

53

10500

58

58,6

59

59,6

60

60,6

61

61,6

62

10500

2011

55+9

53+9

10800

58

58,6

59

59,6

60

60,6

61

61,6

62

10500

2012

56+6

54+6

11100

59

59,5

59,9

60,2

60,6

60,11

61,3

61,8

62

10500

2013

60+9

58+9

12000

62

62

62

62

62

62

62

62

62

10500

2014

61+6

59+6

12000

62

62

62

62

62

62

62

62

62

10500

2015

62

60

12000

62

62

62

62

62

62

62

62

62

               

Στα ΒΑΡΕΑ απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 7500 ημέρες εργασίας

Α. ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 10.500 ΗΑ 1. Άνδρες και γυναίκες με 10.500 ΗΑ (ασφ/νοι πριν το 1993 ΟΧΙ ΒΑΡΕΑ)

Δικαιούται σύνταξη; Όταν κάποιος ( για τους άνδρες και γυναίκες ασφ/ νους πριν το 1993) έχει συμπληρώσει 10.500 ημερομίσθια, τότε για πλήρη σύνταξη απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του μέχρι 31712/2010. Να έχει συμπληρώσει 10.800 ημερ. ασφάλισης και το 58ο έτος μέχρι 31/12/2011. Να έχει συμπληρώσει 11.100 ημερ. και το 59ο έτος μέχρι 31/12/2012. Να έχει συμπληρώσει 12.000 ημερ. και το 62ο έτος από το 2013, ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων οι οποίοι μέχρι και την 18.8.2015 δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 σύμφωνα με τον αντίστοιχο παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1 σελ. 149) και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες.

2. Άνδρες και γυναίκες (ασφ/νοι πριν το 1993) με 10.500 Ημ. Ασφάλισης, υπαγόμενοι στο καθεστώς ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Δικαιούνται σύνταξη: Αν κάποιος ή κάποια έχει συμπληρώσει 10.500 ημερ. και από αυτές 7500 τουλάχιστον στα ΒΑΕ. Τότε για σύνταξη απαιτείται το 55ο έτος της ηλικίας μέχρι 31/12/2010 και 10.500ημερ Ασφ/σης. Το 55 έτος και 9 μήνες της ηλικίας μέχρι 31/12/2011 και 10.500ημερ Ασφ/ σης. Το 56+6ο έτος της ηλικίας μέχρι 31/12/2012 και 10.500 ημερ. Ασφ/σης. Το 60+9ο έτος της ηλικίας μέχρι 31/12/2013 και 10.500 ημερ. Ασφ/σης. Το 61+6ο έτος της ηλικίας μέχρι 31/12/2014 και 10.500ημερ. Ασφ/σης και το 62ο έτος της ηλικίας από 1/1/2015 και 10.500 ημερ. Ασφ/σης.

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 10.500 ΗΑ (Μικτά ή Βαριά) ΜΕΧΡΙ 31/12/2010

1. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας (30 Ημέρες τον μήνα) Εγκ. 1ΚΑ-ΕΤΑΜ 90/1983

2. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τον οποίο καταβλήθηκε εφεδρικό επίδομα

3. Ο χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο (εγκ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 10/1979)

4. Ο χρόνος ασθενείας (μέχρι 1 μήνα) για τον οποίο κατέβαλε εισφορές ο εργοδότης (διαφορά επιδότησης)

5. Ο χρόνος της επίσχεσης εργασίας (Έγγραφο ΙΚΑ ΕΤΑΜ 40/46/89)

Σημείωση: Δεν υπολογίζονται μέχρι 31/10/2010

1. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης

2. Ο χρόνος ασφάλισης για μη εξαρτημένη εργασία (ελεύθεροι επαγγελματίες κ,λ,π.)

3. Οι ημέρες ασφάλισης πέραν των 300 κατ'έτος.

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2011

- Ο πλασματικός χρόνος μέχρι 7 έτη (4 έτη το 2011, 5 έτη το 2012, 6 έτη το 2013 και 7 έτη το 2014)

Σημείωση: Η προσαύξηση που αφορά τους ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993 καθώς και η επιπλέον προσαύξηση που προβλεπόταν για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης πέραν των 10500 ημερών ασφάλισης που θα πραγματοποιούνταν μετά το 65° έτος της ηλικίας και μέχρι το 68° των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993, δεν ισχύουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και εφεξής. Εγκ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 18/2012.

Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗ Σύνταξη Γήρατος με 10.500 Ημέρες Ασφάλ. ΒΑΡΕΑ

α) Άνδρες (ασφ/νοι πριν το 1993) με 10.500 Ημέρες Ασφάλισης υπαγόμενοι στα Βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη όταν έχουν πραγματοποιήσει 10.500 ημέρες ασφ/λισης και από αυτές τα 4/5 (7500ΗΕ) στα ΒΑΕ, και έχουν συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2010, το 53+9ο το έτος 2011, το 54+6ο το έτος 2012, το 58+9ο το έτος 2013, το 59+6ο το έτος 2014, το 6ο έτος 2015 και μετά.

β) Γυναίκες (ασφ/νες πριν το 1993) με 10.500 Ημέρες Ασφάλισης υπαγόμενες στα ΒΑΡΙΑ

Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη όταν έχουν πραγματοποιήσει 10.500 ημέρες ασφ/λισης και από αυτές τα 4/5 (7500ΗΕ) στα ΒΑΕ, και έχουν συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2010, το 53+9ο το έτος 2011, το 54+6ο το έτος 2012, το 58+9ο το έτος 2013, το 59+6ο το έτος 2014, και το 60ο το έτος από την 1/1/ 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων οι οποίοι μέχρι και την 18.8.2015δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 σύμφωνα με τον παραπάνω.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ