ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΡΧΕΙΟ

Στην παγκόσμια δεξαμενή δοτών η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης

0

Η ΔηΤΟΒ Κρήτης του ΠΑΓΝΗ είναι μία από τις τρείς Δημόσιες Τράπεζες ΟπΑ που λειτουργούν στην Ελλάδα

Η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιτυχή διάθεση των μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού αίματος (ΟπΑ) από το Μητρώο της, στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών (World Marrow Donors Association, WMDA), μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) της χώρας μας.

Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (βλαστοκυττάρων) από το μυελό των οστών ή από το αίμα του ομφάλιου λώρου αποτελεί συχνά τη μοναδική θεραπεία για την αντιμετώπιση σοβαρών αιματολογικών νοσημάτων όπως π.χ. η οξεία λευχαιμία, τα λεμφώματα, τα μυελοδυσπλαστικά και άλλα σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού. Προϋπόθεση για μεταμόσχευση χωρίς επιπλοκές, είναι η ομοιότητα μεταξύ του δότη και του ασθενούς ως προς την ομάδα των ιστών (αντιγόνα ιστοσυμβατότητας,). Πολλοί ασθενείς, ωστόσο, βρίσκουν πολύ δύσκολα ή δε βρίσκουν συμβατό μόσχευμα. Ειδικά στη χώρα μας δεν καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε μοσχεύματα αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και για το λόγο αυτό έχει μεγάλη αξία η συμβολή της ΔηΤΟΒ στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών.

Η ΔηΤΟΒ Κρήτης είναι μία από τις τρείς Δημόσιες Τράπεζες ΟπΑ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι Δημόσιες Τράπεζες ΟπΑ είναι Οργανισμοί που βρίσκονται σε Νοσηλευτικά ή μη-κερδοσκοπικά Ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, συνδέονται με την Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών και παρέχουν τη δυνατότητα θεραπείας σε όποιον ασθενή ανά τον κόσμο έχει ανάγκη μεταμόσχευσης και είναι συμβατός με τις μονάδες ΟπΑ που διαθέτουν.

Με την ευκαιρία της διάθεσης των μονάδων της ΔηΤΟΒ Κρήτης στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, η Διευθύντρια και το Προσωπικό της ευχαριστούμε θερμά: Τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για τη διαρκή υποστήριξη του θεσμού των Δημόσιων Τραπεζών ΟπΑ γενικά και της ΔηΤΟΒ ειδικότερα, την Περιφέρεια Κρήτης, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια (7η ΥΠΕ) Κρήτης, τη Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, το Προσωπικό του Μικροβιολογικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου του ΠΑΓΝΗ και της Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ/Βενιζελείου, τον Κοσμήτορα και το Προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά το Εργαστήριο CEMIA SA της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τυποποίηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας των μονάδων ΟπΑ, το Σύλλογο Φίλων της Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ «Αναγέννηση» και το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Αγ. Ιωάννης».

Τα θερμότερα ευχαριστήρια αξίζουν στους γονείς χωρίς τη συμβολή και την εθελοντική προσφορά των οποίων δεν θα μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία η λειτουργία της ΔηΤΟΒ Κρήτης.

Για επικοινωνία με τη ΔηΤΟΒ Κρήτης: [email protected], Tηλ. 2810-394726, Κιν. 6930847253

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔηΤΟΒ

Ακολουθείστε τη ΔηΤΟΒ στο facebook

WMDA: Ο οργανισμός συστάθηκε το 1988 και συντονίζει την συλλογή των HLA φαινότυπων και των υπολοίπων στοιχείων των εθελοντών δοτών αιματοποιητικών κυττάρων και ομφαλικού αίματος σε παγκόσμια κλίμακα. Απο το 2017 η δραστηριότητα πλέον συμπεριλαμβάνει τις δράσεις του Παγκοσμίου Δικτύου Εθελοντών Μυελού των Οστών και του NetCord Foundation.

ΕΟΜ: Ο ΕΟΜ είναι η αρμόδια αρχή για την ενσωμάτωση των δεδομένων του «Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος» στη βάση δεδομένων του Παγκόσμιου Συνδέσμου Δοτών Μυελού (World Marrow Donor Association, WMDA) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει τo WMDA.

Η ΔηΤΟΒ Κρήτης: Συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρωπαικης Ένωσης, όπως η GAPP_Joint Action για την θέσπιση κριτηρίων ασφαλείας και ποιότητας για την επεξεργασία των ανθρωπίνων ιστών, κύτταρων και του αίματος στην Ευρώπη. Πρόσφατα, η ΔηΤΟΒ ανέλαβε τη χαρτογράφηση του πληθυσμού της Κρήτης για κάλυψη των πληθυσμών με δύσκολη ιστική ταυτότητα.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ