ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΡΧΕΙΟ

Όροι Χρήσης

0

Όροι Χρήσης

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου,(www.rethemnosnews.gr – www.rethnews.gr ) συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, « φόρτωση ( download ) », μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προυπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προιόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

 

Ανάλυση υποχρεώσεων επισκεπτών και χρηστών για την ομαλή χρήση και πρόσβαση στο RethemnosNews.gr

Κατά την είσοδo των χρηστών, θα πρέπει να τηρείται η απλή διαδικασία εγγραφής μελών με τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων που εμφανίζονται στην οθόνη του: φύλο, ηλικία, e-mail, επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής.
Για την λήψη του Νewsletter απαιτείται η συμπλήρωση του πραγματικού e-mail του χρήστη.
Ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή εγγραφή με αυτόματη αποστολή ενημερωτικού e-mail στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα του Γενικούς Όρους που απορρέουν από την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

 

Συμπεριφορά χρήστη

Ο επισκέπτης, από τη στιγμή της πρόσβασής του στο διαδικτυακό μας τόπο, θα είναι αυτός και μόνο αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες, πράξεις, παραλήψεις, κείμενα, ήχους, εικόνες κ.λπ., που θα προέρχονται από τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη της επιλογής του.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής ή της υπόληψης ή της προσωπικότητας τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή γενικότερα παραβιάζει τον ποινικό νόμο. Εκείνος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή ηθικής βλάβης που τυχόν προκληθεί είτε σε εμάς είτε σε οποιονδήποτε τρίτο από την ανάρτηση ή δημοσίευση οιουδήποτε περιεχομένου.

Σε περίπτωση που ο διαδικτυακός μας τόπος πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημιά σε τρίτον, καθώς και παράβαση των προαναφερθέντων κανόνων, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:

  1. Να διαγράψει άμεσα το περιεχόμενο.
  2. Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη.
  3. Να λάβει οποιοδήποτε κατά την κρίση του νομικό μέτρο για την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς.

 

Απαγορευμένες χρήσεις

Σύμφωνα με την πολιτική σχολιασμού, την κείμενη νομοθεσία, το σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις, στους χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου απαγορεύονται οι παρακάτω χρήσεις:
(Η παράθεση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.)

  1. Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή παράνομου, παραπλανητικού, προσβλητικού, υβριστικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, σεξιστικού περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου, προτρέπει ή δικαιολογεί πράξεις που αποσκοπούν ή έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής ή περιεχομένου που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων.
  2. Απαγορεύεται η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου με πορνογραφικό υλικό γενικά, η παιδική πορνογραφία ειδικά ή περιεχόμενο που προσβάλει την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα προστασία των ανηλίκων.
  3. Απαγορεύεται το ανέβασμα αλλοιωμένων αρχείων ή προγραμμάτων που περιέχουν ψηφιακούς ιούς και ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου ή στη λειτουργία υπολογιστή άλλων προσώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία του σχολιασμού γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δίχως προέγκριση σχολίων, καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος όλων των μηνυμάτων τη στιγμή που γράφονται. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια νομίζει ότι το περιεχόμενο ενός μηνύματος πρέπει να διαγραφεί, μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές.

  • Οι χρήστες που διαγράφονται μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή τους, αίτημα που θα εξετάζει η διαχειριστική ομάδα.
  • Οι χρήστες που ζητούν από μόνοι τους να διαγραφούν, δηλώνοντας αποχώρηση, μπλοκάρονται και δεν έχουν δικαίωμα να μπουν στο σάιτ. Αυτό αίρεται, εφόσον οι ίδιοι το ζητήσουν και επανέρχονται κανονικά.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται στην Ελλάδα από το Νόμο 2472/1997, (όπως αυτός μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με νεότερους νόμους) και από τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Και οι δύο πλευρές (και ο διαδικτυακός μας τόπος και οι χρήστες) οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τη σχετική νομοθεσία και ιδιαίτερα τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων.


Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται « ως έχουν », χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη « ιών », είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.


Ψηφοφορίες

Η παρεχόμενη από το Δικτυακό μας τόπο υπηρεσία « ψηφοφορίας » δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από φλέγοντα και όχι μόνο θέματα της καθημερινότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτυακού μας τόπου. Η Δικαιούχος δύναται να καθορίζει όρους και προυποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.


Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Ρεθύμνου.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ