ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΠΟΨΕΙΣ

Σκέψεις – Προβληματισμοί για την νέα ΚΑΠ

0

Οι στόχοι που περιγράφονται στην νέα ΚΑΠ:

 • Η στήριξη της παραγωγής ασφαλών, πιστοποιημένων τροφίμων που θα διακινηθούν από οργανωμένες Ομάδες Παραγωγών.
 • Η εκπαίδευση των παραγωγών οι οποίοι με την ενεργοποίηση  των Γεωργικών Συμβούλων θα μπορέσουν να διαχειριστούν  νέες μεθόδους παραγωγής με την χρήση της Ευφυούς Γεωργίας η οποία θα οδηγήσει τις εξελίξεις την επόμενη 10ετία
 • Η προστασία του Περιβάλλοντος (Έδαφος, Νερά, Βιοτόπους -Χλωρίδα, Πανίδα- κτλ) και τα μέτρα ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή.

Για να αξιολογήσουμε την συνέπεια των δηλωμένων στόχων με την χρησιμοποίηση των μέσων, έχει νομίζω αξία να δούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία όπως είναι λογικό λειτουργούν ως κίνητρα για την υιοθέτηση κάθε νέας καινοτόμου δράσης.

Τι βλέπουμε λοιπόν;

 1. Οι επιδοτήσεις που εισπράξαμε μέχρι το 2022 μειώνονται από φέτος αυτόματα κατά περίπου 40%: α) οριζόντια μείωση της Βασικής ενίσχυσης η οποία αποτελεί περίπου την μισή επιδότηση κατά 21,7% και β) κατάργηση του τμήματος της επιδότησης που ονομάζαμε μέχρι πέρυσι πρασίνισμα (γύρω στο 30% της συνολικής επιδότησης) το οποίο καθίσταται πλέον υποχρεωτικό * (δεν επιδοτείται αλλά αντίθετα η μη τήρηση του αποτελεί αίτιο ποινών -περαιτέρω μείωσης- όχι μόνο στην βασική επιδότηση αλλά και στα προγράμματα του πυλώνα ΙΙ).

Αξιολόγηση: Το παραπάνω αποτελεί δείγμα για σταδιακή μείωση της σταθερής (βασικής) επιδότησης του Πυλώνα Ι μεταυτόχρονη μεταφορά των ποσών σε επιλεγμένες δράσεις και στους δύο Πυλώνες.

 1. Χρηματοδότηση της υιοθέτησηςπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων(επιπλέοναπό το παλιό πρασίνισμα) γνωστών και ως EcoSchemesγια τα οποία έχουν περιγραφεί οι γενικές κατευθύνσεις αλλά αναμένονται οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που θα ορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Τα Οικολογικά αυτά σχήματαεμφανίζονται ως μονόδρομοςγια την κάλυψη του ποσού της παραπάνω παραγράφου.
  Αξιολόγηση: Δεν μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής ούτε πολύ περισσότερο σχεδιασμό σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τις πληροφορίες από (ανεπίσημα) δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού κυρίως τύπου. Μόλις υπάρξουν οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα επανέλθουμε.
 2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση 12 ευρώ ανά πρόβατο εφόσον παράγει 100 κιλά γάλα. Αξιολόγηση: Ενίσχυση που στοχεύει ξεκάθαρα στην αύξηση της παραγωγής γάλακτος.
 3. Ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων (νέα ενίσχυση) όπως έχουν οριστεί στην νέα ΚΑΠ όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η βαρύτητα δίδεται στην κτηνοτροφία με επιπλέον ενισχύσεις στους βοσκοτόπους που μπορούν να φτάσουν μέχρι 3.009€ (για 170 στρ) όταν το αντίστοιχο μέγιστο για τις πολυετείς καλλιέργειες (Ελιά -Αμπέλι) είναι μόλις 464€ (για 40 στρ).**

Αξιολόγηση: Η παραπάνω ενίσχυση δεν σηματοδοτεί καμία κατεύθυνση καθώς αμείβει μια υφιστάμενη κατάσταση όπως περιγράφεται στην δήλωση ΟΣΔΕ του παραγωγού το 2022 και δεν επιτρέπει τις μεταβολές

 1. Ισοστάθμιση Μοναδιαίας αξίας Δικαιωμάτων: Θα προκαλέσει αυξομειώσεις στην βασική ενίσχυση η οποία θα καταλήξει  το 2026 σε 27€ το στρ για τις πολυετείς καλλιέργειες, 21,5€ το στρ για τα κηπευτικά και τα σπαρμένα και 17,6€ το στρ για τους βοσκότοπους.

Αξιολόγηση: Η παραπάνω ενίσχυση σηματοδοτεί μια μεγάλη μεταφορά πόρων από την Κρήτη (όπου κατά μέσο όρο έχει ακριβά δικαιώματα) σε άλλες περιφέρειες

Η ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης (στο μεγαλύτερο μέρος της κορωνέϊκη σε φυτεύσεις 6Χ6 έως 7Χ7) θα απωλέσει ένα μεγάλο ποσό ενίσχυσης καθώς θα καταλήξει σταδιακά το 2026 να εισπράττει βασική ενίσχυση από 1 έως 1,2€ ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης των δένδρων (27€/στρ), με την αναδιανεμητική ενίσχυση να προσθέτει σε κάποιες λίγες περιπτώσεις το ανώτερο 0,41έως 0,58€ ανά δένδρο (11,6€/στρ).

 1. Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος Γεωργικών Συμβουλών στους αγρότες. Μετά από παλινωδίες χρόνων χρηματοδοτείτε  η δωρεάν  παροχή συμβουλών από εγκεκριμένους συμβούλους  στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Αξιολόγηση: Πρόκειται για το μεγάλο στοίχημα της νέας ΚΑΠ στο οποίο ενοποιούνται όλοι οι στόχοι: Διάχυση πληροφορίας, εκπαίδευση παραγωγών, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, καινοτομία, Γεωργία Ακριβείας, πιστοποίηση της παραγωγής, δημιουργία ομάδων .κτλ

Μερικά συμπεράσματα που μπορούμε να διατυπώσουμε με μια σχετική ασφάλεια (αλλά όχι με σιγουριά καθώς -διαχρονικά- η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας έχουν συνηθίσει σε  αιφνιδιασμούς της τελευταίας στιγμής) είναι:

 1. Η νέα ΚΑΠ «σπρώχνει» τους παραγωγούς  στην ανάληψη νέων περιβαλλοντικών δράσεων επιπλέον του παλιού πρασινίσματος προκειμένου να μην χάσουν σημαντικούς πόρους από την επιδότηση τους.
 2. Εισάγεται ο μετρήσιμος στόχος ως παράμετρος επιβεβαίωσης δράσεων (τιμολόγια αγορών εφοδίων ή πωλήσεων προϊόντων)
 3. Επιχειρείται η εισαγωγή Γεωργίας Ακριβείας για την καταγραφή της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των αγροτεμαχίων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας των τροφίμων με την μείωση των εισροών (νερό, λίπασμα, φυτοφάρμακα) στις απολύτως απαραίτητες.Προβλέπονται σημαντικά ποσά κατά στρέμμα.
 4. Η μη τήρηση της αιρεσιμότητας σε μια εκμετάλλευση θα επιφέρει μειώσεις ανάλογες του είδους και του ποσοστού παράβασης μέχρι και απόρριψη.
 5. Η Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία που πλέον εντάσσονται στην δήλωση ΟΣΔΕ αποτελούν μια σημαντική πηγή αναπλήρωσης των μειώσεων. Μέσω αυτών των προγραμμάτων έχουμε αύξηση από 2,2 έως 3 ευρώ την Ελιά (69,2€/στρ), και 25,7 ευρώ το στρ. για τον βοσκότοπο.

*Τα υποχρεωτικά μέτρα που συνοψίζονται στην λεγόμενη Αιρεσιμότητα συμπεριλαμβάνουν την αυξημένη πολλαπλή συμμόρφωση και 9 πρότυπα-δράσεις ενάντια στην Κλιματική Κρίση (ΚΓΠΚ)

**Ο προσδιορισμός των δικαιούχων της πρόσθετης αναδιανεμητικής ενίσχυσης λαμβάνει υπόψη το σύνολο  της γ.ε. και όχι κάθε κλάδο παραγωγής ξεχωριστά και δεν πρέπει να ξεπερνά το ισοδύναμο των 17 εκταρίων όπως υπολογίζονται από ειδικούς δείκτες.

Πλαίσια από το κείμενο:

Α. Η ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτηςθα απωλέσει ένα μεγάλο ποσό ενίσχυσης καθώς θα καταλήξει σταδιακά το 2026 να εισπράττει βασική ενίσχυση από 1 έως 1,2€ (27€/στρ), με την αναδιανεμητική ενίσχυση να προσθέτει σε κάποιες λίγες περιπτώσεις το ανώτερο 0,41έως 0,58€ ανά δένδρο (11,6€/στρ).

Β. Ηισοστάθμιση Μοναδιαίας αξίας Δικαιωμάτων σηματοδοτεί μια μεγάλη μεταφορά πόρων από την Κρήτη (όπου κατά μέσο όρο έχει ακριβά δικαιώματα) σε άλλες περιφέρειες

Γ. κατάργηση του τμήματος της επιδότησης που  ονομάζαμε μέχρι πέρυσι πρασίνισμα (γύρω στο 30% της συνολικής επιδότησης) το οποίο καθίσταται πλέον υποχρεωτικό (δεν επιδοτείται αλλά αντίθετα η μη τήρηση του αποτελεί αίτιο ποινών -περαιτέρω μείωσης- όχι μόνο στην βασική επιδότηση αλλά και στα προγράμματα του πυλώνα ΙΙ).

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ