ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Προς εντατικοποίηση οδεύει η κτηνοτροφία δείχνουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

0

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται, καθώς ο συνολικός αριθμός των ζώων στη χώρα μειώνεται, ο αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μειώνεται επίσης, με πολλούς κτηνοτρόφους να εγκαταλείπουν την ενασχόληση με τα ζώα. Παράλληλα όμως, η αύξηση του αριθμού των ζώων ανά εκμετάλλευση, δίνει σημάδια για αντοχή και εγκαθίδρυση των πιο μεγάλων μονάδων. Από τη μία μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση ως έναρξη παρακμής της παραδοσιακής κτηνοτροφίας και των αγροτών που εκτός από τα χωράφια έχουν και τα ζώα τους. Εκεί οδηγούμεθα από την αύξηση του κόστους και τις μικρές τιμές, που δεν προσφέρουν ανταπόδοση και κάνουν βιώσιμες και κερδοφόρες μόνο τις επιχειρήσεις με αρκετό όγκο παραγωγής που να μένει στην τσέπη του παραγωγού ένα κέρδος. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό μπορεί να αποτελεί σημάδι πως «με το ζόρι», η κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να μείνουν στο χώρο προσαρμόζονται και κοιτούν τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, ως μονόδρομο. Δυστυχώς η πορεία της οικονομίας ευνοεί το αυξημένο μέγεθος σε όλο τον αγροτικό κόσμο, με τις μεγάλες εταιρείες ή τους συνεταιρισμούς να έχουν μόνο ελπίδα για το μέλλον. Άλλο πεδίο συζήτησης βέβαια αποτελεί η φορολογία των επιχειρήσεων που εμποδίζει τους αγρότες να εγκαταλείψουν το ρόλο τους και να γίνουν επιχειρηματίες, σχηματίζοντας εταιρείες.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν πως ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε στη χώρα μας κατά 2,5% σε σχέση με το 2017, των χοίρων κατά 3%, των προβάτων κατά 1,9% και των αιγών κατά 3,8%. Αντίστοιχα, μειώθηκαν οι εκμεταλλεύσεις των ζώων αυτών, στα βοοειδή κατά 8,8%, στους χοίρους κατά 7,4%, στα πρόβατα κατά 2,8% και στις αίγες κατά 3,9%.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 6,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,8%, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,0% και των αιγών κατά 0,1%, πάντα σε σχέση με το 2017. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καταμετρήθηκαν ως ζωικό κεφάλαιο τα βουβάλια.

Παρατίθεται το δετίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου (Χοίρων, Βοοειδών, Προβάτων και Αιγών) για το έτος 2018.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της έρευνας Βοοειδών έτους 2018, για πρώτη φορά περιλαμβάνονται και τα βουβάλια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2017-2018, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων.

Ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 2,5% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 541.845 ζώα το 2018 έναντι 555.672 ζώων το 2017.

Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 8,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 13.844 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 15.183 εκμεταλλεύσεων το 2017. Ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 3,0% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 721.390 ζώα το 2018 έναντι 743.588 ζώων το 2017.

Μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 7,4% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 16.473 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 17.789 εκμεταλλεύσεων το 2017.

Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 8.429.654 ζώα το 2018 έναντι 8.592.619 ζώων το 2017.

Επίσης μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 2,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 84.651 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 87.109 εκμεταλλεύσεων το 2017.

Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 3.624.719 ζώα το 2018 έναντι 3.767.839 ζώων το 2017.

Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 3,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 64.898 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 67.551 εκμεταλλεύσεων το 2017.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 6,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 39,1 το 2018 έναντι 36,6 το 2017.

Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 43,8 το 2018 έναντι 41,8 το 2017.

Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,0% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 99,6 το 2018 έναντι 98,6 το 2017.

Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,1% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 55,9 το 2018 έναντι 55,8 το 2017.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ