ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός την Π.Ε Ρεθύμνης για την περίοδο 2024-2028

0

Παρουσιάστηκε χθες στους διευθυντές και τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνης ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής για την περίοδο 2024-2028 για τον οποίο είχε προηγηθεί η υπερψήφισή του απ’ την πλειοψηφία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ειδικότερα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνης, η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης Χρύσα Δασκαλάκη μίλησε για μία Κρήτη δημιουργική, με ταυτότητα, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον.

Όπως αναφέρεται στην ειδική ανηρτημένη κατηγορία στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024-2028 πρέπει να είναι συνεκτικό και ευέλικτο, έτσι ώστε να είναι περισσότερο προσαρμοστικό στις εξελίξεις και στις νέες προκλήσεις.

Αποτελείται από 4 άξονες με 4 μέτρα ανά άξονα και στηρίζει μικρότερο αριθμό ειδικών στόχων (συνολικά 24).

Αναλυτικότερα:

Άξονας 1:

Ποιοτική Περιφερειακή Οικονομία

1.1. Στήριξη του βιώσιμου τουρισμού

1.2. Στήριξη της ποιοτικής γεωργίας

1.3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της καινοτομίας της Μπλε και Πράσινης Ανάπτυξης και της ψηφιακής σύγκλισης

1.4. Ενίσχυση της Απασχόλησης 

Άξονας 2:

Δίκαιη και Συμπεριληπτική Κοινωνία

2.1. Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

2.2. Ενίσχυση εκπαιδευτικού συστήματος

2.3. Αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων

2.4. Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και ενίσχυση του αθλητισμού

 Άξονας 3:

Βιώσιμη και Ανθεκτική Περιφέρεια

3.1. Βιώσιμη - φιλική στο κλίμα και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη

3.2 Ανάπτυξη Βιώσιμων Μεταφορικών Υποδομών

3.3. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής

3.4. Ενδυνάμωση της ενεργειακής μετάβασης, ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Υποδομών και στήριξη της κυκλικότητας

 Άξονας 4:

Ανοικτή Διακυβέρνηση και Συμμετοχή

4.1. Ενίσχυση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης

4.2. Ενίσχυση ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία

4.3. Ενδυνάμωση δικτύων και ομάδων 

4.4. Τεχνική Βοήθεια Εφαρμογής και Υποστήριξης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028

Προτεραιότητες του Ρεθύμνου

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός πρέπει να γίνει κτήμα όλων των υπαλλήλων της Περιφέρειας, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν κάποιες ορισμένες καταστάσεις, με τα παρεχόμενα ή τα σχεδιαζόμενα έργα των αρμόδιων Υπηρεσιών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

«Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, θα γίνει καταγραφή και σταχυολόγηση των εκτελούμενων έργων και των μελετών που έχουν εκπονηθεί ή θα τελειώσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πρώτη προτεραιότητα παραμένουν για την Τεχνική Υπηρεσία οι μελέτες για τα αντιπλημμυρικά έργα και την οδοποιία. Στις τελευταίες εντάσσονται οι κάθετοι άξονες, ο Αγιοβασιλιώτικος και Αμαριώτικος δρόμος και ο δρόμος του Μυλοποτάμου που μέλλεται να ξεκινήσει.

Περιλαμβάνονται επίσης μικρότερα έργα που εκτελούνται σε ετήσια βάση, όπως η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου και ο καθαρισμός ρεμάτων», είπε μεταξύ άλλων η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαίρη Λιονή.

Η αξιολόγηση του Προγράμματος 2020-2023

Η παρουσίαση ξεκίνησε με μία συνοπτική αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.

Όπως έγινε γνωστό:

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (49%), το ΕΣΠΑ (21%) και οι ΚΑΠ- Ίδιοι Πόροι (17%) αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης.

Το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ εμφανίζουν την υψηλότερη αποτελεσματικότητα (73% και 60% αντίστοιχα) και απορρόφηση πόρων (58% και 40% αντίστοιχα).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 δομήθηκε σε τέσσερις άξονες, κυριαρχείται όμως από τον άξονα περιβάλλον και ποιότητα ζωής, καθώς συγκεντρώνει το 72% των πόρων.

Η κατανομή πόρων ανά άξονα έχει ως εξής:

Βελτίωση της ∆ιοικητικής

Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης της Περιφέρειας: 5%

Οικονοµία & Απασχόληση: 7%

Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός, Αθλητισμός: 16%

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής: 72%

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 χρηματοδοτεί 1867 έργα και παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης.

Προϋπολογισμός έργων κατά κεφαλήν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης: €1.769,00.

Κατανομή έργων στην Π.Ε Ρεθύμνης: 386, 21%

Τα κύρια συμπεράσματα από την αξιολόγηση του Προγράμματος 2020-2023

Καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση πόρων σε παρεμβάσεις που υποστηρίζουν σημαντικούς

αναπτυξιακούς στόχους. αναπτυξιακούς στόχους.

Το 86% των πόρων (691 εκατ.) συγκεντρώνεται σε μια ομάδα 26 στόχων που αφορούν κυρίως στην αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και αναβάθμιση των υποδομών, στην κοινωνική πολιτική, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και στην υποστήριξη των τομέων της περιφερειακής οικονομίας.

Από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 αναμένονται ισχυρές συσσωρευμένες 2023 αναμένονται ισχυρές συσσωρευμένες

αναπτυξιακές επιπτώσεις: Συνολικά, την τρέχουσα δεκαετία το σύνολο των επιπτώσεων από το

Πρόγραμμα εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί σε 4,4 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 54% του ΑΕΠ της Κρήτης του 2019.

 

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ