ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Πολλά έργα ύδρευσης - αποχέτευσης και πλούσιο προγραμματισμό νέων παρουσίασε η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου

0

ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ

 

Τα έργα που ξεκινούν άμεσα και υπογράφηκε την Τρίτη η σύμβαση για την υλοποίηση τους είναι η «Αποχέτευση οικισμών Γουλεδιανά - Όρος» με προϋπολογισμό 840.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Επίσης η «Κατασκευή Αντλιοστασίου & Δικτύου μεταφοράς νερού από Πλατανιά προς Καστελάκια», προϋπολογισμού   1.000.000  ευρώ και χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους / Περιφέρεια Κρήτης.

Το τρίτο είναι  το έργο «Αποχέτευση Οικισμών Βιολί – Χαράκι» με προϋπολογισμό  4.650.000 που χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ .

Στο μεταξύ ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Θεοδωράκης, παρουσίασε ακόμα τρία έργα που βρίσκονται στην διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου, που σημαίνει πως σύντομα θα υπογραφούν οι συμβάσεις για να υλοποιηθούν και αυτά.

Πρόκειται για τα έργα:

1. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Ελεύθερνας» με προϋπολογισμό 640.000 από το πρόγραμμα          “Αντώνης Τρίτσης”.

2. «Αξιοποίηση γεωτρήσεων  ύδρευση ΔΕΥΑΡ (Κυριάννα, Σαϊτούρες, Άνω Βαλσαμόνερο, Βιράν Επισκοπή)» με προϋπολογισμό 1.104.766   που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης.

3. «Αντικατάσταση Μεταφορικού Αγωγού Ύδρευσης Καστελάκια- Μασταμπά & λοιπών δικτύων» με προϋπολογισμό   1.350.000 και χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΡ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Βασίλης Θεοδωράκης παρουσίασε επίσης τα έργα που ήδη εκτελούνται από την Δημοτική Επιχείρηση, τα οποία είναι τα εξής:

 

α/α

 

Τίτλος Πράξης

 

Προϋ/σμός €(Χ.ΦΠΑ)

Πηγή χρηματοδότησης

 

Παρατηρήσεις

1

Αναβάθμιση & επέκταση Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου

 

10.225.134

 

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

Εκτελείται

2

Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας & ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης 

 

 

1.580.000

 

 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

Ολοκλήρωση Φυσικού Αντικειμένου / Δοκιμαστική Λειτουργία

3

Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan)

 

127.323

 

ΠΕΠ Κρήτης

 

Προς Παραλαβή

4

Παράκαμψη αγωγού Ύδρευσης Αργυρούπολης - Γάλλου

 

1.330.000

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Ολοκλήρωση Φυσικού αντικειμένου καλοκαίρι ΄22

5

Αναβάθμιση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Καλλιθέας Πόλης Ρεθύμνου

 

880.000

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Εκτελείται

6

Αναβάθμιση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Κολωνάκι - Κριάρη

 

790.000

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Εκτελείται

7

Αποχέτευση οικισμού Γερανίου

760.000

“Αντώνης Τρίτσης”

Εκτελείται

8

Αποχέτευση οικισμού Πρινέ

2.900.000

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Εκτελείται

9

Αποχέτευση οικισμών Σελίου - Μύρθιου

680.000

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Εκτελείται

10

Αποχέτευση οικισμών Αμπελάκι - Καρέ

1.000.000

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Εκτελείται

11

Βελτίσωση ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές Ύδρευσης & Λυμάτων

 

600.000

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Προς ολοκλήρωση η προμήθεια & εγκατάσταση

12

Προμήθεια  εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος

 

100.000

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Ολοκλήρωση Φυσικού αντικειμένου

13

Προμήθεια μικρού Υδροη/κού σταθμού για αξιοποίηση ανανελωσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού

 

 

400.000

 

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

 

Εκτελείται

14

Διασύνδεση Ακαθάρτων Δ.Ε. Αρκαδίου με Ε.Ε.Λ. Ρεθύμνου

 

2.000.403

 

“Αντώνης Τρίτσης”

 

Προς δημοπράτηση

15

Κατεπείγουσα Αντικατάσταση Γεώτρησης Ρουπών& συναφή έργα

 

140.000

 

Εθνικοί Πόροι

 

Προς δημοπράτηση

16

Προσθήκες Βελτιώσεις- Μετατοπίσεις Δικτύων Ύδρευσης- Αποχέτευσης ΔΕΥΑΡ

 

620.000

 

Ίδιοι Πόροι

 

Προς ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου

17

Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στον οικισμό Γενή

 

94.000

Εθνικοί Πόροι/ Περιφέρεια Κρήτης

 

Εκτελείται

 

ΣΥΝΟΛΟ

24.226.860

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ                 ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Παράλληλα ο κ. Θεοδωράκης παρουσίασε και τον προγραμματισμό έργων προς ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

 

α/α

 

Τίτλος Πράξης

 

Προϋ/σμός €(Χ.ΦΠΑ)

 

Πηγή χρηματοδότησης

 

Παρατηρήσεις

1

Αποχέτευση& ΕΕΛ ΔΕ Νικ. Φωκά (Άνω Βαλσαμόνερο, Κάτω Βαλσαμόνερο, Φραντζεσκιανά Μετόχια, Γωνιά, Αθάνατος, Αγ. Ανδρέας, Μονοπάρι, Ζουρίδι, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Γεώργιςο, Ρούστικα, Παλαίλιμνος, ΣαΪτουρες&Καλονύχτης)

 

 

 

7.157.716

 

 

 

Ταμείο Ανάκαμψης

 

 

 

Υποβολή: 22.3.2022

2

Ενίσχυση- Αναβάθμιση δικτύων Ύδρευσης οικισμών Δ. Ρεθύμνου

 

10.000.000

 

Ταμείο Ανάκαμψης

Ολοκλήρωση Τευχών Δημοπράτησης  Υποβολή πρότασης

3

Προμήθεια εγκατάστασση συστήματος Ελ΄γχου Διαρροών & Ψηφιακών Υδρομέτρων ΔΕΥΑ Ρεθύμνου

 

8.627.907

 

Ταμείο Ανάκαμψης

Υποβολή Πρότασης με την ενεργοποίηση πρόσκλησης

4

Προμήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού τηλελέγχου- τηλεχειριστηρίου για εξοικονόμηση ενέργειας & Διαχείρισης νερού στο Αρδευτικό Δίκτυο της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου

 

 

2.198.788

 

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 

Υποβολή Αιτήματος 19.5.2022

5

Ανόρυξη – Αξιοποίησης Υδρογεωτρήσεων ΒΙΟΠΑ- Κούμων &συνοδά Δίκτυα

 

1.100.000

 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

Υποβολή αιτήματος Ιούνιος 2022

 

ΣΥΝΟΛΟ

29.084.411

 

 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Μαρινάκης καθώς και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΡ κ. Θεοδωράκης για την εξέλιξη τους προγραμματισμού εκσυγχρονισμού των υποδομών του Δήμου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση. Αμφότεροι στάθηκαν στο γεγονός της έγκαιρης προετοιμασίας και της σωστής διεκδίκησης των κονδυλίων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχαν στην διάθεση τους καθώς και στην σωστή δουλειά του προσωπικού της ΔΕΥΑΡ που παράλληλα με την καθημερινότητα εργάστηκαν μεθοδικά για να φέρουν το σημαντικό αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου, σχετικά με τα έργα που παρουσιάστηκαν.

Μεταξύ άλλων ο κ. Δήμαρχος τόνισε, ότι «Η μεγάλη και σημαντική προσπάθεια που γίνεται αποτυπώνεται σε έργα όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα σήμερα που οι καιροί είναι δύσκολοι και κρίσιμοι. Στόχευση μας ήταν να δημιουργήσουμε προγράμματα για να μπορούν να είναι όρθιες οι ΔΕΥΑ. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που λέμε Αντώνης Τρίτσης και πριν Φιλόδημος ,ήταν πρόγραμμα που προκάλεσε η ΕΔΕΥΑ, για όλες τις ΔΕΥΑ της Ελλάδος και τώρα επεκτάθηκε και σε άλλα προγράμματα και μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες προσκλήσεις ήταν για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλη και καθόλου εύκολη.»

Ο ίδιος σημείωσε, ότι «Το περιβάλλον ενδοεπικοινωνεί άρα θέλει ολιστική διαχείριση. Ότι κάνουμε το κάνουμε έχοντας κατά νου, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων , την καθαρότητα του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και το τεράστιο ενεργειακό κόστος.»

Από την πλευρά της η κ. ΕΕλισάβετ Γεωργιάδου, Διευθύντρια της ΔΕΥΑΡ, είπε μεταξύ άλλων, ότι  «Εδώ και ενάμιση χρόνο που είμαι εδώ στην υπηρεσία και προσπαθώντας να γνωρίσω τις ιδιαιτερότητες του τόπου και τη δυναμική των πραγμάτων, γιατί είναι μια περιοχή με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και έντονη δυναμικότητα και με πολλά περιθώρια ακόμη βελτίωσης και ανάπτυξης, χαίρομαι που θα μπορέσω να βάλω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου ένα λιθαράκι στην πρόοδο του τόπου. Όλα αυτά που είπε ο πρόεδρός μας, τον οποίο ευχαριστώ γιατί πάντα ήταν δίπλα μας σε ότι σχεδιάζαμε και προγραμματίζαμε και υλοποιούσαμε, είναι προϊόν εργασίας προηγούμενων ετών. Έχουμε μια σειρά έργων υλοποιούμενων τα οποία βρίσκονται στην ολοκλήρωσή τους, παράλληλα όμως σχεδιάζουμε μια φουρνιά νέων έργων και είναι αυτά που θα συμβατοποιηθούν και υποβάλλαμε αλλά κοιτάμε προγραμματικά και λίγο μακρύτερα στον ορίζοντα γιατί όπως ξέρετε ανοίγονται μπροστά μας δύο μεγάλες προσκλήσεις. Είναι το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι δυο πηγές χρηματοδότησης που θα προσφέρουν στη χώρα πολύ σημαντικούς πόρους. Επειδή και τα δύο προγράμματα είναι άκρως ανταγωνιστικά , εμείς οφείλουμε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι και ποιοτικά ως προς τις προτάσεις μας ακέραιοι , έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε στην πρωτοπορία των εντάξεων και των απορροφήσεων από αυτά τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως. Όπως καταλάβατε τα έργα που ακούσατε είναι κυρίως πόροι που έρχονται απ έξω. Είχαμε δύο στόχους οποιαδήποτε πηγή ανοίγει και προσφέρει πόρους, να μπορέσουμε να τους απορροφήσουμε και να είμαστε παρόντες. Ο δεύτερος στόχος ήταν να μειώσουμε τη δαπάνη δύο πόρων γιατί στην περίοδο που διανύουμε οι ΔΕΥΑ και με την τεράστια όξυνση του ενεργειακού κόστους, δεν έχουμε την πολυτέλεια να επενδύουμε με την ίδια άνεση που το κάναμε παλαιότερα, τους ίδιους πόρους των πολιτών. Άρα, η στόχευσή μας ήταν και νομίζω τα καταφέραμε σε ικανοποιητικό βαθμό, να πετύχουμε εξωτερικές χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε με τους ίδιους πόρους να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα καθημερινότητας και βεβαίως την όξυνση της ενεργειακής κρίσης.»

 

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ