ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνώ – καινοτομώ: Παράταση για τις δύο παρεμβάσεις του προγράμματος

0

Παράταση στις δύο παρεμβάσεις της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 δόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Παπαθανάση, σε συνεργασία με την Υφυπουργό Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, αρμόδια για ζητήματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ειδικότερα:

  •     για την Παρέμβαση Ι (Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις): ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00, αντί της Τετάρτης 10.07.2024.
  •     για την Παρέμβαση ΙΙ (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς): ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00, αντί της Τετάρτης 17.07.2024.

Η Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Ερευνώ – Καινοτομώ» ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος του «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Αίτηση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι τομείς για το «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Οι αιτήσεις θα αφορούν στους οκτώ τομείς της ΕΣΕΕ:

    Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Προϋπολογισμός 20 εκατ. ευρώ
    Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Προϋπολογισμός 41 εκατ. ευρώ
    Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Προϋπολογισμός 54 εκατ. ευρώ
    Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Προϋπολογισμός 33 εκατ. ευρώ
    Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Προϋπολογισμός 59 εκατ. ευρώ
    Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προϋπολογισμός 18 εκατ. ευρώ
    Αειφόρος Ενέργεια: Προϋπολογισμός 23 εκατ. ευρώ
    Ψηφιακές Τεχνολογίες: Προϋπολογισμός 52 εκατ. Ευρώ

ot.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ