ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: 21 νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ

0

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση της Ευρώπης στην κατά κεφαλήν ενίσχυση από κοινοτικούς πόρους, μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, με το οικονομικό επιτελείο να επισημαίνει πως το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 περιλαμβάνει προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται 8 ταμειακά προγράμματα αξίας 17,6 δισ. ευρώ και 13 Περιφερειακά Προγράμματα ύψους 8,1 δισ. ευρώ.

Ποιο αναλυτικά ο καταμερισμός γίνεται ως εξής:

    Ανταγωνιστικότητα
    Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
    Ψηφιακός Μετασχηματισμός
    Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
    Μεταφορές
    Πολιτική Προστασία
    Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων
    Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
    Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα
    Περιφερειακά Προγράμματα

Τα 13 προγράμματα της Περιφέρειας

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Αξίζει να σημειωθεί πως το οικονομικό επιτελείο αναφέρθηκε και στην πορεία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τον κ. Παπαθανάση να εκτιμά ότι «με την ολοκλήρωση του προγράμματος στις 31 Δεκεμβρίου θα έχουμε απορροφήσει το 100%» των κονδυλίων.

«Είναι επιπρόσθετοι φόροι που καταφέραμε και πήραμε, πέραν των 20 δισ. ευρώ που ήταν το αρχικό πρόγραμμα 2014-2020» συμπλήρωσε και τόνισε πως σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει παίξει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια σαν ένας πυλώνας στήριξης των επιχειρήσεων με πολλά χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της ΕΕ στην αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και υπήρξε τριπλασιασμός των απορροφήσεων. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση εντάξεων σε 4,7 δισ. ευρώ ανά έτος, διπλασιασμός των ετήσιων συμβατοποιήσεων.

Σημειώνεται πως όσον αφορά στις επιχορηγήσεις προς ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων και για κεφάλαιο κίνησης:

    Ενισχύθηκαν συνολικά 336.615 επιχειρήσεις.
    Δόθηκαν επιχορηγήσεις ύψους6,735 δισ. ευρώ
    Από 13 Πριφερειακά και 2 Ταμειακά προγράμματα

Όσον αφορά στη ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις, με επενδυτικά δάνεια, δάνεια ανάπτυξης και χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης:

    Συνολικά 33,753 επιχειρήσεις έλαβαν ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου
    Δόθηκαν 8,452 δισ. ευρώ
    Με τη μορφή εγγυήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίων, συμμετοχών, υποστηριζόμενων δανείων και δανείων επιμερισμένου ρίσκου.

 

cnn.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ